فضيلت شستن سر وبدن وزدودن بوهاى بد`

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 
حلية المتقين
شستن وخوشبو كردن بدن
1. از حضرت رسول صلى الله عليه و آله روايت شده است كه فرمود: «براى خوشبو كردن بدن، آب كافى است».[1]
2. از امام على عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «با آب خود را از بوى بد كه مردم را مى‌آزارد، پاكيزه كنيد ودر پى اصلاح بدن خود باشيد، زيرا خداوند كسانى از بندگانش را كه كثيف وبدبو هستند واگر كسى نزد آنها بنشيند اذيّت مى‌شود دشمن مى‌دارد».[2]
3. از امام على عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «آب را سبب خوشبويى خود قرار دهيد (وبوهاى بد را با آن از خود دور كنيد)».[3]
4. در حديثى ديگر فرمود: «شستن سر، چرك آن را زايل وبيمارى چشم را برطرف مى‌كند».[4]
شستن لباس
1. از پيامبر صلى الله عليه و آله روايت شده است كه فرمود: «هر كس لباسى مى‌پوشد، بايد تميز وپاكيزه باشد».[5]
2. از امام على عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «شستن لباس، اندوه را از ميان مى‌برد وسبب پاكيزگى است».[6]
درمان كچلى
1. در حديث آمده است كه جابر جعفى از ريزش موهايش كه باعث كثيفى لباس‌هايش هم مى‌شد به امام باقر عليه السلام شكايت كرد. حضرت فرمود: «(برگ) درخت مورد[7] را بكوب وآبش را بگير وبا سركه‌اى كه از شراب ساخته شده
وبسيار تند باشد مخلوط كن وآن‌قدر به هم بزن كه كف كند، پس سر وريش را با قدرت تمام بمال وبشوى، سپس با روغن شير تازه، سر وريش را چرب كن كه آن مرض زايل شود».[8]

[1] . قرب الإسناد، ص 71، ح 206.
[2] . خصال، ج 2، ص 411، ح 142؛ بحارالأنوار، ج 10، ص 99.
[3] . خصال، ج 2، ص 427، ح 306؛ بحارالأنوار، ج 10، ص 110.
[4] . خصال، ج 2، ص 400؛ بحارالأنوار، ج 10، ص 90.
[5] . كافى، ج 6، ص 441، ح 142.
[6] . خصال، ج 2، ص 402؛ بحارالأنوار، ج 10، ص 90.
[7] . «مورد» درختى است شبيه درخت انار كه برگ‌هايش سبز وضخيم وخوشبو وهميشه سبز است (فرهنگعميد).
[8] . مكارم الأخلاق، ص 61.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma