Böyük Mərcəyi-təqlid Ayətullah əl-uzma Məkarim Şirazinin dəftərxanasının rəsmi saytı

Böyük Mərcəyi-təqlid Ayətullah əl-uzma Məkarim Şirazinin dəftərxanasının rəsmi saytı

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

Təhlükəsizlik sözü:

İstifadəçi adı:

Şifrə:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
əsasında düz
 

“Tur” surəsində Cənnət nemətləri

Sual : Allah-taala “Tur” surəsində cənnət nemətlərini necə təsvir edir?
Qısa cavab:

“Ğaşiyə” surəsində Cənnət nemətləri

Sual : Allah-taala “Ğaşiyə” surəsində Cənnət nemətlərini necə bəyan edir?
Qısa cavab:

“Vaqiə” surəsində Cənnət nemətləri (28-35-ci ayələr)

Sual : “Vaqiə” surəsinin 28-35-ci ayələrində cənnət nemətləri necə təsvir olunur?
Qısa cavab:

Təbiət

Sual : Fəsillərdə təbiətin dəyişməsi məada dəlil ola bilərmi?
Qısa cavab:

Quranın sübutları

Sual : Quran məadın əqli cəhətdən mümkünlüyünü hansı yollarla sübut edir?
Qısa cavab:

Fitrət

Sual : Axirət və məada olan etiqadın fitri olmasına nə dəlil var?
Qısa cavab:

İnsanın yaranışı

Sual : İnsanın yaranış mərhələləri məadın mümkünlüyünə necə dəlalət edir?
Qısa cavab:

Rüşeymin yaranışı

Sual : Rüşeymin inkişaf və təkamül mərhələsi məada dair necə dəlil ola bilər?
Qısa cavab:

Yağmurlu buludlar

Sual : Yağmurlu buludların yaranması barəsində dərindən təfəkkür etməklə məadın mümkünlüyünü necə dərk etmək olar?
Qısa cavab:

Allahın hikməti

Sual : Allahın varlıq aləmini yaratmaqda hikməti (məqsədi) məada dair necə dəlil ola bilər?
Qısa cavab:

Yaradılışın məqsədi

Sual : İlahi dünya görüşündə (ideologiasında) yaradılış məqsədi məadı necə sübut edə bilər?
Qısa cavab:

Yaranışın əzəməti

Sual : Dünyanın heyrətamiz yaranışının əzəməti məada dair necə dəlil ola bilər?
Qısa cavab:

Ədalət qanunu

Sual : Allahın ədalətini qəbul etmək ölümdən sonrakı həyata dair necə dəlil ola bilər?
Qısa cavab:
Səhifə sayı : 23