رنگ لباس

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 
حلية المتقين
(مقدّمه:) بهترين رنگ براى لباس، سفيد وسپس زرد، بعد سبز وپس از آن قرمز كم‌رنگ (صورتى) است. وپوشيدن لباس به رنگ كبود وعدسى وقرمز پررنگ، به ويژه هنگام نماز كراهت دارد. وپوشيدن لباس سياه در همه حال كراهت شديد دارد؛ البتّه عِمامه وعبا وكفش سياه[1]  از اين حكم مستثناست، هرچند كه عبا و عمامه سياه نباشد بهتر است. (به رواياتى در اين زمينه توجّه كنيد:)

لباس سفيد وزرد
1. در احاديثى معتبر از حضرت رسول صلی الله عليه و آله نقل شده است كه فرمود: «لباس سفيد بپوشيد كه نيكوترين و پاكيزه‌ترين رنگ‌هاست. ومردگان خود را با كفن سفيد دفن كنيد».[2]
 2. امام صادق عليه السلام روايت كرده است كه حضرت على عليه السلام در بيشتر اوقات، لباس سفيد مى‌پوشيد.[3]
 3. حفص مؤذّن مى‌گويد: امام صادق عليه السلام را در مسجد پيامبر در بين قبر ومنبر در حال نماز ديدم. آن حضرت لباسى زرد همچون رنگ بِه بر تن داشت.[4]
 4. زراره مى‌گويد: امام باقر عليه السلام را ديدم كه لباسى گشاد وعبايى زردرنگ از خز پوشيده بود.[5]
 
 
لباس قرمز وكبود
1. در حديثى معتبر آمده است كه حَكَم بن عيينه خدمت امام باقر عليه السلام رسيد. حضرت لباس سرخ تيره كه با گل كافشه[6]  رنگ شده بود بر تن داشت. به حَكم فرمود: نظر تو در مورد اين لباس چيست؟ عرض كرد: چه گويم در مورد لباسى كه اگر جوانان شوخ بپوشند ما آن را عيب مى‌دانيم. حضرت فرمود: «چه كسى زينت الهى را بر بندگانش حرام كرده است؟» سپس فرمود: «چون تازه دامادم چنين لباسى پوشيده‌ام».[7]
 2. در روايت ديگرى آمده است كه پوشيدن لباس قرمز تيره، جز براى تازه داماد، كراهت دارد.[8]
 3. در حديثى از امام صادق عليه السلام مى‌خوانيم كه فرمود: «جبرئيل در روز آخر ماه رمضان بعد از نماز عصر بر حضرت رسول صلی الله عليه و آله نازل شد. چون به آسمان رفت، پيامبر صلی الله عليه و آله فاطمه سلام الله علیها را خواند كه با شوهرت نزد من آييد. هنگامى كه خدمت حضرت رسيدند على عليه السلام را در جانب راست وفاطمه سلام الله علیها را در جانب چپ خود نشانيد ودست آنها را گرفت وبر دامان خويش نهاد. سپس فرمود: دوست داريد آنچه را كه جبرئيل به من گفت به شما بگويم؟ عرض كردند: آرى اى رسول خدا. فرمود: جبرئيل گفت: در روز قيامت من در جانب راست عرش خواهم بود وخداوند دو لباس بر من مى‌پوشانَد كه يكى به رنگ سبز وديگرى سرخ همچون رنگ گل است وتو اى على، در جانب راست عرش خواهى بود وبر تو نيز دو لباس همانند لباس‌هاى من مى‌پوشانَد». راوى به امام صادق عليه السلام عرض كرد: مردم رنگ سرخ را نمى‌پسندند. امام فرمود: «هنگامى كه خداوند حضرت عيسى را به آسمان برد، آن حضرت دو لباس به همين رنگ بر تن داشت».[9]
 4. در روايتى معتبر آمده است كه يونس مى‌گويد: امام رضا عليه السلام را ديدم كه لباسى گشاد وبلند وكبودرنگ بر تن داشت.[10]
 
 
لباس سبز سير وسياه
1. محمّد بن على مى‌گويد: امام هفتم عليه السلام را در لباس عدسى‌رنگ ديدم.[11]
2. ابوالعلا مى‌گويد: حضرت صادق عليه السلام را در حال اِحرام با بُرد يمنى سبزرنگ ديدم.[12]
 3. در حديث است كه كسى از امام صادق عليه السلام پرسيد: با كلاه سياه نماز بخوانم؟ فرمود: «لباس سياه لباس اهل جهنّم است با آن نماز نخوان».[13]
 4. از پيامبر اعظم صلی الله عليه و آله روايت شده است كه فرمود: «لباس سياه كراهت دارد، مگر در سه چيز: عبا وعِمامه وكفش».[14]
[1] . ونيز عبا وچادر زنان.
[2] . كافى، ج 6، ص 445، ح 1 و2؛ وسائل الشيعه، ج 3، ص 355، ح 1.
[3] . قرب الإسناد، ص 134؛ وسائل الشيعه، ج 3، ص 356، ح 6.
[4] . كافى، ج 6، ص 452، ح 10؛ قرب الإسناد، ص 30، ح 37.
[5] . كافى، ج 6، ص 450، ح 1؛ مكارم الأخلاق، ص 104.
[6] . گياهى است با برگ‌هاى بيضى شكل وگل‌هاى زرد رنگ كه گل‌هاى آن را پس از خشك كردن نرم مى‌كنندوروى نان مى‌ريزند وگاه به جاى زعفران به كار مى‌برند (فرهنگ عميد).
[7] . كافى، ج 6، ص 446، ح 1؛ مكارم الأخلاق، ص 105.
[8] . كافى، ج 6، ص 447، ح 5؛ مكارم الأخلاق، ص 105.
[9] . مكارم الأخلاق، ص 106؛ وسائل الشيعه، ج 3، ص 360، ح 16.
[10] . كافى، ج 6، ص 448، ح 11؛ مكارم الأخلاق، ص 106.
[11] . كافى، ج 6، ص 448، ح 12؛ وسائل الشيعه، ج 3، ص 359، ح 9.
[12] . مكارم الأخلاق، ص 105؛ كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 2، ص 215، ح 978.
[13] . كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 162؛ تهذيب الاحكام، ج 2، ص 227.
[14] . كافى، ج 6، ص 449، ح 1؛ كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 163.گفتنى است كه چادر زنان در ميان عرب، نوعى عبا محسوب مى‌شود.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma