“Aman” hədisini nəql edən əhli-sünnət alimləri

Böyük Mərcəyi-təqlid Ayətullah əl-uzma Məkarim Şirazinin dəftərxanasının rəsmi saytı

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

Təhlükəsizlik sözü:

İstifadəçi adı:

Şifrə:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
əsasında düz
 

“Aman” hədisini nəql edən əhli-sünnət alimləri

Sual :
Qısa cavab:
Ətraflı cavab:

Sual: Əhli-sünnət alimlərindən “Aman” hədisini kimlər nəql etmişlər?

Cavab: Bu şərif hədisi əhli-sünnət alimlərindən bir çoxu öz kitablarında nəql etmişlər. Burada onlardan bəzilərinin adını qeyd edirik:

1 - Hakim Nişapuri. (1)
2 - İbn Həcər Heysəmi. (2)
3 - Suyuti. (3)
4 - Muttəqi Hindi. (4)
5 - Qənduzi Hənəfi. (5)
6 - Nəbhani. (6)
7 - Muhibbuddin Təbəri. (7)
8 - Zərəndi. (8)
9 - Suyuti. (9)
10 - Nəbhani. (10)
11 - Sibban Şafei. (11)
12 - Həmmui. (12)
13 - Heysəmi. (13)
14 - Səmhudi. (14)
15 - Mənavi. (15) (16)

 

 

1. “Əl-mustədrəku ələs-Səhiheyn”, 3-cü cild, səh. 149.
2. “Əs-səvaiqul-muhriqə”, səh. 91 və 140.
3. “Ehyaul-meyyit”, (“İthaf”ın haşiyəsində), səh. 114.
4. “Kənzul-ummal”ın müntəxəbatı,“Musnədi Əhməd”in haşiyəsində, 5-ci cild, səh. 93.
5. “Yənabiul-məvəddət”, səh. 298.
6 “Cəvahirul-bihar”, 1-ci cild, səh. 361.
7. “Zəxairul-uqba”, səh. 17.
8. “Nəzmu durəris-simteyn”, səh. 234.
9. “Əl-camius-səğir”, 2-ci cild, səh. 161.
10. “Əl-fəthul-kəbir”, 3-cü cild, səh. 267.
11. “Əs`afur-rağibin” (“Nurul-əbsar”ın haşiyəsində), səh. 128.
12. “Fəraidus-simteyn”, 2-ci cild, səh. 241, hədis: 515.
13. “Məcməuz-zəvaid”, 9-cu cild, səh. 174.
14. “Rəşfətu-sadi”, səh. 78.
15. “Kunuzul-həqaiq”, səh. 133.
16. Əli Əsgər Rizvani, “İmamşünaslıq və şübhələrə cavab”, (2), səh. 416.

Peinevesht:
Nəşr tarixi: « 1397/06/29 »
CommentList
*Mətn
*Təhlükəsizlik kodu yanlışdır http://makarem.ir
İstifadəçilərin sayı : 1156