فضيلت شستن سر با سدر وگل خطمى

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 
حلية المتقين
فوايد شست‌وشو با گل خطمى
1.ازامام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «گرفتن ناخن وشارب (سبيل) وشستن سر با گل خطمى، فقر ونادارى را زايل مى‌كند وبر روزى مى‌افزايد».[1]
2. در حديثى ديگر فرمود: «شستن سر با خطمى، دل را مى‌گشايد وسودا واندوه را برطرف مى‌سازد».[2]
3. از حضرت على عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «شستن سر با خطمى، باعث برطرف شدن چرك وحشرات موجود در سر مى‌شود».[3]
4. از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «شستن سر با خطمى (سه فايده دارد): سر را از سردرد حفظ مى‌كند، پريشانى را از انسان دور مى‌سازد، كچلى را از بين مى‌برد».[4]
5. در حديثى ديگر فرمود: «هر كس سر خود را در روز جمعه با گل خطمى بشويد، از پيسى وديوانگى در امان خواهد بود».[5]
6. در روايتى ديگر فرمود: «هر كس در روز جمعه ناخن وشارب خود را بگيرد وسرش را با گل خطمى بشويد، ثواب آزاد كردن يك برده را مى‌برد».[6]
شست‌وشوى سر با سدر
1. از امام کاظم عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «شست‌وشوى سر با سدر،
رزق وروزى را فراوان مى‌كند».[7]
2. در حديثى معتبر آمده است كه حضرت على عليه السلام فرمود: «هنگامى
كه خداوند متعال به پيامبر اعظم صلى الله عليه و آله دستور داد دعوت خود را آشكار كند، حضرت تعداد اندك مسلمانان وجمعيّت انبوه كافران را ديد وبسيار غمگين شد. خداوند متعال جبرئيل را با يك برگ سدر از درخت سدرة‌المنتهى به سوى وى فرستاد، تا سر مبارك حضرت را با آن بشويد. با اين كار اندوه آن حضرت برطرف شد».[8]
3. از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «حضرت رسول صلى الله عليه و آله سر خود را با برگ سدر مى‌شست ومى‌فرمود: سر خود را با برگ سدر بشوييد كه هر ملك مقرّب وپيامبر مرسلى از آن به نيكى ياد كرده است. هر كس سرش را با آن بشويد، خداوند متعال هفتاد روز وسوسه شيطان را از وى دور مى‌كند. وهر كس هفتاد روز وسوسه شيطان از او دور باشد، معصيت نمى‌كند وهر كس گناه نكند، به بهشت مى‌رود».[9]
[1] . كافى، ج 6، ص 504، ح 1؛ مكارم الأخلاق، ص 64.
[2] . مستدرك سفينة البحار، ج 3، ص 305.
[3] . كافى، ج 6، ص 504، ح 3؛ مكارم الأخلاق، ص 61.
[4] . ثواب الأعمال، ص 36، ثواب غسل رأس بالخطمى، ح 1.
[5] . كافى، ج 6، ص 504، ح 2؛ كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 71، ح 290.
[6] . كافى، ج 6، ص 504، ح 4؛ مكارم الأخلاق، ص 61.
[7] . كافى، ج 6، ص 504، ح 6؛ كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 72، ح 295.
[8] . كافى، ج 6، ص 505، ح 7.
[9] . ثواب الأعمال، ص 36، ثواب غسل الرأس بورق السدر، ح 1.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma