13ـ رمى جمرات در روزهاى یازدهم و دوازدهم

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 
مناسک جامع حج
استفتائات بیتوتهشک در رمى

مسأله 1236ـ در روز یازدهم و دوازدهم، که رمى هر سه جمره واجب است، باید ترتیب را میان جمرات رعایت کند; یعنى اوّل «جمره اولى» بعد «جمره وسطى» و سپس «جمره عقبه» را ـ که آخرین جمره است ـ سنگ بزند. (این مربوط به روز یازدهم و دوازدهم است; ولى در روز دهم، یعنى روز عید، فقط جمره عقبه را رمى مى کند). تمام این سه جمره علامت دارد، و نام آنها روى تابلوها نوشته شده است.

مسأله 1237ـ هرگاه ترتیب را در رمى جمرات رعایت نکرد، باید برگردد و طورى بجا آورد که ترتیب حاصل شود; امّا اگر چهار سنگ یا بیشتر به هر کدام به ترتیب زده باشد، لازم نیست از اوّل شروع کند، بلکه بر مى گردد و باقیمانده را به ترتیب مى زند، و اگر کمتر از چهار سنگ زده از اوّل شروع مى کند، و به هر کدام هفت سنگ مى زند، و اگر از یکى از جمرات سه سنگ یا کمتر ترک کرده، فقط همان را تکمیل مى کند، و چیز دیگرى بر او واجب نیست.

مسأله 1238ـ اگر عمداً ترتیب را رعایت نکرد، احتیاط واجب آن است که برگردد و از آغاز شروع کند، و فرقى میان چهار سنگ، یا کمتر از آن نیست.

 

مسأله 1239ـ بر اشخاصى که باید شب سیزدهم در منى بمانند، واجب است روز سیزدهم رمى جمرات کنند.

مسأله 1240ـ ترک عمدى رمى جمرات گناه و معصیت است، ولى موجب بطلان حج نمى شود.

مسأله 1241ـ در هر روز از این روزها باید به هر یک از جمرات هفت سنگ ریزه پرتاب کند، و چگونگى رمى و شرایط و واجبات آن در اعمال روز عید قربان (رمى جمره عقبه) گذشت.

مسأله 1242ـ وقت رمى جمرات از اوّل طلوع آفتاب است تا غروب آفتاب، و در شب جایز نیست.

مسأله 1243ـ کسانى که از رمى جمرات در روز معذورند، مثل بیماران و کسانى که ترس از ازدحام جمعیّت دارند و مانند آنها، مى توانند شب قبل، یا شب بعد رمى کنند.

مسأله 1244ـ ترتیب در رمى جمرات واجب است; یعنى ابتدا جمره اولى، و بعد از آن جمره وسطى، و سپس جمره عقبه را رمى کند.

مسأله 1245ـ اگر ترتیبى را که در مسأله قبل گفته شد رعایت نکرد، باید دوباره آنچه را بر خلاف ترتیب بجا آورده تکرار کند، به طورى که ترتیب حاصل گردد. مثلا اگر اوّل جمره وسطى را رمى کرده و بعد جمره اولى را، کافى است جمره وسطى را دوباره رمى کند، و پس از آن جمره عقبه را رمى نماید، و لازم نیست رمى جمره اولى را تکرار کند.

مسأله 1246ـ در آنچه که در مساله قبل گفته شد، تفاوتى نیست بین آن که عمداً بر خلاف ترتیب عمل کرده باشد، یا از روى فراموشى، یا ندانستن مسأله باشد. در هر صورت باید ترتیب حاصل شود.

مسأله 1247ـ رعایت ترتیب در تمام هفت سنگ لازم نیست، بلکه در چهار سنگ اوّل واجب است، بنابراین اگر چهار سنگ به جمره اولى، سپس چهار سنگ به جمره وسطى بیندازد، و بعد از آن جمره عقبه را رمى کند، ترتیب مراعات شده است; هر چند در باقیمانده ترتیب رعایت نشود، ولى احتیاط آن است که باقیمانده را نیز با ترتیب بزند; امّا عمداً این کار را نکند.

مسأله 1248ـ اگر در یکى از روزها رمى جمرات را فراموش کند، واجب است روز بعد قضاى آن را بجا آورد، و اگر دو روز را فراموش نماید، باید در روز سوّم قضاى آن دو روز را نیز انجام دهد. همچنین اگر عمداً ترک کرده باشد.

 مسأله 1250ـ اگر برخى از جمرات رمى نشود، قضاى آن هم لازم است، بنابراین اگر روز یازدهم جمره اولى را رمى کرده، و دو جمره دیگر را رمى نکرده باشد، روز بعد باید قضاى آن را بجا آورد.

مسأله 1251ـ اگر روز بعد متوجّه شود که روز قبل جمرات را برخلاف ترتیب لازم رمى کرده، باید قضاى آن را به گونه اى انجام دهد که ترتیب حاصل شود.

مسأله 1252ـ اگر به هر یک از جمرات چهار سنگ پرتاب کرده، و در روز بعد یادش بیاید، باید روز بعد باقیمانده را قضا کند، و بهتر است قضا را مقدّم بدارد.

مسأله 1253ـ اگر کسى رمى جمرات سه گانه را فراموش کند، و از منى به مکّه برود، چنانچه تا روز سیزدهم متوجّه شود باید برگردد و انجام دهد، و در صورتى که خودش نتواند، باید نایب بگیرد، و اگر بعد از روز سیزدهم متوجّه شود، یا عمداً آن را به تأخیر اندازد، باید خودش یا نائبش در سال بعد در همان ایّام قضا نماید، و حجّش صحیح است.

مسأله 1254ـ اگر رمى جمرات را فراموش کند، و زمانى یادش بیاید که از مکّه خارج شده، واجب است خودش در سال بعد قضاى آن را بجا آورد، و در صورت عدم امکان، کسى براى او نیابت کند.

مسأله 1255ـ حکم کسى که رمى بعضى از جمرات را فراموش کند (نه تمام آنها را) همانند کسى است که تمام آنها را فراموش کرده، که در مسائل بالا روشن شد; بلکه کسى که کمتر از هفت سنگ در تمام جمرات یا بعضى از آنها انداخته، همین حکم را دارد; (بنابر احتیاط واجب).

مسأله 1256ـ اشخاصى که معذور از انداختن سنگ هستند، مانند بیماران، اطفال، معلولینى که قادر بر رمى نیستند، افراد بیهوش، کسانى که از شدّت ضعف توانایى بر رمى ندارند، و مانند آنها، باید نایب بگیرند، و اگر از نایب گرفتن هم عاجز باشند، مثل اطفال و افراد بیهوش، ولىّ آنها یا شخص دیگرى، به نیابت از آنها رمى جمرات مى کند، و در سال بعد نایب مى گیرند.

مسأله 1257ـ هرگاه پس از انجام رمى توسّط نائب، عذر برطرف شود و وقت باقى باشد، احتیاط آن است که خودش دوباره انجام دهد.

مسأله 1258ـ چنانچه بیمار مأیوس از بهبودى خود باشد، یا معذور ناامید از برطرف شدن عذر گردد، واجب است نایب بگیرد، و اگر مأیوس نیست احتیاطاً صبر کند.

مسأله 1259ـ اگر شخصى معذور از رمى باشد، و اطرافیان او مأیوس از برطرف شدن عذرش باشند، باید با اجازه او برایش نایب بگیرند، و بدون اذن کافى نیست.

 

استفتائات بیتوتهشک در رمى
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma