پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

نظر وهابیّت در مورد ساختن قبر و بارگاه بر قبور انبیاء و اولیاء

پرسش : نظر وهابى ها در مورد ساختن قبر و بارگاه بر قبور انبیاء و اولیاء چیست؟
پاسخ اجمالی:

 سنّت پیامبر(ص) در جمع بین دو نماز

پرسش : جمع بین دو نماز در حضر و در حال اختیار، در روایات اهل سنّت!
پاسخ اجمالی:

تنوع اوقات نماز در فقه اهل سنّت

پرسش : آیا تقسیم وقت نماز به وقت اختصاص و فضیلت و اجزاء در فقه اهل سنّت وجود دارد؟
پاسخ اجمالی:

اقوال فقها در جمع بین دو نماز

پرسش : فقهاى شیعه اهل تسنن در مسئله جمع بین دو نماز چه نظرى دارند؟
پاسخ اجمالی:

 چگونگى تشهد و سلام در نماز

پرسش : صورت تشهد و سلام نزد فقهاى شیعه و اهل تسنن چگونه است؟
پاسخ اجمالی:

 سجده بر حصیر (خُمره)

پرسش : سجده بر حصیر (خُمره) در سنت پیامبر(صلى الله علیه وآله)!
پاسخ اجمالی:

 سجده بر مهر

پرسش : آیا سجده بر مهر بت پرستى است!!؟
پاسخ اجمالی:

 شرایط آنچه بر آن سجده مى شود

پرسش : دیدگاه فقهاء شیعه و سنى نسبت به آنچه بر آن سجده مى شود چیست؟
پاسخ اجمالی:

 حکمت سجده

پرسش : حکمت سجده در برابر پروردگار چه مى باشد؟
پاسخ اجمالی:

 قنوت در نماز

پرسش : نظر فقهاء در مورد قنوت در نماز چیست؟
پاسخ اجمالی:

گفتن (آمین) پس از حمد

پرسش : آیا گفتن (آمین) پس از حمد جائز است؟
پاسخ اجمالی:

بلند گفتن «بسم اللّه» در سیره اهل بیت (ع)

پرسش : آیا سیره اهل بیت(علیهم السلام) لزوم بلند گفتن «بسم اللّه» را اثبات مى کند؟
پاسخ اجمالی:

بلند گفتن «بسم اللّه» در سنّت پیامبر(ص)

پرسش : آیا سنّت پیامبر(صلى الله علیه وآله) بر لزوم بلند گفتن «بسم اللّه» دلالت دارد؟
پاسخ اجمالی:

 جزء بودن «بسم اللّه» و ضرورت قرائت آن در نماز

پرسش : آیا «بسم اللّه الرحمن الرحیم» جزء سوره فاتحه است؟
پاسخ اجمالی:

 تکتّف در روایات اهل بیت(ع)

پرسش : نظر اهل بیت(علیهم السلام)در مورد تکتّف در نماز چیست؟
پاسخ اجمالی:

جایگاه قرآن نزد شیعه

پرسش : قرآن کریم نزد شیعه امامیه چه جایگاهى دارد؟
پاسخ اجمالی:

نفى شبهه شرک، از توسّل به غیر خدا

پرسش : آیا توسّل به پیامبر(صلى الله علیه وآله) بندگى غیر خدا محسوب می شود؟
پاسخ اجمالی:

توسّل به حقّ پیامبر(ص)

پرسش : آیا توسّل به حقّ پیامبر(صلى الله علیه وآله) مشروعیّت دارد؟
پاسخ اجمالی:

توسّل به وجود پیامبر(ص)

پرسش : آیا توسّل به وجود پیامبر(صلى الله علیه وآله) مشروعیت دارد؟
پاسخ اجمالی:

 نهى از گریه در سنت پیامبر(ص)

پرسش : آیا حدیث منقول از پیامبر(صلى الله علیه وآله) در نهى از گریه بر مردگان صحیح است؟
پاسخ اجمالی:

 گریه بر مردگان از دیدگاه سنّت نبوى

پرسش : آیا گریستن بر مردگان از دیدگاه سنّت نبوى جائز است؟
پاسخ اجمالی:

اعتراض حجربن عدى نسبت به مغیرة بن شعبه

پرسش : در منابع اهل سنت اعتراض حجربن عدى نسبت به رفتار و سخنان مغیرة بن شعبه چگونه بیان شده است؟
پاسخ اجمالی:

 نهى از ساخت مسجد بر روى قبور

پرسش : روایات ناهیه از ساخت مسجد بر قبر پیامبران(علیهم السلام) چه توجیهى دارد؟
پاسخ اجمالی:

حکم ساخت مسجد بر روى قبور

پرسش : آیا ساخت مسجد بر روى قبور اشکالى دارد؟
پاسخ اجمالی:

سیره مسلمین در بناى بر قبور

پرسش : آیا سیره عملى مسلمین دلالت بر جواز بناى بر قبور دارد؟
پاسخ اجمالی:

زیارت قبور از نظر شرع

پرسش : آیا زیارت قبور از نظر شرع پذیرفته شده است؟
پاسخ اجمالی:

فلسفه و آثار زیارت قبر پیامبر(ص)

پرسش : فلسفه زیارت قبر پیامبر(صلى الله علیه وآله) چیست و چه آثارى دارد؟
پاسخ اجمالی:

مفهوم نذر براى اولیاء

پرسش : نذر براى اولیاء به چه معنى است ؟
پاسخ اجمالی: