بخش پنجم / مساله امامت / 44ـ هميشه امامى وجود دارد

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 
اعتقاد ما
45ـ حقيقت امامت 43ـ پاداشهاى معنوى و مادى

ما معتقديم: همان گونه كه حكمت ‏خداوند ايجاب مى ‏كند پيامبرانى براى هدايت انسانها بفرستد، حكمتش ايجاب مى‏ كند كه بعد از پيامبران در هر عصر و زمانى، امام و پيشوايى از سوى خدا براى هدايت انسانها وجود داشته باشد تا شرايع انبيا و اديان الهى را از تحريف و تغيير حفظ كنند، نيازهاى هر زمان را روشن سازند و مردم را به سوى خدا و عمل به آيين پيامبران دعوت نمايند، در غير اين صورت هدف آفرينش انسان كه تكامل و سعادت است عقيم مى‏ ماند، بشر از راه هدايت‏ باز مى ‏ماند، شرايع انبياء ضايع مى‏ گردد و مردم سرگردان مى ‏شوند.
به همين دليل معتقديم بعد از پيامبر اسلام (ص) در هر عصر و زمانى امامى وجود داشته است: «يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقين؛ اى كسانى كه ايمان آورده‏ ايد! تقواى الهى پيشه كنيد و با صادقان باشيد». (1)
اين آيه مخصوص به زمانى نيست و همراه بودن بى قيد و شرط با صادقان، دليل بر اين است كه در هر عصرى امام معصومى وجود دارد كه بايد از او پيروى كرد، همان گونه كه بسيارى از مفسران شيعه و اهل سنت، در تفسير خود به آن اشاره كرده ‏اند. (2)
1-سوره توبه، آيه 119.
2-فخر رازى بعد از بحث فراوانى درباره اين آيه چنين مى‏ گويد: آيه دليل بر اين است كه هر كس جايز الخطاست واجب است همگام و پيرو كسى باشد كه معصوم است و معصومين همانها هستند كه خداوند آنها را «صادقين‏» ناميده، پس اين سخن دليل بر اين است كه واجب است‏ بر هر جايز الخطايى كه همگام و همراه با معصوم باشد تا «معصوم از خطا» جايز الخطا را از خطا باز دارد، و اين معنى در همه زمانهاست و مخصوص به زمانى نيست و دليل بر اين است كه در هر زمانى معصوم از خطايى وجود دارد (تفسير كبير، جلد 16، صفحه 221) . 
45ـ حقيقت امامت 43ـ پاداشهاى معنوى و مادى
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma