پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

زمان اتمام مدت عده در عقد موقت [عده عقد موقت ]

پرسش : آیا عده عقد موقت، بعد از پاک شدن از حیض دوم است یا اینکه بعد از رسیدن ایام حیض سوم؟
پاسخ : بعد از اتمام دوره عادت ماهانه دوم.

چگونگی محاسبه عدّه عقد موقت [عده عقد موقت ]

پرسش : زمان عدّه در عقد موقت دو ماه کامل است یا به اندازه اینکه دو ماه عادت ماهیانه شدن؟
پاسخ : زمان عدّه ،آن دو دوره عادت ماهیانه است.

مدت عدّه در ازدواج موقّت [عده عقد موقت ]

پرسش : مدت زمان عدّه در ازدواج موقّت چقدر می باشد؟
پاسخ : عدّه ازدواج موقّت بعد از تمام شدن مدّت، در صورتى كه عادت ماهانه مى‏ بيند، به مقدار دو حيض كامل است و اگر عادت نمى‏ بيند چهل‏ و پنج‏ روز تمام است.

عدّه زنی که با فاصله کمی بعد از اتمام عقد موقت حیض شده [عده عقد موقت ]

پرسش : زنی که عقد موقت بوده و ده دقیقه بعد از پایان مدت، عادت شده است؛ آیا حیض اوّل عده عقد موقت او محسوب می شود؟
پاسخ : حیض اوّل عقد موقت او محاسبه می شود.

حکم خواستگاری از زنی که در عقد موقّت مرد دیگر است [عده عقد موقت ]

پرسش : چنانچه زنی در عقد موقّت مردی باشد، آیا می تواند کسی به خواستگاری او بیاید تا بعد از اتمام ازدواج موقت و عده آن، ازدواج دائم کند؟
پاسخ : خواستگاری از زن شوهردار (حتی در عقد موقت) جایز نیست .

حکم زنا در عدّه عقد موقّت [عده عقد موقت ]

پرسش : زنا در عدّه عقد موقّت چه حکمى دارد؟ آیا موجب حرمت ابدى مى شود؟
پاسخ : زنا در عدّه عقد موقّت مسلّماً حرام است، ولى موجب حرمت ابدى آن زن نمى شود؛ بنابراین اجراى صیغه عقد پس از گذشت عدّه اشکال ندارد.

تکلیف زنی که بعد از مدت عقد موقت سه مرتبه خون دیده [عده عقد موقت ]

پرسش : زنى كه در عدّه عقد موقّت مىباشد در طول مدّت بعد از مدّت عقد موقّت سه مرتبه خون ديده است. اكنون شك دارد كه آيا به مقدار كافى خون حيض بوده يا نه؟ در صورتى كه اختبار و آزمايش نمىكرده و شك دارد. وظيفه چيست؟ چنانچه يقين به آمدن خون دارد، ولى يقين به تحقّق حيض ندارد، وظيفه چيست؟
پاسخ : در صورتى كه علائم حيض در آن بوده حيض محسوب مىشود و اگر علائم ثابت نيست عدّه با آن پايان نمىگيرد.

حکم عدّه و ازدواج مجدد زنی که شک در دخول در عقد سابقش دارد [عده عقد موقت ]

پرسش : اگر زنی در عقد موقّت شخصی بوده است و الان می خواهد دوباره به عقد موقّت شخص دیگری درآید؛ اما این زن نمی داند که نفر قبلی دخول کرده است یا نه، در فرض مسئله تکلیف او چه می باشد؟
پاسخ : در فرض سؤال، ازدواج شما صحیح است.

حکم عدّه زنی که از طریق جذب نطفه باردار شده [عده عقد موقت ]

پرسش : آیا زنى که در ازدواج موقّت، بدون اين كه دخولى صورت بگيرد جذب نطفه كرده و آبستن شده است؛ بايد عدّه نگه دارد؟
پاسخ : عدّه او وضع حمل است؛ اگر احياناً جنين سقط شود نيز عدّه تمام مى ‏شود.

عده زنی که یقین دارد باردار نیست [عده عقد موقت ]

پرسش : اگر زنى به عقد موقّت مردى درآید و مطمئن باشد که از آمیزش با او حامله نشده است (مثلا مرد خواجه باشد یا زن رحم خود را خارج کرده باشد) آیا باید پس از پایان مدّت عقد موقّت،عدّه نگهدارد؟
پاسخ : اگر دخول حاصل شده است عدّه لازم است.

عده زنی که در ازدواج موقت حامله شده [عده عقد موقت ]

پرسش : آیا زنى که مدّت عقد موقّت و عدّه وى سپرى شده، ولى از همان مرد حامله شده است؛ آیا همان شخص تا قبل از وضع حمل مى تواند دوباره او را صیغه نماید؟
پاسخ : شوهر اوّل مى تواند مجدّداً او را متعه کند، ولى شخص دیگرى حقّ ندارد با او ازدواج کند تا وضع حمل کند.

عده زن مسیحی [عده عقد موقت ]

پرسش : آیاعده بر زن مسیحی لازم است؟
پاسخ : آنها باید مطابق مذهب خودشان عمل کنند. و اگر آن زن به عقد موقت مسلمانی درآمده باید عدّه نگه دارد.

لزوم رعایت عده ازدواج موقت زن و شوهر در عدّه طلاق رجعی [عده عقد موقت ]

پرسش : اگر شوهر در طلاق رجعی به جای رجوع در عدّه با زن صیغه موقت کند و پس از پایان عدّه در ضمن آن زمان، مدت صیغه هم بگذرد آیا مطلّقه رجعیه می تواند با مرد دیگری ازدواج کند؟ اگر در زمان صیغه موقت مدخوله نشده باشد چطور؟
پاسخ : باید عدّه عقد موقت را نیز نگه دارد سپس می تواند با مرد دیگری ازدواج کند ولی اگر در زمان عقد موقت دخولی صورت نگرفته عدّه عقد موقت لازم نیست.

اتمام عدّه عقد موقّت با دو بار حیض دیدن [عده عقد موقت ]

پرسش : اگر زن در کمتر از 45 روز، 2 بار خون حیض ببیند آیا عده اش تمام شده یا این که حتماً باید 45 روز صبر کند؟
پاسخ : با توجه به آنچه نوشته اید، عده او تمام شده است.

عدّه زنی که در زمان حیض مدت عقد موقّت او تمام شده [عده عقد موقت ]

پرسش : زنی در ایام حیض، مدت عقد موقت او تمام شده یا این که مرد در ایام عادت زن، باقیمانده مدت را بخشیده است؛ آیا این عادت جزو ایام عدّه حساب می گردد؟
پاسخ : پایان یافتن مدت عقد موقت و یا بخشیدن باقیمانده مدت در ایام عادت زن مانعی ندارد ولی این حیض او جزو عده محسوب نمی شود .

حکم ازدواج در عدّه عقد موقّت بدون دخول [عده عقد موقت ]

پرسش : اگر زنی قبل از آنکه عدّه اش تمام شود با مرد دیگری ازدواج موقت نماید در حالی که دخول محقق نشود و لذت های دیگر را از یکدیگر ببرند، آیا در این صورت نیز زنا کرده اند و بر یکدیگر حرام ابدی می شوند؟
پاسخ : این کار حرام و گناه بوده ولی با توجه به اینکه دخول صورت نگرفته به یکدیگر حرام ابد نمی شوند.
تعداد صفحات : 1