16. احکام دیات
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 621 ـ شخصى داراى ناراحتى قلبى بوده است. دوستش به قصد شوخى از طریق تلفن خبر دروغین مرگ فرزندش را به او مى دهد، او هم سکته قلبى کرده و مى میرد. حکم مسأله چیست؟

جواب: اگر یقین داشته باشد که بر اثر خبر دادن او سکته کرده، باید دیه او را بپردازد. و اگر مى دانسته بیمارى قلبى دارد و چنین خبرى براى بیمارى قلبى غالباً کشنده است، بعید نیست حکم قصاص درباره او جارى شود.

سؤال 622 ـ شخص مبتلا به ایذر و مانند آن، دیگرى را به گونه اى به آن بیمارى آلوده کرده که نوعاً پس از مدّتى سبب صدمات یا مرگ وى خواهد شد. چنانچه ناقل زودتر از مجنى علیه فوت کند دیه مجنى علیه و یا خسارات وارده بر او پس از مرگ جانى،در هر کدام از فروض عمد و شبه عمد و خطاى محض بر عهده چه کسى است؟

جواب: هرگاه ناقل سبب مرگ باشد از اموال او بر مى دارند.

سؤال 623 ـ طبق مقررات دولتى پزشک و بیمارستان مکلف به پذیرش و درمان مصدوم مى باشند. چنانچه پزشکى قبل از اتمام درمان مصدوم، وى را (با وجود آنکه مى دانسته نیاز به مراقبتهاى ویژه دارد) از بیمارستان مرخّص کند، و مصدوم طبق نظر پزشکى قانونى در اثر بالا رفتن قند خون، و خون ریزى داخلى، چند روز پس از ترخیص فوت کند، آیا پزشک یا بیمارستان در فرض سؤال ضامن پرداخت دیه هستند؟

جواب: کار بسیار بدى کرده اند، ولى دیه اى بر آنها نیست.

سؤال 624 ـ پسرم توسّط یک پزشک ختنه شد. به دلیل بى احتیاطى و عدم مهارت در عمل جرّاحى، خسارات ذیل برایشان وارد شد:

1. از بین رفتن تمام پوست روى آلت

2. قطع قسمتى از آلت

3. تنگ شدن مجراى بول و کج شدن آلت

4. از بین رفتن توان مقاربت و لذّت جنسى (به دلیل فقدان پوست طبیعى روى آلت) و عدم انزال، که نتیجه آن عدم تولید مثل و بارورى است.

5. عمل جراحى آلت و ترمیم پلاستیکى

لطفاً بفرمایید: دیه ضایعات فوق چیست؟

جواب: نسبت به ضایعاتى که در پوست آلت و تنگى مجرا و کج شدن به وجود آمده، طبق تشخیص کارشناس ارش تعلّق مى گیرد، و در مورد عدم بارورى، اگر پس از معالجه مشکل حل نشود آن نیز ارش دارد.

سؤال 625 ـ دکتر مقدارى از پوست بدن را براى ترمیم جراحت یا سوختگى برداشته است. آیا براى این قسمت دیه یا ارشى جداگانه در نظر گرفته مى شود؟

جواب: براى این قسمت دیه و ارشى نیست.

سؤال 626 ـ با توجّه به اینکه افراد زیادى (از جمله پزشک، فروشنده، خریدار، تزریق کننده، پدر و مادر جنین) در سقط به وسیله دارو نقش دارند، دیه سقط بر عهده کیست؟

جواب: دیه سقط بر عهده کسى است که داروها را مصرف مى کند.

سؤال 627 ـ اگر تزریق کننده از اثر داروى سقط جنین با خبر نباشد، دیه بر عهده چه کسى است؟

جواب: بر عهده کسى است که این دستور را به او داده است.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای