Böyük Mərcəyi-təqlid Ayətullah əl-uzma Məkarim Şirazinin dəftərxanasının rəsmi saytı

Böyük Mərcəyi-təqlid Ayətullah əl-uzma Məkarim Şirazinin dəftərxanasının rəsmi saytı

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

Təhlükəsizlik sözü:

İstifadəçi adı:

Şifrə:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
əsasında düz
 

Quran və “mükaşifə və intuisiya”nın bir bilik qaynağı kimi etibarlılığı

Sual : Sual: Quran mükaşifə və intuisiyanı bir bilik qaynağı kimi təsdiq edirmi?
Qısa cavab:

Qədr gecəsi – bütün bəşəriyyət üçün olan bir gecədir

Sual :

Qədr gecəsi bütün dünyada yalnız bir gecədirmi?

Qısa cavab:

Həzrət Fatimə (s) Cənnət xanımı

Sual :

Nə üçün Peyğəmbər (s) "Fatimədən Cənnət qoxusunu alıram!" – buyurardı?

Qısa cavab:

Bağışlanmanın səbəbləri hansılardır?

Sual : Quran hansı əməlləri bağışlanmanın səbəbləri kimi tanıtdırır?
Qısa cavab:

Əshabi-Kəhf

Sual : Əshabi-Kəhfin yuxusu məad və axirətə dəlil ola bilərmi?
Qısa cavab:

“Qüdrət” qanunu (burhanı)

Sual : “Qüdrət” qanunu məada necə dəlalət edir?
Qısa cavab:

Cənnətul-məva

Sual : “Cənnətul-məva” nə deməkdir?
Qısa cavab:

Şühəda və Siddiqin

Sual : Şəhidlər və siddiqlər (düz danışanlar) kimlərdir?
Qısa cavab:

Zənn və gümana əsaslanmaq

Sual : Zənn və güman əsasında iş görməyə icazə verilirmi?
Qısa cavab:

Yardım diləmək

Sual : Günahkarların Qiyamət günü yardım istəməsinin onlara faydası olacaqmı?
Qısa cavab:

Varlıqların faniliyi

Sual : Allah-taaladan başqa bir varlıq da əbədi ola bilərmi?
Qısa cavab:

Nemətlər haqqında sual

Sual : Qiyamət günü hansı nemətlər haqqında sual olunacaq?
Qısa cavab:

Asan hesab (“Hisabun yəsir”)

Sual : Qurani-kərimdə “Hisabun yəsir” dedikdə nə nəzərdə tutulur?
Qısa cavab:

Heyvanların axirəti

Sual : Bütün heyvanlar qiyamət günü məhşərdə hazır olacaqlarmı?
Qısa cavab:

Vəzifə

Sual : Heyvanların da axirətdə hazır olacaqlarını təsdiq etdiyimiz təqdirdə onların hər hansı ilahi vəzifəsi varmı?
Qısa cavab:

Dəlil və höccətin tamamlanması

Sual : Allah Qiyamət günü günahkarlara öz dəlilini necə tamamlayır?
Qısa cavab:

Cismani ləzzətlər

Sual : Qurani kərim dünyanın zər-zinətini tənqid etdiyi halda nə üçün möminlərə onunla bağlı vəd verir?
Qısa cavab:

Şirkin inkarı

Sual : Müşriklərin onlara qarşı yürüdülən ittihamla bağlı ikili rəftarların necə izah etmək olar?
Qısa cavab:

Zülmkarlar

Sual : Zülm edənlər ilahi əfvə ümidvar ola bilərlərmi?
Qısa cavab:

Əbədi cəza

Sual : Məhdud günahın qarşılığında əbədi cəza necə ədalətli sayıla bilər?
Qısa cavab:

İman

Sual : İman və yaxşı iş qiyamətdə qəbuldurmu?
Qısa cavab:

Quranın təhrifə məruz qalmamasına dair sübutlar

Sual : Quran İslam peyğəmbərinə (səlləllahu əleyhi və alih) günümüzdə olduğu şəkildə nazil olmuşdur?
Qısa cavab:

Quranın meydan oxuması

Sual : Quran meydan oxumaqla əvəzində necə özünə bənzər kitab tələb edir?
Qısa cavab:

"Tərtil" sözünün hədislərdəki mənası

Sual : Tərtil sözü İslam hədislərində necə izah edilir?
Qısa cavab:

Tövhidi xüsusi vurğulayan və üçlüyü rədd edən ayələr

Sual : İslam dinində tövhid necə bəyan olunmuşdur?
Qısa cavab:

Allahın oğlu

Sual : İsa (əleyhis-salam) Allahın oğludurmu?
Qısa cavab:

İsa (ə) islami mənbələrdə

Sual : Həzrət İsa (ə) İslam mənbələrində necə tanıtdırılır?
Qısa cavab:

İslamın plüralizmə münasibəti

Sual : Başqa dinlər haqdır? İslama görə başqa dinlər batildir. Lakin, Quranın bəzi ayələrində müsəlmanlar, xristianlar , yəhudilər də daxil olmaqla, bütün insanlar, xalqlar Allaha iman gətirib xeyirxah davrandığı təqdirdə qurtuluş və nicat əhli olacaq. Ayədə deyilir ki, belə insanlara qiyamət günü qorxu və qəm yoxdur. Görəsən bu kimi ayələr nə demək istəyir? Dünyanın bütün xalqları hətta İslam dinində dünyaya göz açanlar da, sözü gedən şəraitlə xilas olacaqlar? Onların şəriətləri hələ də öz qüvvəsində qalır və etibarını itirməyib?
Qısa cavab:
Səhifə sayı : 23