آداب راه رفتن وفرود آمدن

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 
حلية المتقين
آداب پياده‌روى در سفر
1. از حضرت رسول صلى الله عليه و آله روايت شده است كه فرمود: «كمر وروى شكم را محكم ببنديد، تا پياده رفتن بر شما آسان شود».[1]
2. در حديثى معتبر مى‌خوانيم كه حضرت رسول صلى الله عليه و آله فرمود: «بر شما باد به حركت در شب كه زمين در شب پيچيده مى‌شود».[2]
3. از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «زمين در آخر شب پيچيده مى‌شود».[3] اشاره به اينكه انسان آمادگى زيادى در آن هنگام براى پيمودن
راه دارد.
4. در حديثى ديگر فرمود: «حضرت على عليه السلام هنگامى كه عزم سفر داشت، آخر شب حركت مى‌كرد».[4]
5. در احاديث معتبر مى‌خوانيم كه حضرت رسول صلى الله عليه و آله فرمود: «هنگامى كه از پياده رفتن خسته شديد تند حركت كنيد كه واماندگى را برطرف مى‌كند».[5]
آداب فرود آمدن
1. از حضرت رسول صلى الله عليه و آله روايت شده است كه فرمود: «زمانى كه در شب فرود مى‌آييد بر سر راه فرود نياييد. ودر درّه‌ها نيز فرود نياييد كه محلّ درندگان ومارهاست».[6]
2. در حديثى معتبر آمده است كه امام صادق عليه السلام فرمود: «در ميان درّه‌ها فرود نياييد كه مبادا سيلاب بيايد وبه شما زيانى برسد».[7]
مدارا كردن با مركب
در حديثى معتبر مى‌خوانيم كه حضرت رسول اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «خداوند مدارا كردن را دوست مى‌دارد وبر آن يارى مى‌كند؛ بنابراين، چون بر حيوانات لاغر سوار مى‌شويد در منازل توقّف كنيد. اگر زمين خشك باشد وگياهى نداشته باشد تند حركت كنيد واگر پرگياه باشد منزل به منزل فرود آييد».[8] (تا حيوان به‌قدر
كافى سير شود).
[1] . كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 2، ص 193، ح 882؛ تهذيب، ج 5، ص 13، ح 27.
[2] . محاسن، ص 346، ح 10؛ كافى، ج 8، ص 260، ح 489.
[3] . محاسن، ص 346، ح 12؛ كافى، ج 8، ص 261، ح 491.
[4] . محاسن، ص 346، ح 11.
[5] . محاسن، ص 377، ح 150؛ مكارم الأخلاق، ص 258.
[6] . محاسن، ص 346، ح 103؛ كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 2، ص 193، ح 878.
[7] . محاسن، ص 361، ح 89؛ كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 2، ص 190، ح 859.
[8] . محاسن، ص 361، ح 87؛ كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 2، ص 189، ح 857.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma