خانه گشاده

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 
حلية المتقين
خانه وسيع
1. از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «خانه وسيع از سعادت انسان است».[1]
2. از امام باقر عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «از نشانه‌هاى سعادت انسان آن است كه فرزندش شبيه او باشد وزن خوشروى ديندار ومركبى راهوار وخانه‌اى وسيع داشته باشد».[2]
3. در حديثى ديگر فرمود: «چهار چيز نشانه سعادت است: زن نيكوكار، خانه وسيع، همسايه شايسته، مركب سوارى نيكو. وچهار چيز نشانه شقاوت است : همسايه بد، زن بد، خانه تنگ، مركب نامناسب».[3]
4. در روايتى مى‌خوانيم كه امام صادق عليه السلام فرمود: «سه چيز موجب راحتى وآسايش مؤمن است: خانه وسيع كه عيب‌ها وامور پنهانى او را از مردم مخفى نگاه دارد، زن شايسته كه او را بر امور دنيا وآخرت يارى كند، دختر يا خواهرى كه با ازدواج كردن، يا با پايان يافتن عمرش از خانه او برود».[4] (اشاره به اينكه
دختر نبايد خودسرانه از خانه به هر كجا كه مى‌خواهد برود).
5. از امام کاظم عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «نيكى زندگانى در وسعت خانه وخدمتكار خوب است».[5]
6. در حديثى ديگر فرمود: «لذّت دنيا در وسعت خانه ودوستان فراوان است».[6]
خانه كوچك وتنگ
1. از حضرت باقر عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «خانه تنگ، موجب مشقّت وسختى زندگانى است».[7]
2. در حديثى ديگر فرمود: «شومى خانه در تنگى آن، بدى همسايگان وعيب‌هاى زياد آن است».[8]
3. در حديثى صحيح ومعتبر مى‌خوانيم كه امام کاظم عليه السلام خانه‌اى خريد وبه يكى از دوستدارانش فرمود: «خانه تو تنگ است، برو در اين خانه ساكن شو!» آن شخص گفت: اين خانه را پدرم ساخته است نمى‌توانم از آن دل بكَنم. حضرت فرمود: «اگر پدرت نادان باشد تو هم بايد نادان باشى».[9]
4. از امام باقر عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «شخصى از انصار از تنگى خانه‌اش به رسول خدا صلى الله عليه و آله شكايت كرد. حضرت فرمود: با صداى بلند از خدا بخواه كه به خانه‌ات وسعت بدهد».[10]
مذمّت خانه به خانه شدن
از حضرت صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «خانه به خانه شدن (ومرتّبآ تغيير دادن منزل مسكونى) وخريدن نان از بازار از تلخى زندگانى است».[11] (درآن زمان مردم نان رابراى اطمينان خاطردر خانه خود تهيّه مى‌كردند).
[1] . محاسن، ص 610، ح 19 و 20 و 21.
[2] . قرب الإسناد، ص 79، ح 237.
[3] . مكارم الأخلاق، ص 126.
[4] . محاسن، ص 610، ح 18؛ كافى، ج 5، ص 327، ح 6؛ بحارالأنوار، ج 76، ص 148، ح2، وج 103، ص217، ح 5.
[5] . محاسن، ص 611، ح 25؛ كافى، ج 6، ص 526، ح 4.
[6] . محاسن، ص 611، ح 24؛ كافى، ج 6، ص 526، ح 5.
[7] . محاسن، ص 611، ح 28؛ كافى، ج 6، ص 526، ح 6.
[8] . امالى صدوق، ص 239، ح 7.
[9] . محاسن، ص 611، ح 27.
[10] . محاسن، ص 610، ح 17؛ كافى، ج 6، ص 526، ح 8.
[11] . كافى، ج 6، ص 531، ح 1.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma