اهمّيّت دامدارى

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 
حلية المتقين
. از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «گوسفند نگه داريد وشتر نگه نداريد».[1]
2. از حضرت رسول صلى الله عليه و آله روايت شده است كه فرمود: «گوسفند خوب
مالى است».[2]
3. در روايتى معتبر مى‌خوانيم كه امام صادق عليه السلام فرمود: «هر خانواده‌اى كه يك گوسفند نگهدارى كند خداوند روزى آن گوسفند را به آنها مى‌دهد وروزى اهل خانه را زياد كند وفقر، يك منزل از ايشان دور شود. واگر دو گوسفند نگهدارى كند خداوند روزى آنها را برساند وروزى اهل خانواده را زياد كند وپريشانى، دو منزل از ايشان دور شود. واگر سه گوسفند نگهدارى كند خداوند روزى گوسفندان را برساند وروزى اهل خانه را زياد كند وفقر وپريشانى آنها از ريشه برطرف گردد».[3]
4. از امام باقر عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «هر خانواده‌اى كه گوسفند شيردهى داشته باشد، هر روز فرشتگان دو بار به آنها گويند: خدا شما را بركت دهد».[4]
5. از حضرت رسول صلى الله عليه و آله روايت شده است كه فرمود: «خداوند سه بركت فرستاده است: آب وآتش وگوسفند».[5]
6. در حديثى معتبر مى‌خوانيم كه امام صادق عليه السلام فرمود: «هر خانواده‌اى كه در هر شب سى گوسفند نزد آنها باشد، ملائكه تا صبح از آنها نگهبانى مى‌كنند».[6]
7. از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «هنگامى كه گوسفندى را نگاه مى‌داريد خوابگاهشان را پاكيزه وخاك از تنشان پاك كنيد».[7]
8. در حديثى ديگر فرمود: «هر مؤمنى كه در خانه‌اش يك بز شيرده داشته باشد، هر روز فرشته‌اى صبح هنگام او را اين‌گونه دعا كند: «پاك ومطهّر باشيد، خداوند به شما بركت دهد. احوال شما ونانِخورش شما نيكو باد» واگر دو بز شيرده داشته باشد، هر روز آن فرشته آن دعا را تكرار مى‌كند».[8]
9. در حديثى معتبر مى‌خوانيم كه حضرت رسول صلى الله عليه و آله به عمّه خود فرمود : «چرا در خانه‌ات بركتى نگهدارى نمى‌كنى؟» عرض كرد: اى رسول خدا، بركت كدام است؟ فرمود: «گوسفندى كه شير دهد». سپس فرمود: «هر كس در خانه‌اش گوسفند شيرده، يا بز شيرده، يا گاو شيرده داشته باشد، باعث بركت خانه
او مى‌شود».[9]
[1] . محاسن، ص 640، ح 150؛ كافى، ج 6، ص 544، ح 1.
[2] . محاسن، ص 640، ح 149؛ كافى، ج 6، ص 544، ح 2.
[3] . محاسن، ص 641، ح 154؛ كافى، ج 6، ص 544، ح 4.
[4] . محاسن، ص 643، ح 168؛ كافى، ج 6، ص 544، ح 5.
[5] . كافى، ج 6، ص 545، ح 8.
[6] . محاسن، ص 643، ح 161؛ كافى، ج 6، ص 545، ح 9.
[7] . كافى، ج 6، ص 544، ح 3.
[8] . محاسن، ص 640، ح 152؛ كافى، ج 6، ص 544، ح 6.
[9] . محاسن، ص 641، ح 155؛ كافى، ج 6، ص 545، ح 7.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma