3ـ نماز طواف

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 
مناسک جامع حج
دیگر سؤالات طوافمحلّ نماز طواف

مسأله 771ـ واجب است بعد از طواف واجب، دو رکعت نماز بخواند، و احتیاط واجب آن است که این نماز را پشت مقام ابراهیم بجا آورد، ولى لازم نیست متّصل به آن باشد; بلکه همین اندازه که بگویند پشت مقام ابراهیم بجا آورده کافى است.

مسأله 772ـ محلّ نماز طواف واجب ـ چنانکه گفتیم ـ پشت مقام ابراهیم است، ولى اگر فشار جمعیّت زیاد باشد، مى تواند در یکى از دو طرف مقام ابراهیم، یا عقب تر از مقام، نماز بخواند، به خصوص در مواقعى که جمعیّت طواف کننده به قدرى زیاد است که صفوف طواف کنندگان به پشت مقام ابراهیم مى رسد، و خواندن نماز در آنجا مشکل مى شود، در این حال نباید اصرار بر خواندن نماز در نزدیکى مقام ابراهیم داشت، بلکه باید در جایى که این مشکل وجود ندارد خوانده شود، و کارهایى که بعضى از عوام انجام مى دهند، مانند این که گروهى دست به دست هم مى دهند، و حریمى براى نمازگزاران مورد نظر درست مى کنند، هیچ ضرورتى ندارد و اگر براى طواف کنندگان، یا سایر نماز گزاران ایجاد مزاحمت کند، خالى از اشکال نیست بلکه باید عقب تر بروند تا جایى که مزاحم طواف کنندگان نباشد.

 

مسأله 773ـ نماز طواف را مى توان بلند یا آهسته خواند، و اذان و اقامه ندارد، و در چیزهاى دیگر شبیه نماز صبح است; ولى بنابر احتیاط واجب، جماعت در نماز طواف مشروع نیست.

مسأله 774ـ در نماز طواف هر سوره اى، جز سوره هاى سجده را مى توان خواند; ولى مستحبّ است در رکعت اوّل پس از حمد سوره «توحید» و در رکعت دوم سوره «کافرون» را بخواند.

مسأله 775ـ نماز طواف را در همه اوقات مى توان خواند، مگر این که با وقت نماز واجب مزاحمت کند، به گونه اى که خواندن نماز طواف در آن وقت باعث از دست رفتن نماز واجب شود، که در این صورت باید نماز روزانه را مقدّم داشت.

مسأله 776ـ بر هر مکلّفى واجب است قرائت نماز خود را یاد بگیرد; یعنى حمد و سوره و سایر ذکرهاى نماز را به طور صحیح بخواند; ولى اگر به علّت بیسوادى، یا علل دیگر، بعد از تلاش لازم نتوانست قرائت را به طور کامل بخواند، همان مقدار که مى تواند کافى است، و اگر مى تواند یاد بگیرد، امّا کوتاهى کند، معصیت نموده است، ولى اگر وقت تنگ باشد، و فرصت براى یاد گرفتن نباشد، باید به همان مقدار که توانایى دارد نمازها و از جمله نماز طواف را بخواند، و نایب گرفتن لازم نیست.

مسأله 777ـ اگر کسى نمى داند که قرائت نمازش درست نیست، و در نادانى خود معذور باشد، نمازش صحیح است، و اعاده ندارد; امّا اگر مقصّر بوده، لازم است پس از درست کردن قرائت، نمازش را اعاده کند; وگرنه معصیت کرده است.

مسأله 778ـ همه نمازها را باید با قرائت صحیح انجام داد. زائران خانه خدا باید از فرصت استفاده کنند، و به هنگام اراده این سفر بزرگ روحانى، قرائت نماز خود را براى اهل علم بخوانند، و اگر ایرادى دارد برطرف نمایند، تا حجّ آنها از هر نظر خالى از اشکال باشد.

مسأله 779ـ براى صحیح بودن قرائت، دقّتهاى علماى تجوید شرط نیست; همین اندازه که در عرف عرب بگویند کلمات را صحیح ادا مى کند کافى است.

مسأله 780ـ هرگاه کسى از روى عمد نماز طواف را ترک کند، باید برگردد و بجا آورد، ولى اگر به موقع بجا نیاورد، حجّ او باطل نیست; بلکه فقط گناه کرده و باید آن را جبران کند.

مسأله 781ـ اگر شخصى نماز طواف را بجا نیاورد و بمیرد، بر پسر بزرگ او واجب است که قضاى آن را بجا آورد; و اگر شخص دیگرى نیز بجا آورد کفایت مى کند.

مسأله 782ـ هرگاه شخصى از روى سهو، یا جهل و ندانستن مسأله، نماز طواف واجب را ترک کند، در صورت امکان باید برگردد و نماز را پشت مقام بجا آورد، و اگر برگشتن براى او مشقّت دارد، هر جا که هست نماز را بجا آورد; حتّى اگر در وطن خود باشد.

مسأله 783ـ هرگاه نماز طواف را فراموش کند، و در حال سعى یادش بیاید، سعى را رها مى کند، و برمى گردد نماز طواف را بجا مى آورد، سپس سعى را از همان جا که رها کرده ادامه مى دهد.

مسأله 784ـ هرگاه نماز طواف را فراموش کند، و اعمال پس از نماز را بجا آورد، و پس از توجّه نماز طواف را انجام دهد، اعاده اعمال پس از نماز براى او لازم نیست; هر چند احتیاط مستحب در اعاده آن اعمال است.

مسأله 785ـ احتیاط واجب آن است که نماز طواف را بلافاصله بعد از طواف بجا آورد; مگر این که یادش برود، که حکم آن گفته شد.

 

مسأله 786ـ هرگاه به واسطه مانعى ـ مثل باطل شدن وضو، یا نجس شدن لباس و بدن، یا ازدحام جمعیّت براى نماز جماعت روزانه، و مانند آن ـ نتواند نماز طواف را بلافاصله پس از طواف بجا آورد، بعد از رفع مانع بجا مى آورد، و طواف و نمازش صحیح است.

مسأله 787ـ در احکامى که ذکر شد، جاهل به مسأله در حکم کسى است که فراموش کرده است.

مسأله 788ـ شک در رکعات نماز طواف موجب بطلان نماز است، و باید اعاده کند، و احتیاط واجب در ظنّ به رکعات اتمام، سپس اعاده است، و در ظنّ در افعال نماز، باید نمازگزار احتیاط کند، و در سایر احکام، نماز طواف همانند نماز یومیّه است.

مسأله 789ـ اگر مُحرم نماز طواف را قبل از طواف خوانده، باید پس از انجام طواف آن را اعاده کند.

 

دیگر سؤالات طوافمحلّ نماز طواف
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma