استفتائات سعى

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 
مناسک جامع حج
امور باقى مانده در سعىچگونگى تقصیر

سؤال 862ـ شخصى به اعتقاد این که رفتن از صفا به مروه، و بازگشت به صفا مجموعاً یک دور حساب مى شود، سعى خود را شروع کرده، ولى در دور سوّم متوجّه خطایش مى شود، و سعى را به هفت دور (طبق آنچه در مناسک آمده) خاتمه مى دهد. سعى او چه حکمى دارد؟

جواب: سعى او صحیح است.

سؤال 863ـ اگر شخصى سعى خود را از مروه شروع کند و به صفا ختم نماید، و پس از چند روز به اشتباه خود پى ببرد، وظیفه اش چیست؟

جواب: چنانچه به خاطر ندانستن مسأله باشد، باید سعى را از نو به جا آورد، و اگر از روى سهو و فراموشى باشد، کافى است یک دور از صفا به مروه برود، و احتیاط مستحب آن است که هفت دور به قصد ما فى الذمّه بجا آورد.

سؤال 864ـ وظیفه کسى که سعى را از مروه آغاز کرده چیست؟

جواب: در صورتى که شوط اوّل را اسقاط کند، سپس بقیّه را تکمیل نماید تا این که هفت دور به مروه خاتمه یابد، سعى او صحیح است.

سؤال 865ـ ابتداى کوه صفا و مروه بر اثر تعمیرات و سنگ فرش درست روشن نیست. کارکنان مسجد الحرام با گرفتن حقّ الزحمه از حجّاج پیر و مریض، آنها را با چرخ سعى مى دهند; ولى زودتر از دورِ حجّاجِ پیاده دور مى زنند. تکلیف این افراد چیست؟

جواب: قسمت سربالائى مفروش جزء کوه است، و مسیرى را که چرخها طى مى کنند قطعاً روى کوه صفا و مروه است، و هیچ اشکالى ندارد.

سؤال 866ـ همان گونه که اطّلاع دارید در سعى صفا و مروه، حجّاج از یک طرف مى روند و از سمت دیگر باز مى گردند; یعنى انتهاى مسیر رفت با ابتداى مسیر بازگشت چند متر فاصله دارد، اگر شخصى از همان مسیرى که رفته بازگردد چه حکمى دارد؟

جواب: اشکالى ندارد; ولى نباید مزاحم دیگران شود.

سؤال 867ـ قسمتى که هروله در آن مستحب است را به طور عادى راه رفتم. با توجّه به این که خیال مى کردم هروله واجب است، آن قسمت را دوباره و به صورت هروله تکرار نمودم. آیا سعى من اشکال دارد؟

جواب: اشکالى ندارد و صحیح است، ولى این کار را تکرار نکنید.

سؤال 868ـ تصوّر مى کردم رفتن بالاى کوه صفا و مروه لازم است، و چون این مقدار مسافت را بر اثر فشار جمعیّت بى اختیار بالا رفته بودم، به محلّ سعى برگشتم، و آن قسمت را دوباره انجام دادم، و در حقیقت مقدارى از مسافت را دو بار طى کردم. آیا سعى من صحیح است؟

جواب: اگر به نیّت احتیاط عمل کرده اید ضررى ندارد; ولى رفتن روى کوه و حتّى بالاى کوه واجب نیست.

سؤال 869ـ شخصى به هنگام سعى، جهت کنترل همراهان خود گاهى به عقب بر مى گشته، و مجدّداً همان مسافت را طى مى کرده است. آیا سعى او اشکال دارد؟

 

جواب: اشکال ندارد و اعاده لازم نیست; ولى بهتر است این کار را نکند.

سؤال 870ـ با توجّه به این که در روزهاى ششم و هفتم ذیحجّه، بر اثر ازدحام زیاد حجّاج، مامورین مانع مى شوند که معذورین را با چرخ در طبقه پایین سعى دهند، آیا مى توان آنها را در طبقه بالا با چرخ سعى داد؟

جواب: در فرض سؤال مانعى ندارد.

سؤال 871ـ شخصى به هنگام سعى، گاهى عقب عقب به طرف مروه یا صفا حرکت کرده است. تکلیفش چیست؟

جواب: مى تواند برگردد و جبران نماید، و سعى او اشکال ندارد.

سؤال 872ـ کودکى، که محرم به احرام عمره مفرده بوده، گاه به هنگام سعى مى دویده، و گاه به عقب بر مى گشته، و با همین وضعیّت اعمال عمره را به پایان برده، ولى قصد سعى را داشته است. اکنون چه وظیفه اى دارد؟

جواب: اشکالى ندارد.

سؤال 873ـ شخصى به هنگام سعى براى خوردن آب از مسیر منحرف شده، و پس از نوشیدن آب به سعى خود ادامه داده است. چه حکمى دارد؟

جواب: سعى او صحیح است، مشروط بر این که از همان جا که قطع کرده ادامه دهد.

سؤال 874ـ یکى از دوستانم طواف و نماز طواف را انجام داد، و سعى را به روز بعد، یا روزهاى آینده، محوّل کرد. آیا این تأخیر ضرر دارد، و باید طواف و نماز آن را دوباره بجا آورد؟

جواب: اعاده لازم نیست، ولى کار خلافى کرده; زیرا نباید سعى را اختیاراً به روز بعد موکول کند.

سؤال 875ـ آیا موالات در تمام اشواط سعى معتبر است، یا اختصاص به قسمتى از آن دارد؟

 

جواب: احتیاط آن است که در غیر موارد استثنا شده، موالات عرفیّه رعایت گردد.

سؤال 876ـ آیا موالات در سعى مانند طواف است؟

جواب: استراحت و نشستن در وسط سعى براى کسى که خسته شده، جایز است، ولى احتیاط واجب آن است که زیاد فاصله نشود.

سؤال 877ـ شخصى پس از طواف عمره تمتّع گم شده، و بعد از پیدا شدن به رفقایش گفته: «سعى صفا و مروه را بجا آورده ام» سپس تقصیر نموده، و براى حجّ تمتّع محرم شده است، ولى بعد از بازگشت از عرفات و منى، و هنگام انجام اعمال مکّه اظهار مى دارد: «سعى را بجا نیاورده ام» و پس از بازگشت نگران مى شود، و وصیّت مى کند براى او نایب بگیرند. وظیفه ورثه چیست؟

جواب: وظیفه ورثه آن است که شخصى را براى انجام سعى از طرف آن مرحوم نایب کنند، و گرفتن نایب براى کلّ حجّ تمتّع لازم نیست.

سؤال 878ـ شخصى رفت و برگشت بین صفا و مروه را یک دور حساب کرده، و بدین شکل پنج بار، که در مجموع ده شوط مى شود، سعى کرده است، سپس متوجّه مسأله شده، و سعى را از همان جا قطع کرده، و تقصیر نموده است. وظیفه اش چیست؟

جواب: سعى او باطل است، و سعى را باید از نو شروع کند.

سؤال 879ـ هرگاه شخصى سهواً سعى را بیش از هفت دور انجام دهد، باید چه کند؟

جواب: به زیادى اعتنا نمى کند، و سعى او صحیح است.

سؤال 880ـ زیادى در سعى بر اثر جهل به مسأله، حکم زیادى سهوى را دارد، یا در حکم زیادى عمدى است؟

 

جواب: حکم زیادى عمدى را دارد، و باید از نو به جا آورد.

سؤال 881ـ اینجانب پس از تمام شدن شوط ششم در سعى، گمان کردم هفت دور بجا آورده، و تقصیر نمودم، ولى دوستانم فوراً تذکّر دادند که باید یک دور دیگر بجا آورم. آن دور را بجا آورده، و بار دیگر تقصیر نمودم. آیا سعى من صحیح است؟ اگر صحیح نبوده، کفّاره اى دارد؟

جواب: عمل شما صحیح بوده، و کفّاره اى ندارد.

سؤال 882ـ اگر شخصى یقین کند هفت شوط سعى را تمام کرده و تقصیر کند; ولى پس از آن متوجّه شود که تنها پنج شوط بجا آورده است. آیا باید کلّ سعى را دوباره بجا آورد، یا انجام همان دو شوط کافى است؟ آیا لازم است تقصیر را نیز اعاده کند؟

جواب: باید همان سعى را تکمیل کند، و بنابر احتیاط واجب تقصیر را اعاده نماید.

سؤال 883ـ شخصى سه شوط سعى را بجا آورده، سپس آن را رها کرده، و با فاصله اندکى هفت شوط دیگر انجام داده، سپس تقصیر نموده است. آیا سعى وى صحیح است؟

جواب: آرى صحیح است.

سؤال 884ـ اینجانب به تصوّر این که سعى هم نیاز به وضو دارد، بعد از یک شوط و نیم، سعى را قطع کرده، و پس از وضو هفت شوط دیگر بجا آوردم. آیا سعى من اشکال دارد؟

جواب: اشکالى ندارد.

