كراهت ردّ عطريات

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 
حلية المتقين

1. در حديث است كه حضرت رسول بوى خوش وشيرينى كه برايش هديه مى‌آوردند، رد نمى‌كرد.[1]
 2. از امام صادق علیه السلام روايت شده است كه فرمود: «روغن خوشبويى را براى اميرالمؤمنين علیه السلام هديه آوردند، حضرت آن را گرفت وبا اينكه آن روز بر بدنش روغن ماليده بود، از آن روغن هم بر بدن خود ماليد. سپس فرمود: هرگز بوى خوش را رد نمى‌كنم».[2]
 3. در حديث است كه كسى از امام صادق علیه السلام پرسيد: آيا كسى كه بوى خوشى براى او آورده‌اند مى‌تواند آن را رد كند؟ فرمود: «سزاوار نيست كه انسان كرامت را نپذيرد وآن را رد كند».[3]
 4. در حديث است كه حسن بن جهم گويد: خدمت امام رض علیه السلام رسيدم. حضرت ظرفى را كه در آن مشك بود برايم آورد وفرمود: «بردار وبه خود بمال»
قدرى برداشتم وخود را معطّر ساختم. حضرت فرمود: «مقدارى ديگر بردار ودر گودى پايين گردنت بمال» اين كار را كردم. مقدارى ديگر ماند. حضرت فرمود : «اين را هم به همان‌جا بمال» ماليدم. سپس فرمود: «حضرت على علیه السلام فرمود : كرامت را جز درازگوش رد نمى‌كند». پرسيدم كرامت چيست؟ فرمود: «بوى خوش وبالشى كه براى تكيه زدن ونشستن مى‌دهند ومانند آن».[4]
[1] . كافى، ج 6، ص 513، ح 4.
[2] . همان، ص 512، ح 2.
[3] . همان، ح 1.
[4] . كافى، ج 6، ص 512، ح 3.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma