هـ) انتخاب عمل جرّاحى یا ترک آن
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 646 ـ بیمارى که طبق تشخیص اطباى حاذق در صورت ترک عمل جرّاحى به زودى خواهد مرد، و در صورت اقدام به این عمل به احتمال قوى زنده مى ماند، ولى تا پایان عمر دچار درد و رنج شدید و طاقت فرسا خواهد شد و هرچند احتمال مرگ در این صورت نیز منتفى نیست، ولى در صورتى که زنده بماند، دچار درد و رنج شدید و طاقت فرسا خواهد شد، تکلیفش چیست؟

جواب: مخیّر است که یکى از این دو طرف را انتخاب کند.

سؤال 647 ـ استخوان پاى شخصى شکسته است، چنانچه جرّاحى نکند، تا پایان عمر زمین گیر شده، و باید درد و رنج را تحمّل کند، و اگر عمل کند احتمال بهبودى داده مى شود، بفرمایید:

1. با چند درصد احتمال بهبودى، تکلیف وى اقدام براى عمل مى باشد؟

2. چنانچه عمل و شرایط به گونه اى است که احتمال مرگ هم بعید نباشد، بفرمایید با چند درصد احتمال مرگ وظیفه ترک عمل مى باشد؟

جواب: 1. اگر احتمال قابل ملاحظه اى براى بهبودى باشد، احتیاط آن است که کوتاهى نکند.

2. اگر احتمال مرگ زیاد نباشد جایز است.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای