Böyük Mərcəyi-təqlid Ayətullah əl-uzma Məkarim Şirazinin dəftərxanasının rəsmi saytı

Böyük Mərcəyi-təqlid Ayətullah əl-uzma Məkarim Şirazinin dəftərxanasının rəsmi saytı

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

Təhlükəsizlik sözü:

İstifadəçi adı:

Şifrə:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
əsasında düz
 

Fitrət

Sual : İnsan fitrətinin quruluşu necədir?
Qısa cavab:

Gələcəkdə baş verəcək hadisələri Allah bilir

Sual : Allah gələcək hadisələri necə bilir? “Allahı tanıma” mövzusundan söz açarkən deyirsiniz: “O, keçmiş, indi və gələcəyin hadisələrini eyni formada bilir. Heç bir şey Ona məxfi deyil. O, “elmi-hüzuri” vasitəsi ilə bütün hadisələr haqqında biliyə malikdir. Yəni, bütün hadisə və fenomenlər onun dərgahında hazır formadadır. Onunla keçmiş, indiki və gələcək hadisələr arasında heç bir pərdə yoxdur.” Bu söz keçmiş və indiki hadisələrlə əlaqədar qəbul oluna bilər. Amma gələcək hadisələrlə bağlı problem üzə çıxır. Hələ baş verməyən və xaricdə təsdiqini tapmamış bir şey necə Allah yanında hazır ola bilər?
Qısa cavab:

Mey içməsəm Xudanın elmi cəhl olar

Sual : Allahın elmi insanın ixtiyarı ilə ziddiyyət təşkil edirmi? Allah-taala əzəldən bilirdi ki, filan cani müəyyən saatda cinayətə əl atacaq. O şəxs, cinayətə əl atmasa bir sözlə Allahın elmi düz olmaz. Xəyyam demişkən: مى خوردن من حق ز ازل مى دانست *** گر مى نخورم علم خدا جهل بود Şərab içdiyimi haqq əzəldən bilirdi, Şərab içməsəm cəhl olar Allahın elmi. İzah: Allah-taala varlıq aləmində nə baş verəcəyini əzəldən bilir. O, ilk gündən ulduz və planetlərin ucsuz-bucaqsız fəzada necə fırlanacağından, elektronların atomların daxilində əsrarəngiz hərəkətindən, bağlarda və meşələrdə yarpaqların əsməsindən, dənizlərdəki suların damlalarından, okeanlardakı balıqların üzməsindən xəbərdar idi. Allah, bəşəri xəlq etməzdən öncə canilərin davranışından, cinayətkarların günahından, şərab içənlərin mey içməsindən, qaniçənlərin qan tökməsindən xəbərsiz deyildi. O, kimin haçan nə edəcəyini bilirdi. Belə olduqda heç bir şəxs Allahın öncədən bildiyi iş və hərəkətdən yaxasını qurtara bilməz. Çünki bunu görməsə Allahın elmi puça çıxacaq və başqa sözlə "cəhl" olacaq.
Qısa cavab:

Tanrı elminin ehtivası

Sual : Allah, öz elmi ilə məxluqatı necə ehtiva edir?
Qısa cavab:

İmam Hadi (əleyhis-salam) və əqidəvi müzakirələr

Sual : Nə üçün İmam Hadinin (əleyhis-salam) elmi müzakirələri və yazışmalarının çoxu etiqad mövzusunda idi?
Qısa cavab:

İmam Hadinin (ə) elmi-mədəni fəaliyyətləri

Sual : İmam Hadi (ə) nə kimi elmi fəaliyyətlər göstərirdi?
Qısa cavab:

İmam Hadinin (ə) şəhadəti

Sual : İmam Hadini (ə) kim şəhadətə yetirdi?
Qısa cavab:

Əmirəl-möminin (ə) xəlifəliyini “Qədir” hədisi ilə əsaslandırır.

Sual : Əmirəl-möminin (əleyhis-salam) öz xəlifəliyini sübut edərkən “Qədir” hədisinə istinad etmişdirmi? Hamımız bilirik ki, Böyük İslam Peyğəmbəri (sallallahu əleyhi və alih) Qədir günündə özündən sonra Həzrət Əlinin (əleyhis-salam) xəlifə olacağını elan etdi və ona itaət etməyi bütün müsəlmanlara vacib saydı. Burada belə bir sual meydana çıxır: Həzrət Əlinin (əleyhis-salam) canişinliyi belə bir gündə elan olunmuşdursa, nə üçün imam öz ömrü boyu imamətini sübut etmək üçün bu hədisə istinad etmədi?
Qısa cavab:

Ümmül-kitab

Sual : "Ümmül-kitab" dedikdə nə nəzərdə tutulur?
Qısa cavab:

İlahi sınaq

Sual : Nəzərə alsaq ki, Allah hamının daxili və xarici sirlərindən agahdır, bəs nə üçün insanları imtahana çəkir?
Qısa cavab:

Gözəl davranış peyğəmbər əxlaqıdır

Sual : Quran İslam peyğəmbərinin və digər peyğəmbərlərinin insanlarla gözəl davranışlarını necə bəyan edir?
Qısa cavab:

İmam Əlinin (ə) dünya istəklərindən uzaqlaşmaq barədə tövsiyələri

Sual : İmam Əli (ə) insanları hansı formada dünya istəyindən uzaqlaşmağa çağırır?
Qısa cavab:

Yükünüzü azaldın ki, xilas olasınız

Sual : İmam Əli (ə) qiyamət günü xilas olmaq üçün nəyi tövsiyə edir?
Qısa cavab:

Vəfasız kufəlilərin sonuncu dərmanı - danlaq və məlamət

Sual : Vəfasız kufəlilərin sonuncu dərmanı - danlaq və məlamət
Qısa cavab:

Həzrət İsmayıl – vəfadar peyğəmbər

Sual : Nə üçün Həzrəti İsmayılı vədinə vəfa edən adlandırmışlar?
Qısa cavab:

Qələbənin əsas amili

Sual : Qələbənin əsas amili nədir?
Qısa cavab:

Yusif və Züleyxa dastanında Quranın iffət və həyalı bəyanı

Sual : Quran Yusif və Züleyxa dastanının həssas səhnələrini necə bəyan etmişdir?
Qısa cavab:

Qürurla mübarizə

Sual : Lovğa insanları necə təvazökarlığa dəvət etmək olar?
Qısa cavab:

İmam Əlinin (ə) qurtuluş və səadət üçün tövsiyələri

Sual : İmam Əli (ə) səhabələrinə səadət və qurtuluş yolunu qət etmək üçün tövsiyəsi nə idi?
Qısa cavab:

Bəni Haşimin imtiyazları və Bəni Üməyyənin kin-küdurəti

Sual : Bəni Haşimin Bəni Üməyyədən hansı üstünlüyü var idi.
Qısa cavab:

Cəmiyyətin dəyər tərzi

Sual : Cəmiyyətin dəyər tərzi, fərdlərə necə təsir edir?
Qısa cavab:

imam Hüseyn (ə) adının xatirəsi və onun cəmiyyətdə təsiri

Sual : İmam Hüseyn (ə) kimi böyük insanların adlarını yad edib xatirələrdə yaşatmağın cəmiyyətdə nə kimi təsirləri var?
Qısa cavab:

Mənəvi saflığın əhəmiyyəti

Sual : Nəfsi saflaşdırmağın insanın fərdi və ictimai həyatında nə kimi rolu var?
Qısa cavab:

Nəfsi saflaşdırmaq və qurtuluş

Sual : Qurani-kərimin nəfsi saflaşdırma haqqında baxışı necədir?
Qısa cavab:

Axirət dünyasında hakim dairə və sistem

Sual : Axirət dünyasının qanun və idarə sistemi bu dünyadakı kimidirmi?
Qısa cavab:

Başqaları tərəfindən görülən xeyir işlər

Sual : Başqalarının yaxşı işlərinin bizə bir faydası varmı?
Qısa cavab:

Günahkarları cəzalandırılma səbəbləri

Sual : Allahın hər şeydən ehtiyacsız, heç bir gücə tabe olmadığı halda niyə günahkarları cəhənnəmə atır? Bu işdə hədəf nədir?
Qısa cavab:

Cəhənnəm odu

Sual : Cəhənnəm odu necədir?
Qısa cavab:

İlahi əzab və seyid günahkarlar

Sual : Peyğəmbərin (s) nəslindən olan günahkarlar ilahi əzabdan kənarda qalacaqlarmı?
Qısa cavab:
Səhifə sayı : 23