مذمّت بلندمرتبه سازى وتكلّف بسيار در ساخت خانه

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 
حلية المتقين
ساختن بناى اضافه بر نياز
1. از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «ساختن هر بنايى كه اضافه بر مقدار نياز باشد، در قيامت وبال صاحب آن خواهد بود».[1]
2. در حديثى ديگر فرمود: «هر كس اضافه بر نياز، ساختمانى بسازد در روز قيامت مكلّف مى‌شود كه اضافه را بر دوش بگيرد».[2]
مجازات كسب پول حرام
1. در روايتى صحيح ومعتبر مى‌خوانيم كه امام صادق عليه السلام فرمود: «هر كس از غير راه حلال مالى به دست آورَد، خداوند بناسازى وخاك وآب را بر او مسلّط مى‌گرداند، تا آن مال حرام را در آنجا تباه كند».[3]
2. از امام هادى عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «خداوند متعال بر روى زمين مكان‌هايى قرار داده كه آن را «مرحومات» مى‌نامند. خدا دوست مى‌دارد نامش را در آن مكان‌ها ببرند واو را بخوانند تا دعايشان را اجابت كند. ومكان‌هايى قرار داده كه آن را «منتقمات» مى‌نامند وكسى كه مالى از غير راه حلال كسب كند، خداوند قطعه‌اى از آن مكان‌ها را بر او مسلّط مى‌گرداند تا آن مال حرام را در آنجا هزينه كند».[4]
بناهاى گران‌قيمت وخانه‌هاى ريايى
1. در حديث است كه حضرت على عليه السلام از در خانه شخصى عبور كرد كه خانه‌اش از مصالح گران‌قيمت ساخته شده بود. پرسيد: «اين خانه كيست؟» گفتند : از فلان مرد مغرور است. سپس به در خانه ديگرى رسيد كه (آن نيز) با مصالح گران‌قيمت ساخته شده بود. فرمود: «اين خانه از مغرور غافل ديگرى است».[5]
2. از حضرت رسول صلى الله عليه و آله روايت شده است كه فرمود: «هر كس براى ريا وخودنمايى خانه‌اى بسازد كه مردم آن را ببينند ودر مورد آن گفت‌وگو كنند، در روز قيامت آن خانه را تا هفت طبقه از زمين تبديل به آتش افروخته‌اى مى‌كنند وبر گردن او مى‌افكنند، سپس او را به جهنّم مى‌برند. وهيچ چيز او را از خشم وقهر جهنّم حفظ نمى‌كند، مگر اينكه در دنيا توبه كرده باشد. پرسيدند: ساختن خانه براى ريا يعنى چه؟ فرمود: اضافه بر نياز خانه بسازد تا با آن بر همسايگانش غالب شود وبر برادران دينى‌اش فخر ومباهات كند».[6]
ساختن سقف‌هاى بلند
1. از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «خداوند فرشته‌اى را مأمور كرده است كه هر كس سقف خانه‌اش را بيشتر از هشت ذراع (چهارمتر) بسازد، به او بگويد: اى فاسق، تا كجا مى‌خواهى بروى».[7] ودر روايت ديگرى آمده
است: «اى فاسق‌ترين فاسقان تا كجا مى‌خواهى بروى».[8]
2. در چندين روايت معتبر آمده است: «هر كه سقف خانه‌اش را اضافه بر هشت ذراع كند، جنّيان وشياطين در آن خانه جا خوش مى‌كنند».[9]
3. در روايات مى‌خوانيم كه: «هر كس ارتفاع خانه‌اش بيش از هشت ذراع باشد، بر سر هشت ذراع، آية الكرسى بنويسد».[10]
(انتخاب چهار متر براى سقف هر اتاق براى اين است كه در آن زمان ارتفاع بيش از آن، نشانه زندگى اشرافى بوده است).
4. در روايتى معتبر مى‌خوانيم كه ابوخديجه مى‌گويد: در منزل امام صادق عليه السلام ديدم كه بر دور حجره ودر سمت قبله نمازخانه آن حضرت، آية الكرسى نوشته شده بود.[11]
[1] . محاسن، ص 608، ح 3؛ كافى، ج 6، ص 531، ح 7.
[2] . محاسن، ص 608، ح 4.
[3] . محاسن، ص 608، ح 1؛ كافى، ج 6، ص 531، ح 2.
[4] . كافى، ج 6، ص 532، ح 15.
[5] . محاسن، ص 608، ح 2.
[6] . كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 6؛ مكارم الأخلاق، ص 628.
[7] . محاسن، ص 608، ح 6؛ كافى، ج 6، ص 528، ح 1.
[8] . محاسن، ص 608، ح 7.
[9] . همان، ص 609، ح 9 و10.
[10] . كافى، ج 6، ص 529، ح 4 و7.
[11] . محاسن، ص 609، ح 13.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma