Böyük Mərcəyi-təqlid Ayətullah əl-uzma Məkarim Şirazinin dəftərxanasının rəsmi saytı

Böyük Mərcəyi-təqlid Ayətullah əl-uzma Məkarim Şirazinin dəftərxanasının rəsmi saytı

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

Təhlükəsizlik sözü:

İstifadəçi adı:

Şifrə:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
əsasında düz
 

Həqiqi dostluğun əlamətləri

Sual : Həqiqi dostluq və məhəbbətin əlamətləri nədir?
Qısa cavab:

İnsanın şəxsiyyətində dostluğun təsiri

Sual : Dostla oturub-durmaq insanın şəxsiyyətinə necə təsir edir?
Qısa cavab:

İslamda səyahət

Sual : İslam dinində səyahət necə qiymətləndirilir?
Qısa cavab:

Ailə başçılığı

Sual : İslam dininə əsasən ailə başçıları kimlərdir?
Qısa cavab:

Ailədə təlim-tərbiyənin əhəmiyyəti

Sual : İslam dini baxımından ailədə təlim və tərbiyə işlərinin nə kimi əhəmiyyəti vardır?
Qısa cavab:

Dəbdəbəli həyat

Sual : İslam dəbdəbə və zinətə necə baxır?
Qısa cavab:

Həyati-təyyibə

Sual : Həyati-təyyibə (pak həyat) nə deməkdir?
Qısa cavab:

Ev mühitində azadlıq və təhlükəsizlik

Sual : İslamın insanların şəxsi hüdudlarına riayət etməklə bağlı nəzəri nədir?
Qısa cavab:

Pıçıldaşmaq

Sual : İslam dini kollektiv arasında pıçıltı ilə danışmağa necə baxır?
Qısa cavab:

İstixarə

Sual : İnsan öz taleyini və müqəddəratını istixarənin əlinə necə tapşıra bilər? Quran və təsbeh dənələri ilə insanın vəzifəsi necə müəyyən olur?
Qısa cavab:

İstixarə etmək qadağası

Sual : Bəhailər istixarəyə necə münasibət bəsləyir?
Qısa cavab:

Günahkar qohumlarla əlaqə saxlamaq

Sual : Sileyi-rəhm bütün hallarda lazımdırmı?
Qısa cavab:

Sileyi-rəhimin əhəmiyyəti və onun nəticələri

Sual : İslamda sileyi-rəhimə nə qədər əhəmiyyət verilir?
Qısa cavab:

Əmr bil-məruf və nəhy ənil-münkərin mərhələləri

Sual : Əmr bil-mərufun və nəhy ən-münkərin hansı mərhələləri var?
Qısa cavab:

İmam Hüseynin (ə) zamanında əmr bil-mərufun və nəhy ənil-münkərin vacibliyi

Sual : İmam Hüseynin (ə) əsrində yaxşı işlərə dəvət və pis işlərdən çəkindirmək zəruri idimi?
Qısa cavab:

Pis işlərə qadağa və insan azadlığı

Sual : Fəsadla mübarizə insan azadlığına ziddirmi? İnsanın fəxrlərindən biri də onun azad yaranışı, öz yaşayış tərzini tamamilə sərbəst şəkildə müəyyən etməsidir. Bu qaydanı nəzərə almaqla necə ola bilər ki, İslam dini inanclı şəxlərə bir-birlərini yaxşı işlərə çağırmağa və pis işlərdən çəkindirməyə göstəriş versin?Yaxşı işlərə dəvət və pis işlərdən çəkindirmək qaydalarını icra etmək insanları azadlıqdan məhrum etmək deyilmi? Bundan əlavə, insanların hamısı bu vəzifəyə əməl etsə, ictimai nizam-intizam hərc-mərcliyə düşməzmi?
Qısa cavab:

Əks düşüncəyə malik şəxslərlə davranış qaydaları

Sual : Müxalif düşüncəyə malik şəxslərə qarşı hansı metoddan istifadə olunmalıdır?
Qısa cavab:

"Qeyb" dedikdə nə nəzərdə tutulur?

Sual : Quranda "qeyb" dedikdə nə nəzərdə tutulur?
Qısa cavab:

Qeyb elmi və hədislər

Sual : İslami hədislərdə qeyb elmi təsdiq olunubmu?
Qısa cavab:

Həzrət Yaqubun (əleyhis-salam) elmi

Sual : Nə üçün Həzrət Yaqub (əleyhis-salam) Yusifin (əleyhis-salam) quyuya düşməsindən xəbərsiz idi?
Qısa cavab:

Qeyb elmini bilənlər

Sual : Bir qisim ayə və hədislərdə qeyb elmi təkcə Allaha aid edilib. Lakin digər qisim ayə və hədislərdən belə məlum olur ki, qeybi Allahdan başqa bilənlər də var. Bu dəlilləri bir araya necə gətirmək olar?
Qısa cavab:

Qiyamətin zamanı

Sual : Qiyamətin nə vaxt baş verəcəyi qeyb elmlərindən sayılırmı?
Qısa cavab:

Qeyb elmi nə deməkdir?

Sual : “Qeyb elmi” dedikdə nə nəzərdə tutulur?
Qısa cavab:

Peyğəmbərlərin (əleyhimus-salam) qeyb elmi

Sual : Qurani-kərim qeyb elmini Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih) və İmamlar (əleyhimus-salam) barəsində neçə sübut edir?
Qısa cavab:

İslam məzhəbləri və qeyb elmi

Sual : "Qeyb elmi" yalnız şiə əqidəsinə məxsusdur?
Qısa cavab:

Mənəviyyat təhsildən öndədir

Sual : Qurani-kərimin ayələrinə görə təhsil və mənəviyyatı saflaşdırmanın hansı biri digərindən öndədir?
Qısa cavab:

İmam Əlinin (əleyhis-salam) kəlamlarında alimə bənzər cahil insanların sifətləri

Sual : İmam Əli (əleyhis-salam) buyurduqlarına əsassən alimə bənzər cahil insanların sifətləri hansılardır?
Qısa cavab:

İmam Əlinin (ə) kəlamında Alimə bənzər cahillərin düşüncə və davranışları

Sual : İmam Əli (ə) aliməbənzər cahillərin düşüncə və davranışlarını neçə təsvir edir?
Qısa cavab:
Səhifə sayı : 23