Böyük Mərcəyi-təqlid Ayətullah əl-uzma Məkarim Şirazinin dəftərxanasının rəsmi saytı

Böyük Mərcəyi-təqlid Ayətullah əl-uzma Məkarim Şirazinin dəftərxanasının rəsmi saytı

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

Təhlükəsizlik sözü:

İstifadəçi adı:

Şifrə:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
əsasında düz
 

Fitir axşamının əməlləri

Sual : Bayram axşamı hansı əməllər məsləhət görülür?
Qısa cavab:

Peyğəmbər (s) barəsində "Xatəmun-nəbiyyin" ifadəsi

Sual : Nə üçün Peyğəmbər (s) "Xatəmun-nəbiyyin" adlandırılıb?
Qısa cavab:

İmam Əliyə (ə) görə Həzrət peyğəmbərin (s) peyğəmbərliyinin xeyir-bərəkəti

Sual : İmam Əli (ə) Peyğəmbərin (s) besətindən qaynaqlanan xeyir-bərəkəti necə bəyan edir?
Qısa cavab:

Təhrif olunmuş Tövrat və İncildə Peyğəmbərin (s) nişanələri

Sual : Tövrat və İncildə (Bibliyanın hissələri) Məhəmməd Peyğəmbərlə (s) əlaqədar nişanələrə necə əsaslanmaq olar?
Qısa cavab:

Allahın Peyğəmbərə (s) və möminlərə tövbəsi

Sual : “Peyğəmbər (s) və möminlərə Allahın tövbəsi” dedikdə, nə nəzərdə tutulur?
Qısa cavab:

Müxtəlif günahların tövbəsi

Sual : Görəsən, günahların müxtəlifliyinə görə tövbə etməyin yolları da fərqli olmalıdırmı?
Qısa cavab:

“İkmal” ayəsi

Sual : Nə üçün "Qədir" günü dinin kamilləşdiyi gündür?
Qısa cavab:

Qurani-Kərimdə peyğəmbərin evinə məxsus hökmlər

Sual : Qurani-Kərimdə mömin insanlara peyğəmbərin qadınları ilə necə davranmaq tövsiyə olunur?
Qısa cavab:

"Lisani-sidq" və onun nəticələri

Sual : "Lisani sidq" nədir?
Qısa cavab:

“İkmal” ayəsi və Qədir Xum

Sual : “Maidə” surəsinin 3-cü ayəsi Həzrət Əlinin (əleyhis-salam) vilayəti ilə əlaqədar nazil olubmu?
Qısa cavab:

İnfaq edərkən riyakarlıq

Sual : Riyakarcasına infaq edən şəxslərə Quranın münasibəti necədir?
Qısa cavab:

Ruzi, zəhmət və ilahi qismət

Sual : Ruzinin Allahdan gəlməsinə inanmaq işi kənara qoymaq demək deyil?
Qısa cavab:

İslamda əmanət və ədalətin əhəmiyyəti

Sual : İslam dini, əmanəti qorumaq və ədalətin icra olunmasını necə dəyərləndirir?
Qısa cavab:

Quranda peyğəmbərlərin əmanətdarlığı

Sual : Quranda İlahi peyğəmbərlərin etibar və əmanətdarlığını necə bəyan olunub?
Qısa cavab:

Xüsusi biliklər

Sual : Allah-taalaya məxsus elmlər hansılardır?
Qısa cavab:

İlahi elmin əhatəli olması

Sual : Allahın bütün məxluqlardan xəbərdar olmasını necə anlamaq olar?
Qısa cavab:

İnsan tərbiyəsində praktiki örnək

Sual : İnsanın mənəvi tərbiyəsində örnəyin nə kimi rolu var?
Qısa cavab:

Xəlifə Mütəvəkkilin xilafət dövründə İmam Hadinin (ə) şiələrlə əlaqəsi

Sual : Xəlifə Mütəvəkkilin xilafət dövründəki kəskin siyasi durumda İmam Hadi (ə) şiələrlə necə əlaqə saxlayırdı?
Qısa cavab:

İmam Hadinin (ə) əsrində ələvilərin siyasi vəziyyəti

Sual : İmam Hadinin (ə) əsrində ələvilərin siyasi vəziyyəti necə idi?
Qısa cavab:

Sonsuz bilik

Sual : Allahın sonsuz və tükənməz elmini necə anlamaq olar?
Qısa cavab:

İlahi övliyaların elmi

Sual : İlahi övliyaların qeyb elmini bilməsi mümkündürmü?
Qısa cavab:

“Əmr bil-məruf və nəhy ənil-münkər”-in əhəmiyyəti

Sual : “İslamda yaxşı işlərə dəvət və pis işlərdən çəkindirmə” hansı hüdudları əhatə edir?
Qısa cavab:

İslamda sileyi-rəhmin əhəmiyyəti

Sual : İslamda sileyi-rəhmə nə dərəcədə əhəmiyyət verilir?
Qısa cavab:

"Nəcva" nə deməkdir və onun haramlığı

Sual : İslam dinində hər pıçıltı ilə danışmaq haramdırmı?
Qısa cavab:

Geyim

Sual : Cəmiyyətdəki geyim növlərinə islamın münasibəti necədir?
Qısa cavab:

Səfər

Sual : Səfərə çıxmaq və səyahət etməyin faydası nədir?
Qısa cavab:

Başqasının evinə icazəsiz daxil olmaq

Sual : Başqasının evinə icazəsiz daxil olmaq olarmı?
Qısa cavab:

Zahiri dostluq

Sual : Kimlərin dostluq əlaqələri əbədi deyil?
Qısa cavab:
Səhifə sayı : 23