سؤال 885ـ خانمى به تصوّر این که پاک شده، طواف و نماز طوافش را بجا آورده، مشغول سعى مى شود. در اثناء سعى متوجّه مى شود که هنوز پاک نشده است، وظیفه اش چیست؟ اگر بعد از سعى متوجّه این موضوع شود، تکلیفش چه مى باشد؟

 

جواب: در فرض اوّل سعى را قطع مى کند، و پس از پاک شدن، طواف و نماز طواف و سعى را اعاده نماید و در فرض دوم نیز اعاده طواف و نماز طواف لازم است، و احتیاطاً سعى را هم اعاده مى کند.

سؤال 886ـ اگر کسى قبل از رسیدن به مروه شک کند دور هفتم است، یا دور نهم، چه وظیفه اى دارد؟

جواب: سعى او باطل است، و باید از نو شروع کند.

سؤال 887ـ یکى از مقلّدین حضرت عالى در عدد دورهاى سعى شک مى کند، و با حال تردید به سعى خود ادامه داده، در عین حال فکر مى کند تا عدد صحیح را به دست آورد. پس از طىّ حدود صد متر، یا یک دور، یقین به عدد صحیح پیدا نموده، بقیّه سعى را انجام مى دهد. آیا سعى او صحیح است؟

جواب: آرى سعى او صحیح است; مشروط بر این که در حال شکّ و تردید به امید روشن شدن واقع مسأله سعى را ادامه دهد.

سؤال 888ـ آیا خانم هایى که به علّت عادت ماهانه براى طواف نایب مى گیرند، در سعى هم مى توانند نایب بگیرند؟

جواب: محلّ سعى مسجد نیست، و رفتن زن حائض در آنجا اشکالى ندارد. بنابراین، باید خودشان سعى را بعد از طواف و نمازِ طوافِ نائب، بجا آورند.

سؤال 889ـ بر اثر ازدحام زیاد حجّاج، گاه انسان ناچار است براى رفتن به محلّ سعى از مسجد الحرام عبور کند، و از این راه خودش را به صفا برساند، و از آنجا سعى را در مسیر معمولى شروع کند. در این صورت تکلیف زن حائض یا نفساءچیست؟

جواب: در صورتى که ممکن باشد از راه دیگرى برود، باید خودش سعى را بجا آورد، و اگر ممکن نیست نایب مى گیرد; ولى چنانچه مرتکب خلاف شود، و خودش از مسجد الحرام عبور کند، باید سعى را بجا آورد و سعیش صحیح است; هر چند گناه کرده است.

سؤال 890ـ شخصى بدون استفاده از چرخ نمى تواند سعى کند، و از سوى دیگر، تمکّن مالى جهت کرایه آن ندارد. وظیفه اش چیست؟

جواب: اگر مى تواند با چرخ سعى کند، هر چند با وام گرفتن از دیگران، این کار مقدّم است، و نیابت گرفتن صحیح نیست; مگر آن که موجب عُسر و حرج گردد که در این صورت نایب مى گیرد.

سؤال 891ـ کسى که در حال سعى سوار بر چرخ بوده، به علّت خستگى زیاد در بعضى از حالات رفت و برگشت به خواب رفته است. آیا سعى او صحیح است؟

جواب: اشکالى ندارد.

سؤال 892ـ اگر شخصى در سعى صفا و مروه سوار بر چرخ باشد، و تمام هفت دور را در خواب باشد، چه حکمى دارد؟

جواب: احتیاط واجب آن است که اعاده کند.

سؤال 893ـ هرگاه به هنگام سعى، عمداً زن حجاب کامل نداشته باشد، آیا ضررى به سعى او مى زند؟

جواب: ضررى به سعى او نمى زند; ولى اگر عمداً باشد گناه کرده است.

سؤال 894ـ شخصى پس از تقصیر در عمره تمتّع متوجّه شد که طواف و سعیش باطل بوده، و آنها را با لباس دوخته اعاده کرد. آیا لازم است تقصیر را نیز اعاده کند؟

جواب: طواف و سعى او صحیح است، و احتیاط آن است که تقصیر را نیز اعاده کند، ولى کفّاره اى ندارد.

سؤال 895ـ آیا علاوه بر سعى واجب، سعى صفا و مروه مستحبّى نیز داریم؟

جواب: سعى مستحبّى نداریم، سعى فقط سعى واجب است.

سؤال 896ـ آیا قسمتى از سعى، براى کسانى که قادر نیستند تمام آن را خودشان انجام دهند، قابل نیابت است؟

جواب: در صورت امکان آنها را در باقیمانده، سوار بر چرخ و مانند آن سعى دهند، در غیر این صورت براى تمام سعى نایب بگیرند.

امور باقى مانده در سعىچگونگى تقصیر
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma