Böyük Mərcəyi-təqlid Ayətullah əl-uzma Məkarim Şirazinin dəftərxanasının rəsmi saytı

Böyük Mərcəyi-təqlid Ayətullah əl-uzma Məkarim Şirazinin dəftərxanasının rəsmi saytı

صفحه کاربران ویژه - خروج
əsasında düz
 
Ayətullah əl-uzma Məkarim Şirazinin nəzərində “hicab” və “iffət” məfhumu

Ayətullah əl-uzma Məkarim Şirazinin nəzərində “hicab” və “iffət” məfhumu

“Hicab” kəlməsi lüğət və termin baxımından / İffət kəlməsinin lüğətdə mənası / İffətin mahiyyəti və məfhumu / İffət paklıq mənasında / Rəvayətlərdə “iffət” anlayışı / Quranda hicab anlayışı / Rəvayətlər güzgüsündə hicab anlayışı / Hicab anlayışı haqda fiqhi düşüncələr.

Müəllif: makarem.ir tədqiqat qrupu

Ayətullah Məkarim Şirazinin görüşündə, Aşura qiyamının çatdırılmasında həzrət Zeynəbin (ə) misilsiz vəzifəsi

Ayətullah Məkarim Şirazinin görüşündə, Aşura qiyamının çatdırılmasında həzrət Zeynəbin (ə) misilsiz vəzifəsi

Hüseynin (ə) türbəsi üzərində heç vaxt köhnəlməyən bir bayraq dalğalanacaq, zamanın ötməsi ona bir zərər vurmayacaq və küfür başçıları bacardıqca onun məhvinə çalışacaqlar, lakin bunun əksinə olaraq günbəgün onun əzəməti artacaq.

Müəllif: makarem.ir tədqiqat qrupu

Ayətullah Məkarim Şirazinin görüşündə Aşura hərəkatının yaşadılmasında İmam Səccadın (ə) siyasi üslubu

Ayətullah Məkarim Şirazinin görüşündə Aşura hərəkatının yaşadılmasında İmam Səccadın (ə) siyasi üslubu

Xatırlatmaq lazımdır ki, İmam Səccadın (ə) Kufə və Şamdakı xütbələri Yezid və yezidçilərin zülüm sarayının köklərini lərzəyə salan, Kufə və Şam camaatını qəflət yuxusundan oyadan və Əməvilərin (Bəni-Üməyyənin) İslamı məhv etmək, Kərbəla şəhidlərinin sərvəri İmam Hüseynin (ə) şəhadətinə kölgə salmaq kimi çirkin planlarını alt-üst etdi (8).

Müəllif: makarem.ir tədqiqat qrupu

Ayətullah Məkarim Şirazinin kəlamında Aşura qiyamının təsir və nəticələri

Ayətullah Məkarim Şirazinin kəlamında Aşura qiyamının təsir və nəticələri

Xatırladılmalıdır ki, Aşura hadisəsindən sonra yezidçilər öz xəyali qələbələrindən qürurlanırdılar. Ağızlarından çıxan bəzi sözləri və büruzə verdikləri bəzi rəftarları, onların mahiyyət və mənfur niyyətlərinin ifşasına yardımçı oldu. Onlar İmam Hüseyni (ə) öldürüb ailəsini əsir etməklə böyük zəfərə nail olduqlarını, Peyğəmbər (s) Əhli-beytindəki son müqavimət nöqtəsini dağıtdıqlarını güman edirdilər. Öz xəyali zəfərlərini nümayiş etdirmək və şadlıqlarını təkmilləşdirmək məqsədi ilə, ağıldan kənar və cahilanə addımlar atdılar ki, ötəri şadlıqlarını həmişəlik bir müsibətə, matəmə çevirdi (3).

Müəllif: makarem.ir tədqiqat qrupu

Ayətullah Məkarim Şirazinin görüşündə Aşura günündə İmam Hüseyn (ə) şəhidliyinin semiotikası

Ayətullah Məkarim Şirazinin görüşündə Aşura günündə İmam Hüseyn (ə) şəhidliyinin semiotikası

O həzrətin şəhadəti ali dəyərlərlə yoğrulduğu üçün əhəmiyyəti köhnəlməməklə yanaşı, günbəgün üzə çıxmaqdadır. Haqq və ədalət, insanlıq dəyəri, ilahi etiqad naminə cihad, həyatda zillətə boyun əyməmək məsələləri elə konsepsiyalardır ki, heç vaxt köhnəlməz.

Müəllif: makarem.ir tədqiqat qrupu

Ayətullah Məkarim Şirazinin görüşündə həzrət Əbəlfəzlin (ə) izzət, elm və mərifətinin əzəməti

Ayətullah Məkarim Şirazinin görüşündə həzrət Əbəlfəzlin (ə) izzət, elm və mərifətinin əzəməti

Ehtiyatlı olaq ki, dini satmayaq istər ucuz, istərsə də baha. Bu yolda elə birinə iqtida etməliyik ki, dinini satan olmasın.

Müəllif: makarem.ir tədqiqat qrupu

Ayətullah Məkarim Şirazinin görüşündə Aşura qiyamındakı anti-imperializm faktorlarının təhlili

Ayətullah Məkarim Şirazinin görüşündə Aşura qiyamındakı anti-imperializm faktorlarının təhlili

Bəşəriyyət üçün əsrimizin ən böyük bəlası imperializmdir. İmam Hüseynin (ə) hədəfi zülmə qarşı çıxmaq və zalımla mübarizə aparmaqdan başqa bir şey deyildi.

Müəllif: makarem.ir tədqiqat qrupu

Ayətullah Məkarim Şirazinin görüşündə, Aşura qəhrəmanlıq salnaməsində bəndəlik mədəniyyətinin təzahürü

Ayətullah Məkarim Şirazinin görüşündə, Aşura qəhrəmanlıq salnaməsində bəndəlik mədəniyyətinin təzahürü

İmam Hüseyn (ə) Aşura gününün zöhründə camaat namazı qıldı və o, bu hərəkəti ilə ən çətin şəraitdə belə namazın bərpa olunması və tərk edilməməsi mesajını verdi, ona görə də dövrümüzdə də Aşura gününün zöhründə camaat namazının təşkili çox önəmli bir işdir.

Müəllif: makarem.ir tədqiqat qrupu

Ayətullah Məkarim Şirazinin görüşündə Aşura hərəkatının əxlaqi təlim və elementləri

Ayətullah Məkarim Şirazinin görüşündə Aşura hərəkatının əxlaqi təlim və elementləri

Dahi insanların ad və xatirəsini yaşatmaq ilhamvericidir və insan ömrünə fədakarlıq ruhu bağışlayır.

Müəllif: makarem.ir tədqiqat qrupu

Ayətullah Məkarim Şirazinin görüşündə “Seyyiduş-şühəda”nın (ə) əzadarlıq mərasiminin çatışmazlıqlar və təhriflərinin təhlili

Ayətullah Məkarim Şirazinin görüşündə “Seyyiduş-şühəda”nın (ə) əzadarlıq mərasiminin çatışmazlıqlar və təhriflərinin təhlili

Əzadarlıq elə bir şəkildə olmalıdır ki, o böyük rəhbərin hədəfləri ilə hamını tanış etsin.

Müəllif: makarem.ir tədqiqat qrupu

Həzrət Ayətullah Məkarim Şirazi cənablarının görüşündə İmam Hüseyn (ə) qiyamında “ölüm düşüncə”sinin nümunələri

Həzrət Ayətullah Məkarim Şirazi cənablarının görüşündə İmam Hüseyn (ə) qiyamında “ölüm düşüncə”sinin nümunələri

Kərbəla tarixindəki möhtəşəm anlar şərəfli həyat və izzətli, əzəmətli ölum düsturunu təsvir edir. Bu həmin dərsdir ki, İmam Hüseyn (ə) Neynəva meydanında, Aşura günündə bəşərə öyrətdi

Müəllif: makarem.ir tədqiqat qrupu

Ayətullah Məkarim Şirazinin görüşündə Aşura qiyamının təlim və mesajları

Ayətullah Məkarim Şirazinin görüşündə Aşura qiyamının təlim və mesajları

Müəllif:

 Ayətullah Məkarim Şirazinin kəlamında Seyyidüş-şühəda (ə) əzadarlığının tələb və zərurətləri

Ayətullah Məkarim Şirazinin kəlamında Seyyidüş-şühəda (ə) əzadarlığının tələb və zərurətləri

Heç şübhəsiz, İmam Hüseyn (ə) əzadarlıq məclislərinin təşkili ən əhəmiyyətli İslam atributlarından olduğuna görə belə məclislər hər il ötən illərlə müqayisədə daha əzəmətli keçirilməlidir.

Müəllif: makarem.ir tədqiqat qrupu

Ayətullah Məkarim Şirazinin görüşündə Aşura hərəkatının hədəfləri

Ayətullah Məkarim Şirazinin görüşündə Aşura hərəkatının hədəfləri

İmam Hüseyn (ə) məktəbinin ardıcılları o vaxt eşq və həqiqi ardıcıllıq iddiası edə bilərlər ki, öz zamanındakı mövcud fəsadlar barədə düşünüb, onlarla bacardıqları qədər mübarizə aparsmış olsunlar. Sözsüz ki, o çoxsaylı əzadar kütləsi fəsadın aradan qaldırılması və cəmiyyətin islahı yolunda məntiqli, dəqiq və tədbirli davrandıqları zaman müvəffəq olacaqlar.

Müəllif: makarem.ir tədqiqat qrupu

 Ayətullah Məkarim Şirazinin görüşündə İmam Hüseyn (ə) əzadarlığının təhlili

Ayətullah Məkarim Şirazinin görüşündə İmam Hüseyn (ə) əzadarlığının təhlili

İslam ümmətinin agahlığına, oyanışına səbəb olan, eyni zamanda da zülmə qarşı çıxan əzadarlıq prinsipi, əslində insani səciyyələri inkişaf etdirən bir məktəbdir. Bu əsasla qeyd etməliyik ki, Aşura bir hadisə yox, əksinə tarixi bir cərəyan idi.

Müəllif: makarem.ir tədqiqat qrupu

Ayətullah Məkarim Şirazinin görüşündə İslam alimlərinin konvergensiyasını gücləndirən amillər

Ayətullah Məkarim Şirazinin görüşündə İslam alimlərinin konvergensiyasını gücləndirən amillər

İslam təriqətləri arasındakı ixtilaflarları böyütməklə, onlar arasında qarşıdurma, düşmənçilik və müharibə alovunu alışdırmağa çalışan “əllər” var... Müsəlmanlar, düşmənlərin buna nail olmalarına imkan verməməlidir.

Müəllif: makarem.ir tədqiqat qrupu

Ayətullah Məkarim Şirazinin görüşündə kiber məkanın tələb və vacibləri

Ayətullah Məkarim Şirazinin görüşündə kiber məkanın tələb və vacibləri

Müasir dünyada fəsad, pislik yayıcıları olduqca aktiv və məhdudiyyətsiz iş görürlər. Onların müqabilində duran yaxşılıq, düzlük yayıcıları da yeni və müasir texnologiyalardan istifadədə ciddi cəhd göstərməlidir.

Müəllif: makarem.ir tədqiqat qrupu

Ayətullah Məkarim Şirazinin görüşündə imperializm polemikasında strateji nümunələr

Ayətullah Məkarim Şirazinin görüşündə imperializm polemikasında strateji nümunələr

Hər il hicri-şəmsi təqvimi ilə Aban ayının 13-ü (Noyabr ayının 4-ü) dünya imperialistləri ilə mübarizə gününün ildönümü və bu ölkənin inqilabçı gənclərinin Amerikanın imperialist xislətinə qarşı fəryadının anım günüdür, hansı ki, Ağ evin dövlət nümayəndələrinin müstəmləkəçi damarlarından qaynayır. Odur ki, insan hüquqlarının müdafiəsi şüarı ilə fələyin qulağını kar edən dünyanın ən böyük sənaye ölkələrinin səfirlikləri məzlumların istismarı istiqamətində təhlükəli cəsus yuvasına dönmüş, ədəbli, zirək və alicənab diplomatları isə CİA kəşfiyyat orqanının üzvlərinə çevrilmişdir.

Müəllif:

Ayətullah Məkarim Şirazinin görüşündə İslam cəmiyyətində iffət və hicabın gerçəkləşməsi amilləri

Ayətullah Məkarim Şirazinin görüşündə İslam cəmiyyətində iffət və hicabın gerçəkləşməsi amilləri

Hicab, İslamın mütərəqqi mədəniyyətinin ayrılmaz bir hissəsidir. Heç kəsin müsəlman bir qadını – hər hansı dəlilə əsasən – bu dini mədəniyyətindən vaz keçməyə vadar etmək haqqı yoxdur.

Müəllif: makarem.ir tədqiqat qrupu

Ayətullah Məkarim Şirazinin görüşündə Səud sülaləsinin “iki müqəddəs hərəm”in idarəsində bacarıqsızlığı

Ayətullah Məkarim Şirazinin görüşündə Səud sülaləsinin “iki müqəddəs hərəm”in idarəsində bacarıqsızlığı

Müəllif:

 “Halqa” irfanını yaxşı tanıyaq (I FƏSİL)

“Halqa” irfanını yaxşı tanıyaq (I FƏSİL)

Müəllif:

Halqa irfanını yaxşı tanıyaq (III FƏSİL)

Halqa irfanını yaxşı tanıyaq (III FƏSİL)

Müəllif:

Halqa irfanını daha yaxşı tanıyaq (II FƏSİL)

Halqa irfanını daha yaxşı tanıyaq (II FƏSİL)

Müəllif:

Halqa irfanını yaxşı tanıyaq (IV FƏSİL)

Halqa irfanını yaxşı tanıyaq (IV FƏSİL)

Müəllif:

Ayətullah Məkarim Şirazinin görüşündə həzrət Məsumənin (ə) şəxsiyyəti

Ayətullah Məkarim Şirazinin görüşündə həzrət Məsumənin (ə) şəxsiyyəti

Müəllif:

Ayətullah Məkarim Şirazinin görüşündə İmam Sadiq (ə) məktəbinin əlamətləri

Ayətullah Məkarim Şirazinin görüşündə İmam Sadiq (ə) məktəbinin əlamətləri

Müəllif:

Ayətullah Məkarim Şirazinin görüşündə İmam Rzanın (ə) elmi üslubunun təhlili

Ayətullah Məkarim Şirazinin görüşündə İmam Rzanın (ə) elmi üslubunun təhlili

Müəllif:

Ayətullah Məkarim Şirazinin görüşündə İmam Məhəmməd Təqinin (ə) təlimlərinə dərin baxış

Ayətullah Məkarim Şirazinin görüşündə İmam Məhəmməd Təqinin (ə) təlimlərinə dərin baxış

Müəllif:

Səhifə sayı : 2