فهرست موضوعات
جستجو 

فوايد تربت امام حسين عليه السلام و خواصّ برخى داروها

دارويى مصرف كردم فايده نداشت. حضرت فرمود: «چرا تربت امام حسين عليه السلام را نمى‌خورى كه در آن شفاى هر درد وامان از هر بيمى است؟ هنگامى كه تربت را برمى‌دارى بگو: اَللّهُمَّ اِنِّى اَسْأَلُکَ بِحَقِّ ...

معالجه درد مفاصل، بيمارى‌هاى مثانه وديگر امراض

دارو را مصرف مى‌كند از خوردن ماهى، سركه وسبزيجات بپرهيزد».[3] درمان بلغم[4] 1. از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «صبح ناشتا حمّام رفتن، بلغم را برطرف مى‌كند. و حمّام كردن پس از غذا، ...

معالجه بيمارى‌هاى داخلى

دارو را طلبيدى، چرا از خوردن آن كراهت دارى؟ مى‌فرمود: به علم پيامبرى آن را طلبيدم، امّا به طبع كودكى وبه سبب بدمزگى دارو از آن كراهت دارم. سپس آن را گرفته وتناول مى‌كرد».[34] درمان درد پشت 1. در حدي ...

درمان بيمارى‌هاى چشم وگوش ودندان

دارو 1. از حضرت رسول صلى الله عليه و آله روايت شده است كه فرمود: «دمبلان (شلغم) از گياه بهشت وآويشن براى درد چشم سودمند است».[12] 2. از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «مسواك زدن، آب ر ...

دعاهاى جامع همه دردها وداروهاى تركيبى

داروهاى گياهى درمان سردى، عقرب‌زدگى ومارزدگى 1. در روايتى معتبر مى‌خوانيم كه امام صادق عليه السلام فرمود: «حضرت موسى عليه السلام از غلبه رطوبت وسردى در بدنش به خداوند متعال شكايت كرد. خداوند به وى د ...

معالجه انواع تب وتعويذها

دارويى معالجه مى‌كنيد؟» عرض كرد: با داروهاى تلخ. حضرت فرمود: «هرگاه كسى از شما بيمار شد مقدارى قند سفيد بكوبيد وبا آب سرد مخلوط كنيد وبه بيمار بخورانيد، زيرا خداوندى كه با داروى تلخ شفا مى‌دهد، قادر ...

سفارشات طبّى ائمّه علیهم السلام وحكم رجوع به اطبّا

دارو مى‌خورد، گاه او را شفا مى‌دهد وگاه برايش ضرر دارد، امّا بيشتر اوقات شفا مى‌دهد. حضرت فرمود: «خداوند دارو را فرستاده وشفا را هم همراه آن مى‌فرستد. وهيچ دردى را خلق نكرده، مگر اينكه دوايى براى آ ...

آداب حجامت

دارو ودرمان چهار چيز است: حجامت، چكاندن دارو در بينى، حقنه كردن، قى كردن».[1] 2. از امام باقر عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «هر بيمارى براى رسول خدا صلى الله عليه و آله بروز مى‌كرد به حجامت پ ...

فصل نهم: آداب حجامت و تنقيه، داروها و بيمارى‌ها

داروهاى تركيبى 6. معالجه انواع بيمارى‌هاى سر 7. درمان بيمارى‌هاى چشم وگوش و دندان 8. معالجه برخى از بيمارى‌هاى پوستى 9. معالجه بيمارى‌هاى داخلى 10. معالجه درد مفاصل، بواسير، بيمارى‌هاى مثانه و ديگر ام ...

آداب بيدارى ومذمّت پرخوابى

عواقب پرخوابى 1. از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «خداوند سه چيز را دشمن مى‌دارد: خوابيدن بى‌آنكه نياز به خواب داشته باشد، خنديدن بدون تعجّب، خوردن در حال سيرى».[1] 2. در حديثى ديگر ...

اوقات خوابيدن

(مقدّمه:) خوابيدن پس از اذان صبح تا طلوع آفتاب (كه به آن بين‌الطّلوعين مى‌گويند) وبين نماز مغرب وعشا (در صورتى كه آنها را با فاصله بخوانند) وبعد از نماز عصر كراهت دارد وپيش از ظهر به هنگام گرمى هوا ...

فضيلت حنا ماليدن بعد از نوره

دارو كشيدن تمام بدن خود را حنا بمالد، فقر وپريشانى از وى برطرف مى‌شود».[2] 2. در حديث است كه حسين بن موسى، فرزند امام موسى کاظم عليه السلام ، مى‌گويد : هرگاه پدرم مى‌خواست به حمّام برود دستور مى‌دا ...

وقت دارو كشيدن وديگر آداب آن

دارو كشيدن در تابستان، ده برابر انجام دادن اين كار در زمستان فضيلت دارد».[1] 2. از حضرت على عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «روز چهارشنبه از داروى نظافت استفاده نكنيد كه روز نحس مستمر است[2] ؛ ...

دعاهاى هنگام دارو كشيدن

دارو بردارد وببويد... وبگويد: صَلَّى اللهُ عَلى سُلَيْمانِ بْنِ داوُدَ كَما اَمَرَنا بِالنُّورَةِ[1] كه در اين صورت، دارو وى را نسوزاند».[2] 2. از امام سجّاد عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «هر ...

وقت دارو كشيدن

دارو زايل مى‌كرد».[1] 2. از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «موهاى زير شكم را بيش از يك هفته رها نكنيد وهر كس دارو كشيدن را بيش از يك ماه ترك كند، نمازش مقبول نيست».[2] (معناى اين حد ...

ازاله كردن موى زير بغل

دارو مى‌كشيد وسپس از حمّام بيرون مى‌آمد.[1] 2. در حديث است كه امام صادق عليه السلام بر زير بغل دارو مى‌گذاشت ومى‌فرمود : «كندن موى زير بغل، شانه‌ها را سست مى‌كند».[2] 3. در حديثى ديگر مى‌خوانيم: « ...

فضيلت برطرف كردن موهاى زايد (زهار)

دارو كشيدن 1. از حضرت على عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «دارو كشيدن پاك‌كننده بدن است».[1] 2. در روايتى صحيح آمده است كه عبدالرّحمان بن ابى عبدالله گويد: همراه امام صادق عليه السلام به حمّام ...

فضيلت حمّام كردن

دارو در بينى وحمّام كردن است».[2] فوايد حمّام كردن 1. از امام کاظم عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «يك روز در ميان حمّام كردن، گوشت بدن را زياد مى‌كند. وهر روز حمّام رفتن، چربى‌هاى بدن را گداخته ...

فصل هفتم: نظافت شخصى

دارو كشيدن 9. دعاهاى هنگام دارو كشيدن 10. وقت دارو كشيدن وديگر آداب آن 11. فضيلت حنا ماليدن بعد از نوره 12. آداب غسل جمعه وديگر غسل‌ه

فضيلت غاليه[1]

1. در روايتى موثّق ومعتبر آمده است كه اسحاق بن عمّار خدمت امام صادق علیه السلام رسيد وعرض كرد: من با تاجران داد وستد دارم وبراى اينكه مرا فقير نپندارند غاليه بر خود مى‌مالم. حضرت فرمود: «غاليه كم ...

تعداد صفحات: 2
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای