Böyük Mərcəyi-təqlid Ayətullah əl-uzma Məkarim Şirazinin dəftərxanasının rəsmi saytı

Böyük Mərcəyi-təqlid Ayətullah əl-uzma Məkarim Şirazinin dəftərxanasının rəsmi saytı

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

Təhlükəsizlik sözü:

İstifadəçi adı:

Şifrə:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
əsasında düz
 

Gələcək nəsillər keçmiş nəsillərin əməllərində şərikdir

Sual : Nə üçün İmam Əli (əleyhis-salam) gələcək nəsilləri Cəməl müharibəsində şərik hesab etdi?
Qısa cavab:

Quranda qeyb elminin sahibləri

Sual : Quranda kimlər qeyb elminin sahibləri kimi təqdim edilib?
Qısa cavab:

İmamların şəhadəti və qeyb elmi

Sual : İmamlar qeyb elmi bilirdilərsə, nə üçün düşmənlərinin onları öldürmək üçün planlarından xəbərdar olmadılar?
Qısa cavab:

"Qeyb" dedikdə nə nəzərdə tutulur?

Sual : Quranda "qeyb" dedikdə nə nəzərdə tutulur?
Qısa cavab:

Qeyb elmi və hədislər

Sual : İslami hədislərdə qeyb elmi təsdiq olunubmu?
Qısa cavab:

Həzrət Yaqubun (əleyhis-salam) elmi

Sual : Nə üçün Həzrət Yaqub (əleyhis-salam) Yusifin (əleyhis-salam) quyuya düşməsindən xəbərsiz idi?
Qısa cavab:

Qeyb elmini bilənlər

Sual : Bir qisim ayə və hədislərdə qeyb elmi təkcə Allaha aid edilib. Lakin digər qisim ayə və hədislərdən belə məlum olur ki, qeybi Allahdan başqa bilənlər də var. Bu dəlilləri bir araya necə gətirmək olar?
Qısa cavab:

Qiyamətin zamanı

Sual : Qiyamətin nə vaxt baş verəcəyi qeyb elmlərindən sayılırmı?
Qısa cavab:

Qeyb elmi nə deməkdir?

Sual : “Qeyb elmi” dedikdə nə nəzərdə tutulur?
Qısa cavab:

İmam Əlinin (ə) qurtuluş və səadət üçün tövsiyələri

Sual : İmam Əli (ə) səhabələrinə səadət və qurtuluş yolunu qət etmək üçün tövsiyəsi nə idi?
Qısa cavab:

Bəni Haşimin imtiyazları və Bəni Üməyyənin kin-küdurəti

Sual : Bəni Haşimin Bəni Üməyyədən hansı üstünlüyü var idi.
Qısa cavab:

Cəmiyyətin dəyər tərzi

Sual : Cəmiyyətin dəyər tərzi, fərdlərə necə təsir edir?
Qısa cavab:

imam Hüseyn (ə) adının xatirəsi və onun cəmiyyətdə təsiri

Sual : İmam Hüseyn (ə) kimi böyük insanların adlarını yad edib xatirələrdə yaşatmağın cəmiyyətdə nə kimi təsirləri var?
Qısa cavab:

Mənəvi saflığın əhəmiyyəti

Sual : Nəfsi saflaşdırmağın insanın fərdi və ictimai həyatında nə kimi rolu var?
Qısa cavab:

Nəfsi saflaşdırmaq və qurtuluş

Sual : Qurani-kərimin nəfsi saflaşdırma haqqında baxışı necədir?
Qısa cavab:

Dinin ictimai münasibətlərə təsiri

Sual : Dinə bağlılığın ictimai münasibətlərə nə kimi təsiri var?
Qısa cavab:

İdeologiyalar arasında fikir ayrılığı

Sual : Bu dünyanın müxtəlif dinləri və ideologiyaları axirət dünyasında da olacaqdırmı?
Qısa cavab:

Dinin əvəzinə əxlaq

Sual : Əxlaqın təkamülə çatması ilə bəşərin dinə ehtiyacı qalırmı? Vətəndaşları gözəl ictimai münasibətdə olan, bir-birinin hüququnu tapdalamayan, qarşılıqlı anlaşma və ədalətlə davranan ölkələrdə din nə kimi rol oynaya bilər?
Qısa cavab:

Kafirlərin napak olmasının səbəbi

Sual : Nə üçün kafir napakdır? Dinlərin ardıcılları, qısa desək kafirlərin İslam nöqteyi-nəzərindən napak sayılmasının, eləcə də müsəlmanların onlarla kamil şəkildə ünsiyyətdə ola bilməməsinin fəlsəfəsi nədir? (Baxmayaraq ki, onlar təmizlik və gigiyena qaydalarına bəzi müsəlmanlardan daha yaxşı riayət edirlər.) Bu sualın bir çox cavabı var. o cümlədən: "Onlarla qaynayıb-qarışmaq fikri azğınlıq yarada bilər”; “onlar bəhs, söhbət və hiylə işlətməklə müsəlmanı yolundan çıxar bilər"; "onları baykot etməklə qeyri-müsəlmanı İslama doğru yönəltmək olar." Bu cavablar yalnışdır. Belə yersiz sözləri kənara qoymaq lazımdır. İslam ziyalılar dinidir, gözləri və qulaqları bağlı olan adamların dini deyil.
Qısa cavab:

Əhli-kitabın kəsdiyi heyvan

Sual : Əhli-kitabın kəsdiyi heyvan halaldır?
Qısa cavab:

Əhli-kitabla izdivac

Sual : Əhli-kitabla evlənmək caizdirmi?
Qısa cavab:

Cizyənin fəlsəfəsi

Sual : Cizyə nə üçündür? Həzrət peyğəmbər (s), insanlara yol göstərmək və onları hidayət etmək üçün göndərilib. Peyğəmbərin işi daim mənəviyyatla yanaşı olmalıdır. Lakin digər tərəfdən İslam qanunlarında dinin əsas hədəfləri, yəni insanları doğru yola dəvət etməklə uyğun gəlməyən məsələlərə rast gəlmək olur. Məsələn, İslam da deyilir ki, xaçpərəstlər və yəhudilər cizyə verməyə razı olsalar, onları azad buraxın. Halbuki cizyə bir növ maddi məsələdir. Bundan əlavə İslam dini onları təhrif olunmuş dinlərində qalmağa necə sövq edə bilər?
Qısa cavab:

Cizyənin mənası

Sual : Cizyə nədir?
Qısa cavab:

Məcus kimlərdir

Sual : "Məcus" kimlərə deyilir?
Qısa cavab:

Haqq həmişə həzrət Əli (ə) ilədir

Sual : Haqq həmişə həzrət Əli (ə) ilədirmi?
Qısa cavab:

“İmamun-mubin” (Açıq-aydın yazı)

Sual : "Yasin" surəsinin 12-ci ayəsində deyilən “imamun-mubin” sözünün mənası nədir?
Qısa cavab:

“Hud” surəsinin 17-ci ayəsində deyilən şahid kimdir?

Sual : “Hud” surəsinin 17-ci ayəsində məqsəd kimdir?
Qısa cavab:

“Uzunun vaiyə” sözündə məqsəd həzrət Əlidir (ə)

Sual : “Uzunun vaiyə”də məqsəd kimdir?
Qısa cavab:

“Xəyrul-bəriyyə” imam Əli (ə) və onun tərəfdarlarına deyilir

Sual : “Bəyyinə” surəsinin 7-ci ayəsində deyilən “xəyrul-bəriyyə” kimdir?
Qısa cavab:
Səhifə sayı : 23