استفتائات احرام

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 
مناسک جامع حج
احکام إحراممحرّمات احرام

سؤال 345ـ یکى از حاجیها به هنگام احرام به شکل زیر نیّت نموده است:

«محرم مى شوم براى عمره تمتّع (یا حج تمتّع)، قربة الى الله» با توجّه به این که برخى از فقهاء فرموده اند: «نیّت احرام لازم نیست»، احرام ایشان چه حکمى دارد؟

جواب: احرام از امور قصدى است، و حقیقت آن بناگذارى بر تحریم تروک احرام بر خویشتن است، و باید نیّت کرد، و اگر مقصود او از جمله مذکور همین معنى باشد کافى است.

سؤال 346ـ شخصى در گذشته حجّ واجبش را انجام داده، و بنا داشته حجّ مستحبّى بجا آورد، ولى از روى ناآگاهى، یا فراموشى، در نیّت احرام عمره مفرده گفته: «احرام مى بندم براى عمره تمتّع از حجّ تمتّع از حجّة الاسلام قربة الى الله» آیا چنین نیّتى به حجّ مستحبّى او ضرر مى زند؟

جواب: این گونه نیّت اشکال دارد; مگر این که اشتباه لفظى باشد، و قصدش این بوده عمره اى که وظیفه او است انجام دهد، ولى اسمش را از روى اشتباه حجّة الاسلام گذاشته است. در این صورت صحیح است، و معمولا همین گونه است.

 

سؤال 347ـ زنى قبل از احرام عمره تمتّع مى دانست که عادت ماهانه او ده روز طول مى کشد، و وقت کافى براى اعمال عمره تمتّع قبل از احرام حجّ تمتّع نخواهد داشت، ولى با همه این اوصاف نیّت عمره تمتّع مى کند، وظیفه او چیست؟

جواب: نیّت را به حجّ اِفراد برمى گرداند، و حجّ او اشکالى ندارد.

سؤال 348ـ هرگاه کسى که به دیگران «نیّت احرام» و «تلبیه» را تلقین مى کرده، فراموش کند که خودش نیّت نماید، وظیفه اش چیست؟

جواب: اگر به قصد انجام عمره یا حج تلبیه نگفته، محرم نشده است، و باید ـ در صورت امکان ـ به میقات بازگردد و محرم شود، و اگر بازگشت به میقات ممکن نیست، به خارج حرم مى رود و در آنجا مجدّداً احرام مى بندد.

سؤال 349ـ اگر کسى بداند در صورت صحیح نگفتن تلبیه محرم نمى شود، و در عین حال تلبیه را غلط بگوید، و سپس اعمال حج را انجام دهد، آیا اعمالش صحیح است؟

جواب: چنانچه عمداً غلط گفته اعمالش صحیح نیست، و اگر عمدى نبوده، بلکه از روى فراموشى، یا ندانستن مسأله بوده، اعمالش صحیح است.

سؤال 350ـ بعضى از زائران ایرانى، کلماتى مانند «لبّیک»، «غیر»، «یوم» و مانند آن را به گونه اى ادا مى کنند که گاه احساس مى شود متمایل به کسره است. در مقابل بعضى از اهل دقّت، یا وسواسیها، اظهار مى دارند که فتحه باید کاملا ظاهر شود، و به هنگام تلفّظ چنان اشباع مى کنند که شبیه به «الف» مى شود (و لبّیاک مى گویند) در حالى که اساتید قرائت زبان عربى و حتّى خود عربها نیز به دقّتى که گروه دوّم لازم مى دانند، ادا نمى کنند. لطفاً بفرمائید طرز صحیح قرائت این کلمات چگونه است؟

جواب: در این گونه مسائل باید به تلفّظ اهل لسان توجّه کرد; و از آنجا که اهل لسان فتحه را به صورتى که گروه دوّم معتقدند نمى گویند، احتیاط آن است که از آن پرهیز شود; و آنچه از اهل لسان بارها شنیده ایم این است که فتحه را کمى مایل به کسره ادا مى کنند، و همین صحیح است.

سؤال 351ـ اگر کسى تلبیه را غلط بگوید، و بعد از وقوفین و قبل از اتمام اعمال حج متوجّه این مسأله شود، وظیفه او نسبت به سایر اعمال و همچنین عمره قبلى چیست؟

جواب: با توجّه به این که بعد از زمان جبران متوجّه شده، اعمالش صحیح است، و هرگاه اعمال منى را انجام نداده به نزدیکترین نقطه خارج از حرم مى رود و محرم مى شود، و اعمال منى را انجام مى دهد; و از احرام خارج مى شود، سپس سایر اعمال حج را کامل مى کند، و احتیاط آن است که یک عمره مفرده بعد از آن انجام دهد یعنى به مسجد تنعیم مى رود و احرام مى بندد، و اعمال عمره را بجا مى آورد.

سؤال 352ـ یکى از حُجّاج شنوایى خود را به کلّى از دست داده، و زبانش هم لکنت دارد، و قادر بر تکلّم صحیح نمى باشد. مسؤولین و دوستانش به این موضوع توجّه نداشته، و آن شخص در میقات نیّت نکرده، و تلبیه هم نگفته، و به همین شکل همراه بقیّه وارد مکّه شده است، وظیفه او چیست؟

جواب: باید به میقات برگردد و با نیّت و تلبیه مُحرم شود; هر چند با بردن همراه باشد، و اگر نمى تواند به میقات بازگردد، باید در خارج از حرم محرم شود، و اگر نمى تواند تلبیه را، هر چند با تلقین، صحیح بگوید احتیاط آن است که به هر نحو مى تواند بگوید، و ترجمه اش را نیز بر زبان آورد.

سؤال 353ـ چنانچه پس از خروج از میقات متوجّه شود که تلبیه را نگفته، یا نیّت نکرده، یا به جهت دیگرى احرامش درست نبوده، و از طرفى نمى تواند از نیمه راه به میقات برگردد، بلکه باید به مکّه بیاید، و از آنجا به میقات بازگردد. وظیفه چنین شخصى چیست؟

جواب: اگر مى تواند به میقات بازگردد، هر چند بعد از رفتن به مکّه باشد، باید چنین کند، ولى چون وارد شدن به مکّه بدون احرام جایز نیست، از أدنى الحلّ به نیّت عمره مفرده محرم مى گردد، و پس از اعمال عمره مفرده، به یکى از مواقیت معروف مى رود، و براى «عمره تمتّع» به طور صحیح محرم مى شود.

سؤال 354ـ آیا خانمها مى توانند تلبیه را به گونه اى بلند بگویند که مرد نامحرم صداى آنها را بشنود؟

جواب: اشکالى ندارد.

سؤال 355ـ آیا به هنگام پوشیدن لباس احرام، چه در میقات باشد یا ساعتها قبل از بستن احرام در مدینه صورت گرفته باشد، قصد خاصّى لازم است؟

جواب: هیچ قصدى لازم نیست، بلکه هنگام احرام مطابق آنچه در بحث احرام گذشت نیّت مى کند.

سؤال 356ـ هرگاه شخصى در میقات، یا محاذات آن، یا ادنى الحل، یا شهر مکّه، و خلاصه هر جا که وظیفه اش بوده محرم شود، و سپس پشیمان گردد، آیا مى تواند احرامش را بر هم بزند؟

جواب: نمى تواند از احرام خارج شود. حتّى اگر لباس احرام را از تن

 سؤال 357ـ بعضى از مردان محرم براى این که موقع وزش باد، یا به هنگام سوار شدن ماشین، یا مانند آن، عورت آنها ظاهر نشود، علاوه بر دو حوله احرام، یک متر پارچه ندوخته از وسط پا عبور مى دهند، به گونه اى که دو طرف پارچه از جلو و عقب زیر حوله قرار مى گیرد. این عمل چه حکمى دارد؟

جواب: اشکال ندارد; ولى اجتناب از این گونه کارها جز در موارد ضرورى بهتر است.

سؤال 358ـ آیا لباس احرام منحصر به دو جامه است، و نباید بیشتر باشد؟

جواب: مقدار واجب آن دو جامه است، و زیادتر مانعى ندارد; مشروط بر این که مانند لباس احرام باشد، مثلا از حوله هاى متعدّد استفاده کند.

سؤال 359ـ اینجانب به علّت قطع نخاع و عدم کنترل بول و مشکلات دیگر، نمى توانم بدن و لباس احرام خود را پاک نگهدارم، وظیفه ام چیست؟

جواب: آن مقدار که مى توانید محافظت کنید، و آنچه موجب عُسر و حرج است اشکالى ندارد.

سؤال 360ـ اگر لباس احرام زنان به قدرى نازک باشد که بدن آنها نمایان گردد، آیا به اعمال حجّ آنان ضررى مى رساند؟

جواب: این کار براى احرام اشکال دارد و طواف و نماز طواف را باطل مى کند.

 

سؤال 361ـ طبق فتواى بعضى از مراجع که فرموده اند: «احتیاطاً زنان هم مثل مردان محرم شوند» آیا زن بعد از پوشیدن حوله هاى احرام، مى تواند حوله ها را کنار بگذارد،و اعمال حج را با لباس معمولى اش انجام دهد؟

جواب: زنان مى توانند در همان لباسهاى معمولى محرم شوند، و پوشیدن حوله هاى احرام لازم نیست، و به فرض که احتیاطاً با آن محرم شوند، بعد مى توانند بیرون آورند.

سؤال 362ـ اگر جامه احرام را از پول خمس یا زکات نداده خریده باشند، آیا احرام در آن صحیح است؟

جواب: احرام در آن حرام است.

سؤال 363ـ آیا پرداخت خمس لباس احرام، که معلوم نیست از پول خمس نداده تهیّه شده، یا از پولى که خمس به آن تعلّق نگرفته (مانند مال الارث) واجب است؟

جواب: با فرض شک در تعلّق خمس، پرداختن خمس آن لازم نیست، هر چند احتیاط در آن مطلوب است.

سؤال 364ـ چنانچه شخصى که سال خمسى نداشته به حجّ مشرّف شود، و با همان پولهاى خمس نداده هزینه هاى حج، از جمله لباس احرام و قربانى را تأمین نماید. حجّ او چه حکمى دارد؟

جواب: اعمال او اشکال دارد.

سؤال 365ـ شخصى با پول خمس نداده لباس احرام خریده، و با همان لباس محرم شده، و طواف و نماز طواف را بجا آورده است. اکنون وظیفه اش چیست؟

جواب: اگر از روى علم و عمد نبوده، عمره و حجّ او صحیح است، ولى در صورتى که جاهل مقصّر بوده، احتیاط واجب آن است طواف و نماز آن، و قربانى را اعاده کند.

 

 

احکام إحراممحرّمات احرام
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma