وقت دارو كشيدن

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 
حلية المتقين

1. از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «حضرت رسول صلى الله عليه و آله هر هفته
روز جمعه، موهاى زير شكم وميان پاها را با دارو زايل مى‌كرد».[1]
2. از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «موهاى زير شكم را بيش از يك هفته رها نكنيد وهر كس دارو كشيدن را بيش از يك ماه ترك كند، نمازش مقبول نيست».[2]
(معناى اين حديث باطل بودن نماز نيست، بلكه به معناى كم شدن ثواب آن است).
3. از حضرت على عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «دوست دارم مؤمن هر پانزده روز يك بار موهاى زايد بدن را زايل كند».[3]
4. در حديثى صحيح آمده است كه امام صادق عليه السلام فرمود: «سنّت در دارو كشيدن آن است كه هر پانزده روز يك مرتبه انجام شود. واگر كسى بيست ويك روز (وطبق روايتى بيست روز) بر او بگذرد ودارو نكشد، پول قرض كند واين كار را انجام دهد».[4]
5. از حضرت رسول صلى الله عليه و آله روايت شده است كه فرمود: «هر كس به خدا وروز قيامت ايمان دارد، بيش از چهل روز موهاى زايد بدن را رها نكند واگر چهل روز گذشت وپولى نداشت قرض كند واين كار را تأخير نيندازد».[5]
6. از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «كسى كه چهل روز بر او بگذرد وموهاى زايد را زايل نكند، مؤمن ومسلمان (واقعى) نيست ودر نزد خدا كرامتى ندارد».[6]
7. در روايتى معتبر آمده است كه رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: «هر مردى كه ايمان به
خدا وروز قيامت دارد نبايد موهاى زايد بدن را بيش از چهل روز رها كند. وبراى زن مؤمنِ به خدا وروز قيامت حلال نيست كه ازاله كردن موهاى زايد بدن را بيش از بيست روز ترك كند».[7] (روشن است كه تعيين زمان‌هاى مختلف براى اين
كار، در واقع ناظر به درجات مختلف استحباب است).
[1] . كافى، ج 6، ص 507، ح 14.
[2] . مكارم الأخلاق، ص 59.
[3] . كافى، ج 6، ص 506، ح 8؛ كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 67، ح 258.
[4] . خصال، ج 2، ص 275، ح 5؛ بحارالأنوار، ج 76، ص 89، ح 3.
[5] . خصال، ج 2، ص 316، ح 5؛ بحارالأنوار، ج 76، ص 89، ح 4.
[6] . خصال، ج 2، ص 275، ح 5؛ بحارالأنوار، ج 76، ص 89، ح 3.
[7] . كافى، ج 6، ص 506، ح 11؛ كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 67، ح 260.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma