روغن بنفشه

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 
حلية المتقين
فضيلت روغن بنفشه
در چندين روايت مى‌خوانيم كه امام صادق علیه السلام در مورد روغن بنفشه فرمود :
1. «روغن بنفشه بهترين روغن‌هاى شماست».[1]
 2. «فضيلت روغن بنفشه بر ساير روغن‌ها مثل فضيلت ما (اهل‌بيت) بر ساير مردم است».[2]
 3. «فضيلت روغن بنفشه بر ساير روغن‌ها مانند فضيلت شيعيان بر ديگر مردم است».[3]
 4. «دوست‌داشتنى‌ترين هديه‌اى كه از شما به ما مى‌رسد روغن بنفشه است».[4]
 
 
فوايد روغن بنفشه
1. از امام صادق علیه السلام روايت شده است كه فرمود: «روغن بنفشه نيكو روغنى است، از آن بر بدن بماليد كه درد را از سر وچشم زايل مى‌كند».[5]
 2. در حديث است كه كسى به نام عقبه از قاطر افتاد وبينى‌اش صدمه ديد. امام صادق علیه السلام فرمود: «روغن بنفشه در بينى‌اش بچكانيد». اين كار را كردند وشفا يافت. سپس به عقبه فرمود: «روغن بنفشه در زمستان گرم ودر تابستان خنك وبراى شيعيان ما نرم وبراى دشمنان ما خشك است. اگر مردم فضيلت آن را بدانند يك اوقيه[6]  از آن يك دينار (يك مثقال شرعى طلا) قيمت پيدا مى‌كرد».[7]
3. از حضرت على علیه السلام روايت شده است كه فرمود: «روغن بنفشه را در بينى بچكانيد كه حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: اگر مردم فوايد آن را بدانند همواره از آن استفاده كنند».[8]
 4. ودر حديث ديگر فرمود: «حرارت تب را با روغن بنفشه بشكنيد».[9]
 5. ودر حديث سوم فرمود: «روغن بنفشه سردرد را زايل مى‌كند وباعث آرامش مغز سر است».[10]
[1] . كافى، ج 6، ص 521، ح 1؛ طبّ الأئمّه، ص 93.
[2] . طبّ الأئمّه، ص 93.
[3] . كافى، ج 6، ص 522، ح 10، با تفاوت در عبارت.
[4] . همان، ص 521، ح 3.
[5] . همان، ادامه حديث 5.
[6] . «اوقيه» معادل هفت مثقال است (فرهنگ عميد).
[7] . كافى، ج 6، ص 521، ح 2.
[8] . كافى، ج 6، ص 522، ح 7.
[9] . كافى، ج 6، ص 522، ح 11؛ خصال، ج 2، ص 411، ح 136.
[10] . كافى، ج 6، ص 522، ح 8 و9.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma