Böyük Mərcəyi-təqlid Ayətullah əl-uzma Məkarim Şirazinin dəftərxanasının rəsmi saytı

Böyük Mərcəyi-təqlid Ayətullah əl-uzma Məkarim Şirazinin dəftərxanasının rəsmi saytı

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

Təhlükəsizlik sözü:

İstifadəçi adı:

Şifrə:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
əsasında düz
 

Vəfat etmiş müctəhidə təqliddə qalmaq [Vəfat etmiş müctəhidin təqlidində qalmaq]

Sual : Bir şəxs bir müctəhidə təqlid etmiş və onun vəfatından sonra ikinci diri müctəhidin icazəsi ilə birinci müctəhidə təqliddə qalmışdır. Sonra ikinci müctəhid də vəfat etmişdir. Bu şəxs hal-hazırda diri olan üçüncü müctəhidə təqlid edir. İndi diri müctəhidin icazəsi ilə birinci müctəhidəmi, yoxsa ikinci müctəhidə təqliddə qalmalıdır?
Cavab: Birinci müctəhiddə təqliddə qalsın.

Mütəcəzzi müctəhidə təqlid [İcazəli və qadağan olunmuş təqlid]

Sual : Müctəhidin (başqa şəxsə) təqlid etməsi haramdır. Bu məsələ az miqdarda məsələlərdə müctəhid olan dini alim və tələbələrə də aiddirmi?
Cavab: Mütləq (tam) və mütəcəzzi (hissə-hissə) müctəhidin hər ikisinə aiddir.

Təqlidin vacibliyinin dəlil və sübutu [Təqlidin mənası]

Sual : Xahiş edirik deyəsiniz, təqlid nə səbəbdən vacibdir?
Cavab: Əqli dəlilə və dünyanın aqil insanlarının “cahil hər bir məsələdə alimə müraciət eməlidir”- deyə buyurduqları əsasa görə, vacibdir. Siz xəstələnəndə həkimdən göstəriş almırsınız? Dini hökmləri də bu sahədə mütəxəssis olanlardan əldə etmək lazımdır.

Yeni məsələlərdə diri müctəhidə təqlid olunması [Vəfat etmiş müctəhidin təqlidində qalmaq]

Sual : Mən Həzrət Ayətullah əl-uzma Ərakiyə (rizvanullah taala ələyh) təqlid edirdim. Vəfatından sonra sizin fitvanızla ona təqliddə qaldım. Qarşıya çıxan yeni məsələlərin cavabını mütləq sizdən soruşmalıyam, yoxsa başqa müctəhidlərə də müraciət edə bilərəm? Sizdən bir neçə sual soruşduğum və onların bəzilərinə əməl etdiyim təqdirdə, başqa bir kəsə müraciət etsəm, həmin sualları ondan da soruşa bilərəmmi?
Cavab: Bizə müraciət etdiyiniz təqdirdə yeni məsələləri bizdən soruşmalısınız.

Dəniz suyu ilə paklanma [Müzaf]

Sual : Fars körfəzi, Oman dənizi və bir çox başqa dənizlərin suyunda duzun faizi çox olduğunu – hər kub metrdə 3,200 kq. duz olduğunu nəzərə alsaq bu sular muzaf su hökmündədirmi?
Cavab: Bu kimi sular muzaf su deyil. Bu sularda yuyunmaq və ya nə isə yumaq paklığa səbəb olur.

Nəcisin quyu suyunda təsiri [Quyu suyu]

Sual : Xuzistan vilayətinin kəndlərindən birində qəlil suyu olan üç quyu bir-birinin yanındadır. Bu quyuların birindən it su içib (yalayıb) və digərinə nəcis bir şey tökülüb. Amma üçüncüsü pakdır. Lakin biz onlardan hansının pak olduğunu bilmirik. Bu halda şübhə, məhsurə (məhdud, sayı məlum olan) sayılır? Onların hamısından çəkinmək lazımdır?
Cavab: Əgər bunlar su çıxan (qaynayan) adi quyulardırsa, sadəcə nəcisə toxunmaqla nəcis olmurlar. Yalnız o halda nəcis olur ki, onların rəngi, iyi və dadı dəyişmiş olsun.

Saflaşdırılmış tullantı (kanalizasiya) sularının paklığı [Saflaşdırılmış tullantı sular]

Sual : Çirkab, kanalizasiya və bu kimi sular sexlərdə və zavodlarda təmizlənəndən və saflaşdırılandan sonra pakdırmı?
Cavab: İşkalı var. Lakin cari və kürr suyuna kifayət qədər qarışsa, eybi yoxdur.

Paltaryuyan maşınla nəcis camaşırların yuyulması [Paltar yuyan maşın]

Sual : Paltarları bir neçə dəfə yuyub suyunu sıxan avtomat paltaryuyan maşınlar vasitəsilə yuyulan paltarlar pak olurmu?
Cavab: Pakdır. İstər paltarları yuyarkən borulardan gələn suya birləşmiş olsun, istər su kəsiləndən sonra yumağa başlasın.

Heyvanın qeyri-qaitlə qidalanması [Əti haram olan heyvanlar]

Sual : Heyvanın (qaitdən başqa) nəcasətlə qidalanmasının, məsələn, quşların qidalanması üçün qandan istifadə olunmasının hökmü nədir?
Cavab: Heyvanın qaitdən başqa digər nəcasətlərlə qidalanması onun ətinin və südünün haramlığına səbəb olmur. Lakin ondan pəhriz etmək daha yaxşıdır.

Uşaq ciftinin paklığı [Nəcis şeylərə aid müxtəlif məsələlər]

Sual : Müasir dövrdə müsəlman qadınlarının istifadə etdikləri kosmetika maddələrinin çoxu körpənin ciftindən hazırlanır. Ondan istifadə etməyin hökmü nədir? Yeri gəlmişkən, deyin görək, körpənin cifti nəcisdir, yoxsa mütənəccis?
Cavab: Ciftin nəcis olması barədə sübut yoxdur. ("Ürvə"-nin təliqəsində yazdığımız kimi). Buna görə də qana bulaşmış olmasa və ya (qana bulaşmasında) şübhəmiz olsa, pakdır.

Əti yuyarkən əlin pak olması [Nəcis olmuş ət və quyruğu paklamaq]

Sual : Əti və ya quyruğu suya çəkərkən onlarla yanaşı nəcis əl də pak olur?
Cavab: Pak olur. Bu şərtlə ki, onun üzərini, yağ maddəsi örtməsin. Lakin az miqdarda yağlı olmağın eybi yoxdur.

Donuz və ya it südü içmiş qoyun [Əti haram olan heyvanlar]

Sual : Qoyun itin südünü içərsə əti haram və nəcis olurmu?
Cavab: İt südü barəsində bunu demək olar ki, hərçənd qoyun onu çox içsə və sümükləri möhkəmlənsə belə, (onun ətinin) haram olmasına dair dəlil yoxdur. Lakin (qoyunun) donuz südünü içməsi barəsində; hər vaxt bu miqdarda ondan içsə, həm öz əti, həm də özündən sonrakı nəsillərin əti haram olacaqdır. Amma bu miqdardan az olsa, əti məkruhdur. Yaxşı olar ki, 7 gün onu bağlasınlar və pak yemək versinlər.

Donuz sümüyündən hazırlanmış jelatin [Jelatin]

Sual : . Donuz və ya inək sümüyündən hazırlanan jelatinin hökmü nədir? Tərkibində vitamini olan maddələrin çoxu, habelə ABŞ-da istehsal olmuş dərman preparatlarının çoxu və hətta bəzi şirniyyatlar da bu maddədən hazırlanır.
Cavab: Bu maddədən zərurət halında istifadə etməyin eybi yoxdur.

İt yalamış qabın yuyucu maddələrlə paklanması [İt və donuzun yaladığı qabı paklamaq]

Sual : Hökmlərdə deyilir ki, it bir qaba dilini vurarsa onu torpaqla sürtmək lazımdır. Zəmanəmizdə spirt, qab yuyan maddələr və s. olan təqdirdə torpaqla sürtmək lazımdır?
Cavab: Bəli, lazımdır.

Əhli-kitabın nəcisliyi [Əhli-kitab]

Sual : Əhli-kitab nəcisdir?
Cavab: Ehtiyata görə ictinab etmək (çəkinmək) lazımdır. Lakin xarici səfərlərdə və ya öz mühitində onlara ehtiyacı olan şəxslər bu hökmdən istisnadır.

Əhli-kitabdan çəkinmək [Əhli-kitab]

Sual : Əhli-kitabın paklığı ilə bağlı nəzəriniz nədir? Zərurət halında necə?
Cavab: Zərurət halında Əhli-kitabdan ictinab etmək (çəkinmək) vacib deyil və ondan (onlara toxunduqdan, əl vurduqdan) sonra paklamaq lazım deyil.

Donuz sümüyündən hazırlanmış jelatin [İt və donuz]

Sual : Donuz və ya inək sümüyündən hazırlanan jelatinin hökmü nədir? Tərkibində vitamini olan maddələrin çoxu, habelə ABŞ-da istehsal olmuş dərman preparatlarının çoxu və hətta bəzi şirniyyatlar da bu maddədən hazırlanır.
Cavab: Bu maddədən zərurət halında istifadə etməyin eybi yoxdur.

Məcus [Əhli-kitab]

Sual : Məcus Əhli-kitabdan sayılır?
Cavab: Məcuslar Əhli-kitabın hökmündədirlər.

Vəhdəti-vücuda etiqad bəsləyənlərin şəri hökmü [Vəhdəti-vücuda etiqad bəsləyənlər]

Sual : Vəhdəti-vücud nə deməkdir? Buna etiqad bəsləyən insanlar nə hökmdədirlər?
Cavab: : "Vəhdəti-vücud"un müxtəlif mənaları var. Qəti şəkildə batil olan və bütün fəqihlərin əqidəsinə görə İslamdan xaric olmağa səbəb olan budur ki, bir kəs Allahın aləmdə olan varlıqların eynilə özü olmasına etiqad bəsləsin. Etiqadı bu olsun ki, heç bir xaliq-məxluq, abid-məbud yoxdur. Eləcə də cənnət və cəhənnəm də onun vücudunun eyni olmasına inansın. Bu da dinin danılmaz məsələlərini inkar etməyə gətirib çıxarır. Hər kəs bunun tələblərini qəbul edərsə İslamdan çıxmışdır. Həyatda olan və ya vəfat etmiş müasir fəqihlərin əksəriyyəti bu mövzunu qəbul etmiş və "Ürvə"-nin haşiyəsində buna işarə olunmuşdur.

Vəhdəti-vücudun mənası [Vəhdəti-vücuda etiqad bəsləyənlər]

Sual : Mümkündürsə, "vəhdəti-vücud" mövzusunu aydın bəyanla izah edin.
Cavab: Vəhdəti-vücud bəzən vücud məfhumunun vəhdəti mənasındadır. Bunun eybi yoxdur. Bəzən də həqiqətin vəhdəti deməkdir. Məsələn, günəş nurunun və çıraq nurunun həqiqəti kimi, belə ki, ikisi də bir həqiqətdir, lakin xarici nümunələri fərqlidir. Bunun da eybi yoxdur. Bəzən isə vücudun xarici nümunələrinin vəhdəti mənasında işlənir. Yəni varlıq aləmində Allahın vücudundan başqa vücud yoxdur. Hər şey onun zatının özüdür. Bu söz küfrə bərabərdir. Fəqih alimlərin heç biri bunu qəbul etməmişdir.

Görkəmli şiə alimlərinin vəhdəti-vücuda etiqadları [Vəhdəti-vücuda etiqad bəsləyənlər]

Sual : Böyük alimlərin çoxu vəhdəti-vücuda etiqad bəsləyirlər. Bu haqda deyilənlərə əsasən, ehtiyata görə bu böyük alimlərdən də ictinab etmək (çəkinmək) lazımdır?
Cavab: Bu böyük alimlərin (rizvanullah taala ələyhim) heç birinin yuxarıdakı sualda üçüncü mənada işlənən vəhdəti-vücuda etiqadları olmayıb. Bu etiqadı onlara isnad etmək onlara qarşı hörmətsizlikdir.

Vəhdəti-vücudun batil olmasına dair sənəd [Vəhdəti-vücuda etiqad bəsləyənlər]

Sual : Xahiş edirik ki, bu əqidənin puç və batil bir məslək olduğunu isbat edən bir faktı bəyan edəsiniz?
Cavab: "Ürvətul-vusqa"ya, onun haşiyələrinə və şərhlərinə baxın.

Tibbi və texniki spirtin şəri hökmü [Tibbi və texniki spirt]

Sual : Kimya fakültəsində təhsil alan bir qrup tələbənin söylədiklərinə görə tibbi və texniki spirti təşkil edən maddələr eynidir. Yalnız texniki spirti içmək mümkün olmasın deyə, ona rəngli maddə əlavə edirlər. Bu fərz əsasında bu iki növ spirtin hökmlərini bəyan edin.
Cavab: Texniki-tibbi spirt pakdır. Çünki rəngli maddəni nəzərə almasaq belə, onu içmək mümkün deyil və bir növ zəhər sayılır. Buna görə də "maye olan məst edicinin" dəlillərini ona aid etmək olmaz.

Tərkibində spirt olan maddələr [Tibbi və texniki spirt]

Sual : Tərkibində spirt olan hər maye haramdır?
Cavab: Əgər camaatın nəzərində müskir – məstedici deyildirsə, eybi yoxdur.

Spirtin paklığı və nəcisliyi [Tibbi və texniki spirt]

Sual : Spirtin hökmünü paklıq və nəcasət baxımından bəyan edin.
Cavab: Texniki-tibbi spirt pakdır. Lakin məst edici spirtli içkilər (paklıq baxımından) işkallıdır.

Tərkibində spirt olan içkilər [Spirtli içkilər]

Sual : Tərkibində təbii olaraq çox az miqdarda spirti olan - sirkə və spirtsiz arpa suyu kimi - mayelərdən və yeyinti məhsullarından istifadə etməyin hökmü nədir?
Cavab: Onlara “spirtli içkilər” deyilmirsə, eybi yoxdur.

Nəcasətə yəqin [Nəcisin sübuta yetmə yolları]

Sual : Nəcasət məsələsində yəqin lazımdır, yoxsa zənn və güman da kifayətdir?
Cavab: Nəcasət məsələsində qəti və yüz faizlik yəqin lazımdır. (Bir şeyin nəcis olmasına dair) belə yəqin hasil olmayınca, heç bir vəzifəniz yoxdur. Əgər yüz faizli yəqin hasil olsa, ictinab (çəkinmək) lazımdır. Yalnız iztirar (məcburiyyət və çıxılmaz) halları bu hökmdən istisnadır.

İdxal olunan ət məhsulları [İdxal olunan qida məhsulları]

Sual : Qeyri-müsəlman ölkələrdən idxal olunan ətlərin hökmü nədir?
Cavab: Əgər müsəlman bazarından və müsəlmanın əlindən alınarsa və alıcının (bu barədə) araşdırma apardığını ehtimal verirsinizsə, pak və halaldır.

Nəcisliyin sikkə və pul vasitəsilə keçməsinin hökmü [Nəcisin keçmə səbəbləri]

Sual : Nəcisliyin sikkə və pul vasitəsilə keçməsinin hökmü
Cavab: Nə qədər ki, nəcasətə yəqin əldə olunmayıb, paklığına hökm olunur.
Səhifə sayı : 51