حمايت مالي امام عسکري(ع) از شيعيان

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

حمايت مالي امام عسکري(ع) از شيعيان

پرسش : حمايت هاي مالي امام عسکري(علیه السلام) از شيعيان به چه صورت بوده است؟
پاسخ اجمالی:

با يك مطالعه در زندگانى آن حضرت، آشكار مى ‏شود كه گاهى برخى از ياران امام، از تنگناى مالى، در محضر امام شكوه مى ‏كردند و حضرت، گرفتارى مالى آنان را برطرف مى‏ ساخت و گاه حتى پيش از آنكه اظهار كنند، امام مشكل آنان را برطرف مى ‏كرد. اين اقدام امام(ع) مانع از آن مى‏ شد كه آنان زير فشار مالى، جذب دستگاه حكومت عباسى شوند. بیانات ابو هاشم جعفرى، على بن زيد علوى، ابو هاشم جعفرى و ابو طاهر بن بلال، شاهدی بر این مدعاست.

پاسخ تفصیلی:

با يك مطالعه در زندگانى آن حضرت، اين مطلب به خوبى آشكار مى ‏شود كه گاهى برخى از ياران امام، از تنگناى مالى، در محضر امام شكوه مى ‏كردند و حضرت، گرفتارى مالى آنان را برطرف مى‏ ساخت و گاه حتى پيش از آنكه اظهار كنند، امام مشكل آنان را برطرف مى ‏كرد. اين اقدام امام مانع از آن مى‏ شد كه آنان زير فشار مالى، جذب دستگاه حكومت عباسى شوند. در اين زمينه مى ‏توان براى نمونه چند مورد را ذکر كرد:
1 - «ابو هاشم جعفرى» مى ‏گويد: از نظر مالى در مضيقه بودم. خواستم وضع خود را طى نامه‏ اى به امام عسكرى(علیه السلام) بنويسم، ولى خجالت كشيدم و صرف نظر كردم. وقتى كه وارد منزل شدم، امام صد دينار براى من فرستاد و طى نامه‏ اى نوشت: هر وقت احتياج داشتى، خجالت نكش، و پروا مكن، و از ما بخواه كه به خواست خدا به مقصود خود مى‏ رسى. (1)
2 - «على بن زيد علوى» مى ‏گويد: امام عسكرى(علیه السلام) مبلغى پول به من داد و فرمود: با اين پول كنيزى بخر، زيرا كنيز تو مرده است. وقتى كه به منزل برگشتم، ديدم كنيز مرده است!. (2)
3 - «ابو هاشم جعفرى» مى‏ گويد: نياز مالى خود را به اطلاع امام رساندم، امام كيسه ‏اى حاوى پانصد دينار به من داد و فرمود: ابو هاشم! اين را بگير و اگر كم است عذر ما را بپذير!. (3)
4 - «ابو طاهر بن بلال» يك سال به حج مشرف شد و در مراسم حج مشاهده كرد كه «على بن جعفر»(4) مبالغ هنگفتى انفاق كرد. وقتى كه از حج بازگشت، جريان را به امام گزارش كرد. امام در پاسخ نوشت: «قبلاً دستور داده بوديم صد هزار دينار به وى بدهند، سپس مجدداً بالغ بر همين مبلغ براى او حواله كرديم ولى او براى رعايت حال ما نپذيرفت». بعد از اين جريان «على بن جعفر» به حضور امام شرفياب شد، به دستور حضرت سى هزار دينار به وى پرداخت گرديد. (5)
اين روايت نشان مى‏ دهد كه «على بن جعفر» مبالغ درشتى در حجاز توزيع مى‏ كرده است، و اگر چه مورد مصرف آنها در روايت معين نشده ولى حجم بزرگ پولها نشان مى ‏دهد كه اين، يك برنامه وسيع و طراحى شده بوده و طبعاً شيعيان نيازمند و شخصيتهاى بزرگ و مبارز شيعه از آن برخوردار مى‏ شده اند و اين برنامه با آگاهى و هدايت و حمايت مالى امام اجرا مى ‏شده است. (6)

پی نوشت:

(1). شيخ مفيد، الارشاد، قم، مكتبه بصيرتى، ص 343؛ ابن شهر اشوب، مناقب آل أبى طالب، قم، كتابفرشى مصطفوى، ج‏ 4، ص 439؛ مسعودى، اثبات الوصيه، نجف، المطبعه الحيدريه، 1373 ه . ق، ص 242؛ سيد محسن امين، اعيان الشيعه، بيروت، دار التعارف للمطبوعات، 1403 ه . ق، ص 40؛ طبرسى، أَعلام الورى، ط 3، دار الكتب الاسلاميه، ص 372؛ كلينى، اصول كافى، تهران، مكتبه الصدوق، 1381 ه . ق، ج‏ 1، ص 508.

تاریخ انتشار: « 1392/11/17 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 889