استفتائات تقصیر

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 
مناسک جامع حج
6ـ تقصیر7 تا 11ـ واجبات پنج گانه مکّه (بعد از منى)

سؤال 1141ـ کسى که در خارج از منى تقصیر نموده، و اعمال پس از تقصیر را نیز بجا آورده، و پس از اتمام اعمال حج، عمره مفرده اى هم انجام داده، آیا از احرام خارج شده و عمره مفرده اش صحیح است؟

جواب: در صورتى که عمداً در خارج از منى تقصیر کرده، از احرام خارج نشده و عمره اش صحیح نیست، ولى در صورت جهل یا نسیان عمل او صحیح است، و اگر مى تواند، باید به منى برگردد و سر خود را کوتاه کند.

سؤال 1142ـ قربانگاههاى جدید خارج از منى است. هرگاه عدّه اى پس از قربانى در همانجا تقصیر کرده باشند، وظیفه آنها چیست؟

جواب: باید به منى بازگردند و تقصیر کنند.

سؤال 1143ـ در فرض سؤال قبل، کسانى که پس از حلق یا تقصیر در خارج از منى، به مکّه آمده و اعمال مکّه را انجام داده، سپس متوجّه اشتباه خود شده اند، آیا اعمال آنان صحیح است؟

جواب: در فرض مزبور اعمال آنان صحیح است، ولى احتیاط مستحب آن است که آن اعمال را نیز اعاده کنند.

 

سؤال 1144ـ شخصى در سفر حجّ سال گذشته و امسال، تقصیر را در خارج از منى انجام داده است. وظیفه اش چیست؟

جواب: کافى است آن را در منى دوباره بجا آورد، و یک تقصیر کفایت مى کند.

سؤال 1145ـ شخصى که براى اوّلین بار و به عنوان نیابت به حج مشرّف شده، به تصوّر این که مرز بین وادى محسّر و منى جزء منى است، در آنجا تقصیر کرده، و سال بعد براى انجام حَجّة الاسلام خودش مشرّف گردیده، و در منى تقصیر کرده است، آیا کفایت مى کند؟

جواب: کفایت مى کند، و حجّ نیابتى صحیح مى شود.

سؤال 1146ـ شخصى که قادر بر درک غیر از وقوفین اضطرارى نیست، و براى بقیّه اعمال خود نایب مى گیرد، آیا مى تواند تقصیر را در خارج منى انجام دهد؟

جواب: تقصیر در غیر منى کافى نیست، و باید در منى انجام دهد; مگر آن که نتواند به منى برود.

سؤال 1147ـ شخصى سال گذشته قربانى و تقصیر را در خارج از منى انجام داده، و به ایران بازگشته است. امسال نیز قصد حج دارد، وظیفه اش چیست؟

جواب: تقصیر را در منى اعاده مى کند، امّا اعاده اعمال مترتّبه لازم نمى باشد.

سؤال 1148ـ شخصى در سفر اوّل حج، هنگامى که سلمانى مشغول تراشیدن سر او به عنوان حلق بوده، ناخنهاى خود را مى گرفته است، آیا کفّاره اى بر او واجب است؟

جواب: چیزى بر او نیست.

 

سؤال 1149ـ کسى که سال قبل اوّلین سفر حجّ او بوده، و حَجّة الاسلام را انجام داده، و امسال اوّلین سفر حج نیابتى اوست، آیا در سفر دوّم ـ که سفر اوّل حجّ نیابتى اوست ـ حکم صرورة را دارد که باید تمام سر را بتراشد، یا تقصیر کافى است؟

جواب: تراشیدن تمام سر براى هیچ کس واجب نیست، بلکه براى صرورة مستحب موکّد است.

سؤال 1150ـ کودک نابالغى که خوب و بد را از هم تشخیص مى دهد (و ممیّز است) تمام اعمال حج را به طرز صحیح انجام داده است. آیا از صرورة بودن خارج مى گردد؟ و اگر بعد از بلوغ مشرّف شود سفر دوّم او حساب مى شود؟

جواب: آرى از صرورة بودن خارج مى گردد، ولى چنان که گفتیم حلق براى صرورة نیز واجب نیست.

سؤال 1151ـ اگر کسى عمداً قربانى را تأخیر بیندازد، آیا مى تواند حلق یا تقصیر کند، یا حتماً باید بعد از قربانى باشد؟

جواب: باید بعد از قربانى انجام دهد، ولى اگر مقدّم دارد گناه کرده، امّا ضررى به حجّ او نمى زند.

سؤال 1152ـ شخصى در حال رمى جمره عقبه پول خود را گم کرد، و چون براى خرید قربانى پول نداشت، آن را به روزه تبدیل کرد. آیا بر چنین شخصى لازم است تقصیر یا حلق را پس از سه روز روزه انجام دهد، یا مى تواند همانند سایر حجّاج، که قربانى کرده اند، روز عید حلق یا تقصیر کند؟

جواب: مى تواند روز عید حلق یا تقصیر کند.

سؤال 1153ـ در موردى که حاجى مى خواهد احتیاط کند و سر بتراشد، اگر به جاى آن موهاى خود را کوتاه کند، وظیفه اش چیست؟

جواب: همان گونه که گذشت تراشیدن واجب نیست، و کوتاه کردن کفایت مى کند. ولى اگر مى خواهد احتیاط کند باید سر را بتراشد.

سؤال 1154ـ عصر روز عید قربان بعد از ذبح قربانى، که سایر حجّاج مشغول تراشیدن سر بودند، من هم با این فکر «که باید سر را تراشید» سر خود را تراشیدم، ولى نگفتم: «سرم را مى تراشم براى حج تمتّع». اکنون وظیفه ام چیست؟

جواب: با توجّه به این که این عمل را به منظور حجّ تمتّع بجا آورده اید، کافى و صحیح است; هر چند نیّت را به زبان نیاورده اید. سؤال 1155ـ آیا جایز است مقدارى از سر خود را با تیغ بتراشد، و بقیّه را ماشین کند؟ البتّه پس از ماشین کردن، دوباره آن قسمت را تیغ مى کشد. آیا به این ترتیب حلق صدق مى کند؟

جواب: این گونه افراد بهتر است اوّل تمام سر خود را ماشین کنند و بعد چنانچه مایل به احتیاط باشند تمام سر را حلق کنند.

سؤال 1156ـ تخییر بین حلق و تقصیر ابتدایى است، یا استمرارى؟ به عبارت دیگر، اگر شخص حلق را انتخاب کرد و قسمتى از سرش را تراشید و سپس پشیمان شد، آیا مى تواند آن را رها کند، و با کوتاه کردن کمى از موى سر از احرام خارج شود؟

جواب: مانعى ندارد.

سؤال 1157ـ شخصى پس از قربانى قدرى از ناخن خود را گرفته، و از احرام خارج شده، و اعمال مکّه را انجام مى دهد. سپس متوجه مى شود که براى تقصیر، گرفتن ناخن به تنهایى کافى نبوده، و باید مقدارى از موى سر خود را نیز کوتاه مى کرده، وظیفه او چیست؟ آیا اعمال مکّه او صحیح است؟

 

جواب: چنانچه در مکّه متوجّه این مطلب شود، تقصیر را به طور کامل انجام مى دهد و احتیاطاً طواف و سعى را اعاده مى کند و اگر بعد از خروج از مکّه متوجّه این مطلب شد و امکان بازگشت ندارد، همان جا تقصیر مى کند و حجّش صحیح است، و اگر بتواند موى خود را به منى مى فرستد تا در آنجا دفن کنند.

 

6ـ تقصیر7 تا 11ـ واجبات پنج گانه مکّه (بعد از منى)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma