پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

حکم روزه ی زنان شیرده [کسانی که روزه بر آنها واجب نیست]

پرسش : وظیفه ی زن شیرده در ماه رمضان در مورد روزه چیست؟
پاسخ : زنانى که بچه شیر مى‏ دهند خواه مادر بچه باشند یا دایه، اگر روزه گرفتن باعث کمى شیر آنها و ناراحتى بچه شود روزه بر آنها واجب نیست، ولى براى‏ هر روز همان کفّاره (یک مدّ طعام750گرم ) گندم یا جو یا مانند آن واجب‏ است، بعداً نیز باید روزه را قضا کنند، امّا اگر روزه براى خودشان ضرر داشته باشد، نه روزه واجب است و نه کفّاره، ولى باید بعداً روزه‏ هایى را که نگرفته‏ اند قضا نمایند، البته اگر روزه برای خود زن ضرر داشته باشد و نتواند تا سال بعد قضا نماید، قضا نیز ندارد.

حکم روزه ی زنان باردار [کسانی که روزه بر آنها واجب نیست]

پرسش : وظیفه ی زن باردار در ماه رمضان در مورد روزه چیست؟
پاسخ : زنان بارداری که روزه برای حمل آنها ضرر دارد روزه گرفتن بر آنها واجب نیست، ولى کفّاره‏ برای هر روز (یک مد طعام750گرم) گندم یا جو یا مانند آن باید بدهند و بعدا قضای آن را به جا آورند، امّا اگر روزه براى خودش ضرر دارد روزه بر او واجب نیست کفّاره هم ندارد، ولى بعداً قضا مى‏ کند، البته در صورتی که روزه برای خود او ضرر دارد اگر نتواند تا سال بعد به جا آورد قضا ندارد.

وجوه مختلف حکم قضا و کفاره ی زنان باردار و شیرده [کسانی که روزه بر آنها واجب نیست]

پرسش : با توجه به سؤالهای مکرر مقلّدین معظّم له در خصوص قضا و کفارّه روزه برای بانوان در هنگام بارداری و شیردهی، خواهشمندم نظر شریفتان را در مورد احتمالات ذیل که به صورت دسته بندی آماده شده است بیان فرمایید. 1- چنانچه روزه در ماه مبارک رمضان برای خودش ضرر دارد و انجام قضای آن تا سال بعد نیز برای خودش ضرر داشته-باشد؟ 2- چنانچه روزه در ماه مبارک رمضان برای خودش ضرر دارد ولی انجام قضای آن تا سال بعد، برای حمل و یا فرزندش ضرر داشته باشد؟ 3- چنانچه روزه در ماه مبارک رمضان برای خودش ضرر دارد و قضای آن را تا سال بعد بدون عذر بجا نیاورد؟ 4- چنانچه روزه در ماه مبارک رمضان برای حمل و یا فرزندش ضرر دارد ولی انجام قضای آن تا سال بعد، برای خودش ضرر داشته باشد؟ 5- چنانچه روزه در ماه مبارک رمضان برای حمل و یا فرزندش ضرر دارد و انجام قضای آن تا سال بعد نیز برای حمل و یا فرزندش ضرر داشته باشد؟ 6- چنانچه روزه در ماه مبارک رمضان برای حمل و یا فرزندش ضرر دارد و قضای آن را تا سال بعد بدون عذر بجا نیاورد؟
پاسخ : 1: قضا ساقط است و برای هر روز فقیری را اطعام می کند. 2: بنابر احتیاط قضای آن روز را بجا می آورد و برای هر روز فقیری را اطعام می کند. 3 الی 5: قضای آن روز را بجا می آورد و برای هر روز فقیری را اطعام می کند. 6) قضای آن روز را بجا می آورد و برای هر روز دو فقیر را اطعام می کند.

حکم اجازه ی شوهر براي روزه قضای همسر [احکام روزه قضا]

پرسش : آیا زن برای گرفتن روزه ی قضا، باید از شوهرش اجازه بگیرد؟
پاسخ : در روزه های قضایی که وقت آن کم است(مثلا 10 روزه قضا از رمضان گذشته مانده و 10 روز نیز تا رمضان فرصت دارد) نیازی به اجازه شوهر نیست و باید روزه بگیرد. ولی در روزه های نذر و روزه های قضایی که تا ماه رمضان وقت کافی دارد و روزه گرفتن مزاحم حقوق شوهر می شود باید از شوهر اجازه بگیرد. البته در قضای روزه رمضان که وقت کافی دارد اگر بدون اطلاع شوهر روزه گرفت و بعد از اذان ظهر شوهر تقاضای تمکین و مانند آن نمود زن باید روزه خود را ادامه دهد.

حکم قضای روزه ی شخص معذور در صورت فوت در همان ماه رمضان [احکام روزه قضا]

پرسش : اگر فردی به خاطر عذر شرعی نتواند روزه ی ماه رمضان را بگیرد و در همان ماه رمضان فوت نماید، قضای روزه های او چه حکمی دارد؟
پاسخ : کسى که به واسطه بیمارى یا حیض و نفاس روزه ماه رمضان را نگیرد و پیش از پایان ماه‏ رمضان از دنیا برود لازم نیست روزه‏ هایى را که نگرفته براى او قضا نمایند.

حکم ترک روزه با احتمال بارداری و کشف خلاف آن [کسانی که روزه بر آنها واجب نیست]

پرسش : اگر خانمی احتمال دهد حامله است و با این احتمال، روزه را ترک کند ولی بعدا معلوم شود باردار نيست تکليف او چيست؟
پاسخ : در صورتی که تصور می کرده روزه برایش ضرر دارد و ترک کرده قضا دارد ولی کفاره ندارد.

حکم ترتیب در قضای روزه های ماه های رمضان گذشته [احکام روزه قضا]

پرسش : اگر بر فردی روزه ی قضای چند ماه رمضان واجب شده باشد، آیا باید ترتیب آن را رعایت شود؟
پاسخ : اگر از چند ماه رمضان روزه قضا بر ذمّه دارد قضاى هر کدام را اوّل‏ بگیرد مانعى ندارد، ولى اگر وقت براى قضاى رمضان آخر تنگ شده باشد باید بنابر احتیاط واجب اوّل قضاى رمضان آخر را بگیرد.

وظیفه شخص در صورت نامعلوم بودن تعداد روزه های قضا [احکام روزه قضا]

پرسش : چنانچه فردی نداند که چه تعداد روزه ی قضا دارد، وظیفه ی او چیست؟
پاسخ : کسی که چند روزه از او قضا شده و شماره آن ها را نمی داند، مثلا نمی داند دو تا بوده یا سه تا، کافی است مقدار کمتر را انجام دهد و اضافه بر آن واجب ‏نیست، هرچند احتیاط مستحب است،اما اگر قبلا شماره آنها را می دانسته، ولی به واسطه سهل انگاری فراموش کرده، احتیاط واجب آن است که مقدار بیشتر را انجام دهد.

حکم قضاى روزه در صورت ترک آن به سبب سفر یا بیماری [احکام روزه قضا]

پرسش : آیا روزه هایی که به خاطر بیماری یا مسافرت گرفته نشده است، باید قضا شود؟
پاسخ : روزه‏ هایى که به خاطر مسافرت یا بیمارى و مانند آن ترک شده، باید قضا کند.

وظيفه کسي که روزه قضای ماه رمضان را چند سال به تأخير انداخته [احکام روزه قضا]

پرسش : فردی که چندین سال روزه قضا را به تأخیر انداخته است تکلیف او چیست؟
پاسخ : هرگاه قضاى روزه ماه رمضان را چند سال به تاخیر اندازد باید قضا را به جا آورد و براى هر روز یک مد طعام به فقیر دهد و با گذشت سالها کفّاره متعدّد نمى ‏شود.

حکم قضای روزه های ایام نفاس در صورت شیردهی [احکام روزه قضا]

پرسش : آیا روزه های ایام نفاس که تا سال بعد به علت شیر دادن نمی تواند قضا کند، قضا دارد یا مانند روزه بیمار و حادث شدن عذر دیگر، تبدیل به فدیه می شود؟
پاسخ : در صورتی ادامه عذر تا رمضان آینده تبدیل به فدیه می شود ولی اگر روزه برای خودش ضرر ندارد و فقط برای شیرخوار ضرر دارد قضا ساقط نمی شود.

ترتیب در گرفتن روزه قضا و روزه کفاره [احکام روزه قضا]

پرسش : کسی که روزه کفاره و همچنین روزه قضای ماه رمضان را به گردن دارد اول باید کدامیک را بگیرد؟ آیا میتواند اول کفاره را بجا آورد و بعد قضای روزه ماه رمضان ؟
پاسخ : اگر وقت روزه قضا تنگ است اول باید قضا را بگیرد و اگر وقت تنگ نیست بهتر است اول قضا را بگیرد.

حکم روزه ی قضا در صورت بهبودی بعد از چندین سال بیماری [احکام روزه قضا]

پرسش : اگر فرد بیمار بعد از چندین سال بهبود یابد، تکلیف او در مورد روزه ها چیست؟
پاسخ : هرگاه بیمارى انسان چند سال طول کشد و بعداً خوب شود اگر تا رمضان آینده به مقدار قضا وقت باقى است باید فقط قضاى رمضان آخر را بگیرد و براى هر روز از سالهاى پیش یک مد طعام بدهد.

حکم افطار روزه قضا با تعارف برادر مؤمن [احکام روزه قضا]

پرسش : حکم استحباب افطار روزه مستحبی در هنگام تعارف برادر دينى، آیا شامل قضاى روزه واجب تا قبل از ظهر نیز می شود؟
پاسخ : این استحباب شامل روزه قضا نمی شود و فقط روزه مستحب را شامل است.

وظیفه شخص در صورت افطار قبل از حد ترخّص از روی جهل به حکم [احکام روزه قضا]

پرسش : اگر فردی قصد سفر کرده باشد و فراموش کرده یا نداند که تا قبل از حد ترخص خوردن و آشامیدن حرام است و این کار را ( قبل از حد ترخص ) انجام دهد؛ آیا کفاره بر او واجب می شود یا قضای روزه کافی است ؟
پاسخ : در فرض سوال قضا کافی است.

وظیفه شخص در صورت ترک روزه به دلیل ضرر و کشف خلاف آن [احکام روزه قضا]

پرسش : اگر پزشک فردی را به مدت 5 الی6 سال از روزه گرفتن منع کرده باشد، اما این فرد با مراجعه به پزشک دیگر متوجه شود که بیمار نمی باشد و می توانسته روزه بگیرد،حال وظیفه ی او نسبت به گذشته چیست؟
پاسخ : احتیاط واجب آن است که روزه ها را قضا کند.

قضای روزه ای که به خاطر انجام ندادن غسل از روی خجالت ترک شده [احکام روزه قضا]

پرسش : چنانچه فردی در مکانی میهمان باشد و جنب شود، اما به علت خجالت غسل و تیمم نکرده است، آیا باید علاوه ی بر قضا، کفاره نیز بدهد؟
پاسخ : اگر تصورش این بوده که به علت اضطرار می تواند غسل نکند قضای روزه کافی است و کفاره لازم نیست.

حکم روزه ی قضا در روزهای روزه ی مستحبّی [احکام روزه قضا]

پرسش : گرفتن روزه ی قضا در روزهایی که روزه گرفتن مستحب است به این نیت که هم روزه قضا گرفته و هم از ثواب روزه مستحب بهره مند شود، چه حکمی دارد؟
پاسخ : با داشتن روزه قضا روزه مستحبی نمی توان گرفت اما می تواند در روزهایی که روزه آن مستحب است نیت قضا کند. ان شاء الله از ثواب روزه مستحبی نیز بهره مند خواهد شد.

حکم قضای روزه در صورت استمرار عذر تا ماه رمضان آینده [احکام روزه قضا]

پرسش : اگر فردی به علت عذر شرعی نتواند روزه ی ماه رمضان را به جا آورد و عذر او تا ماه رمضان سال بعد ادامه داشته باشد، وظیفه ی او چیست؟
پاسخ : هرگاه به واسطه بیمارى، روزه ماه رمضان را نگیرد و بیمارى او تا ماه رمضان سال بعد طولانى شود، قضاى روزه‏هایى را که نگرفته واجب نیست، فقط باید براى هر روز یک مد (تقریبا 750 گرم) گندم یا جو و مانند آن به فقیر بدهد، ولى اگر به واسطه عذر دیگرى (مثلًا بخاطر مسافرت) روزه نگرفته باشد و عذر او تا رمضان بعد باقى بماند احتیاط واجب آن است که روزه‏ هایى را که نگرفته بعد از ماه رمضان قضا کند و براى هر روز یک مد طعام به فقیر دهد، همچنین اگر ترک روزه بخاطر بیمارى بوده، بعد بیمارى رفع شده و عذر دیگرى مانند مسافرت پیش آمده است.

ترک عمدی قضای روزه تا رمضان آینده [احکام روزه قضا]

پرسش : اگر شخص معذور با وجود رفع عذر، قضای روزه را عمدا تا رمضان آینده به جا نیاورد چه وظیفه ای دارد؟
پاسخ : هرگاه روزه ماه رمضان را عمدا یا به واسطه عذرى نگیرد و تا رمضان آینده عمداً قضاى آن را بجا نیاورد در حالى که عذرش برطرف شده، باید بعداً روزه را قضا کند و براى هر روز یک مد طعام کفّاره بدهد، همچنین اگر در قضاى روزه کوتاهى کند تا وقت تنگ شود و در تنگى وقت عذرى پیدا کند، باید بعداً هم قضا به جا آورد و هم کفّاره دهد، امّا اگر کوتاهى نکرده و اتّفاقاً در تنگى وقت عذرى پیدا شده فقط قضا لازم است.

زمان انجام قضای روزه ی ماه رمضان [احکام روزه قضا]

پرسش : در صورتی که روزه باطل شود یا به خاطر عذری ترک شود، باید قضای آن را در ماه های دیگر به جا آورد؟
پاسخ : اگر کسى روزه ماه رمضان را در وقت آن نگیرد، یا آن را باطل کند، باید بعد از ماه رمضان قضاى آن را بجا آورد، هر چند لازم نیست قضاى روزه را فوراً بجا آورد، ولى بنابراحتیاط واجب باید تا رمضان سال بعد، انجام دهد و اگر تا ماه رمضان سال بعد به جا آورده نشود باید کفاره ی تاخیر نیز بدهد.

کوتاهی در انجام قضای روزه و از دست دادن توانایی [احکام روزه قضا]

پرسش : اگر فردی در ادای روزه قضا کوتاهی کند و بعد نیز توانایی خود را از دست بدهد، وظیفه ی او چیست ؟
پاسخ : چنانچه عذر شرعی داشته است باید برای هر روز دو نفر مسکین را اطعام کند و اگر عذر عرفی داشته بچه ها باید بعدا قضا کنند و نیازی به وصیت نیست، البته اگر عذر نداشته و عمدی بوده است باید 62 فقیر را برای هر روز سیر کند.

انجام روزه مستحبی یا نذری و یا نیابتی با وجود روزه قضا [احکام روزه قضا]

پرسش : آیا شخصی که روزه قضا دارد می تواند روزه ی نذری یا مستحبی و یا نیابتی بگیرد؟
پاسخ : کسی که روزه قضا دارد: 1- نمی تواند روزه مستحبی بگیرد. 2- می تواند روزه مستحب را نذر کند، مشروط بر این که بعد از روزه های قضا، بتواند آن را بجا آورد. به این معنا که اگر مثلا ده روز، روزه قضا دارد و تا ماه رمضان آینده بیشتر از ده روز باقی مانده، می تواند نذر روزه کند ولی اگر فقط ده روز باقی مانده، با توجه به این که در این حالت باید روزه قضا را بگیرد، نذر روزه مستحبی اشکال دارد. 3- می تواند روزه نیابتی بگیرد.

حکم قضاى روزه والدین برای پسر بزرگتر [احکام روزه قضا]

پرسش : آیا به جا آوردن قضای روزه ی والدین بر پسر بزرگتر واجب است؟
پاسخ : بر پسر بزرگتر واجب است روزه هایی که والدین بر اثر عذر شرعی ترک کرده و توانایی بر قضا داشته ولی موفق بر قضای آن نشده اند را بجا آورد، و نسبت به غیر آن وظیفه ندارد. مگر اینکه وصیتی کرده باشند که مطابق آن باید عمل کرد. هر چند در صورت امکان شایسته است سایر فرزندان نسبت به آنچه بر آنها واجب نیست نیز اقدام کنند.

حکم انجام مبطلات روزه از روی فراموشی در روزه قضا [احکام روزه قضا]

پرسش : اگر فردی قبل از ظهر قصد روزه قضا نموده و از روی فراموش جماع کند،حکم روزه چیست؟
پاسخ : روزه اش صحیح است.

وظیفه شخص در صورت تعداد زیاد روزه ی قضا [احکام روزه قضا]

پرسش : افرادی که روزه ی قضای زیاد دارند، تکلیف آن ها چیست؟
پاسخ : در روزه قضا باید روزه ها را قضا کند و نسبت به کفّاره آنها مطابق مساله (کفاره عمدی باطل کردن روزه-1401) و (ناتوانی در پرداخت کفاره عمد 1402 ) توضیح المسائل ما عمل کند و اگر تا پایان عمر توان داشته باشد ولی انجام ندهد باید وصیت کند و اگر ناتوان شده قضا ندارد و کافی است کفاره دهد.

حکم قضای روزه در مدت کما و بیهوشی [احکام روزه قضا]

پرسش : کسی که یک ماه بیهوش بوده، وقتی که به هوش بیاید حکم روزه او چیست؟
پاسخ : در فرض سوال قضا ندارد.

حکم اجابت دعوت مؤمن در روزه ی مستحبّی [روزه های مستحب]

پرسش : افطار کردن روزه ی مستحبی به خاطر دعوت شخص دیگر چه حکمی دارد؟
پاسخ : در فرض سوال اگر برادر مومنى او را به غذا دعوت کند مستحب است دعوت او را قبول کرده و در اثناء روز افطار نماید.
تعداد صفحات : 535