وطن و احكام مسافر

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 
احکام ویژه ( 600 مسئله كثير الابتلاء)
وقفورزش‌هاى سالم و ناسالم
وطن و احكام مسافر
حكم وطن :
در يكى از اين سه حالت، آن‌جا در حكم وطن اوست، نماز و روزه كامل است و نيازى به قصد ده روز ندارد : 1.قصد داشته باشد براى مدّت طولانى در آنجا سكونت نمايد (مثلا يكسال يا بيشتر). 2. هفته‌اى حداقل سه روز در مدت زمان حداقل دو سال در آنجا باشد. 3. تصميم به اقامت براى مدت دو سال يا بيشتر داشته باشد و حداقل چهار ماه در سال (هر چند به صورت پراكنده) در آن‌جا باشد.
. وطن پدرى : وطن پدر، وطن فرزند محسوب نمى‌شود، همچنين وطن شوهر براى زن؛ مگر اين‌كه در يكى از اين سه حالت، كه آن‌جا در حكم وطن او مى‌شود و نماز و روزه كامل است و نيازى به قصد ده روز ندارد: 1. قصد داشته باشد براى مدّت طولانى در آنجا سكونت نمايد (مثلا يكسال يا بيشتر). 2. هفته‌اى حداقل سه روز در مدت زمان حداقل دو سال در آنجا باشد. 3.تصميم به اقامت براى مدت سه سال يابيشتر داشته باشد وحداقل چهارماه در سال (هر چند به صورت پراكنده) در آن‌جا باشد.
. اعراض عملى : هرگاه شخصى قصد بازگشت به وطن سابق را براى سكونت مستمر داشته باشد، ولى عملا مدّت طولانى گذشته (مثلاً پنج سال) و هنوز بازنگشته، اعراض عملى حاصل شده ونماز و روزه‌اش در آنجا شكسته است. مگر اينكه سالى سه چهار ماه، هرچند به صورت پراكنده در آنجا سكونت داشته باشد.
. نماز و روزه در وطن سابق : هرگاه از آنجا اعراض كرده، يعنى قصد ندارد براى سكونت مستمر به آنجا بازگردد، نماز و روزه در آنجا شكسته است، مگر اينكه هر سال، سه چهار ماه در آنجا اقامت داشته باشد.
. نماز زوجه در وطن سابق : هرگاه زن قصد تبعيت از شوهر را در محلّ سكونت داشته باشد و زوج قصد رفتن به وطن زوجه براى سكونت مستمر نداشته باشد، نماز زوجه در وطن سابقش شكسته است؛ مگر اينكه پس از ازدواج هر سال سه يا چهارماه در آنجا سكونت داشته باشد.
. كثير السّفر : در يكى از اين چهار حالت، كثيرالسفر مى‌شود ونماز و روزه‌اش در بين راه و مقصد كامل است: 1. در مدت زمان يك ماه، هر روز (هر چند بدون جمعه‌ها) رفت‌وآمد كند. 2. در مدت زمان 45 روز، 5 روز در هفته رفت‌وآمد كند. 3. در مدت زمان دو ماه و بيشتر، حداقل سه روز در هفته (يا 12 روز در ماه) رفت‌وآمد كند. 4. در مدت حداقل دو ماه و كمتر از دو سال، حداقل سه روز در هفته در جايى بماند.
. معيار كثير السفر : لازم نيست سفرها به يك مقصد يا به يك منظور باشد بلكه معيار، سفرهاى متعدّد است؛ لذا چنانچه يك روز براى كار، روز ديگر براى تحصيل و روز سوم براى صله رحم به يك محل يا محل‌هاى متفاوت سفر كند كثيرالسفر محسوب مى‌شود و نماز وروزه اش كامل است.
. نماز و روزه دانشجويان و امثال آن : هرگاه قصد دارند براى مدّت طولانى در محلّى سكونت داشته باشند (مثلا يك‌سال يا بيشتر)، يا هفته‌اى حدّاقل سه روز به مدّت دو سال يا بيشتر در آنجا باشند، آنجا در حكم وطنشان خواهد بود و نياز به قصد ده روز ندارند. ولى اگر آنجا نمى‌مانند، امّا در هفته حدّاقل سه روز رفت وآمد دارند و اين كار براى مدّتى (حدّاقل دو ماه) ادامه دارد، نماز وروزه آنها در آن محل و بين راه تمام است.
. قصد ده روز در دو محل : قصد اقامت در دو محل نزديك به هم به فاصله سه الى چهار كيلومتر مانعى ندارد، ولى بيش از اين تا قبل از 5/21 كيلومتر (حدّ مسافت شرعى) تنها مى‌تواند روزى يكى دو ساعت برود و برگردد(اين‌گونه اقامت را چه از ابتدا قصد كند يا نه، تفاوتى ندارد)، مگر اينكه بعد از گذشتن ده روز يا بعد از خواندن يك نماز چهار ركعتى به جايى كه كمتر از چهار فرسخ است برود وبه محلّ اقامت خود بازگردد كه در اين صورت بايد نماز را تمام بخواند.
وقفورزش‌هاى سالم و ناسالم
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma