دعاى مجیر:

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 
مفاتیح نوین
دعاى جوشن کبیر:دعاى یستشیر:

این دعا(1) را مرحوم «کفعمى» در «بلدالامین» و «مصباح» آورده است(2) و بسیار ارزشمند و گران قیمت است و جبرئیل آن را بر رسول خدا(صلى الله علیه وآله) - در حالى که آن حضرت در مقام ابراهیم مشغول نماز بود - نازل کرد و در پاداش آن آمده است: هر کس این دعا را در روزهاى سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم (ایّام البیض) ماه رمضان بخواند، گناهان فراوانى از او آمرزیده شود; همچنین این دعا براى شفاى مریض، اداى قرض، به دست آوردن غنا و توانگرى، رفع اندوه و غم، مؤثّر است.(3)

  

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

به نام خداوند بخشنده مهربان

 سُبْحانَکَ یا اَللهُ، تَعالَیْتَ یا رَحْمنُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ

منزهى اى خدا برترى تو اى بخشنده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى

یا رَحیمُ، تَعالَیْتَ یا کَریمُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا مَلِکُ،

اى مهربان برترى تو اى کریم پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى اى پادشاه

تَعالَیْتَ یا مالِکُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا قُدُّوسُ، تَعالَیْتَ یا

برترى تو اى مالک پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى اى مبرا از هر عیب برترى تو اى

سَلامُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا مُؤْمِنُ، تَعالَیْتَ یا مُهَیْمِنُ،

سلامت بخش پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى اى امان بخش برتر آمدى اى نگهبان

اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا عَزیزُ، تَعالَیْتَ یا جَبّارُ، اَجِرْنا مِنَ

پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى اى نیرومند برتر آمدى اى با جبروت و عظمت پناه ده ما را از

النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا مُتَکَبِّرُ، تَعالَیْتَ یا مُتَجَبِّرُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا

آتش اى پناه ده منزهى اى داراى بزرگى و کبریا برتر آمدى اى صاحب جلال و شوکت پناه ده ما را از آتش اى

مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا خالِقُ، تَعالَیْتَ یا بارِئُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،

پناه ده منزهى اى آفریننده برتر آمدى اى پدید آرنده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده

سُبْحانَکَ یا مُصَوِّرُ، تَعالَیْتَ یا مُقَدِّرُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ

منزهى اى صورت ده برتر آمدى اى اندازه گیر کارها پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى

یا هادى، تَعالَیْتَ یا باقى، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یامُجیرُ، سُبْحانَکَ یا وَهّابُ،

اى راهنما برتر آمدى اى باقى پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى اى بخشنده

تَعالَیْتَ یا تَوّابُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا فَتّاحُ، تَعالَیْتَ یا

برتر آمدى اى توبه پذیر پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى اى گشاینده برتر آمدى اى

مُرْتاحُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا سَیِّدِى، تَعالَیْتَ یا مَوْلاىَ،

آسایش بخش پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى آقاى من برترى تو اى سرور من

اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا قَریبُ، تَعالَیْتَ یا رَقیبُ، اَجِرْنا مِنَ

پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى نزدیک برترى تو اى مراقب اعمال بندگان پناه ده ما را از

النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا مُبْدِئُ، تَعالَیْتَ یا مُعیدُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا

آتش اى پناه ده منزهى اى آغاز کن آفرینش برتر آمدى اى بازگرداننده پناه ده ما را از آتش اى

مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا حَمیدُ، تَعالَیْتَ یا مَجیدُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،

پناه ده منزهى اى پسندیده برتر آمدى اى ستوده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده

سُبْحانَکَ یا قَدیمُ، تَعالَیْتَ یا عَظیمُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یامُجیرُ، سُبْحانَکَ یا

منزهى تو اى دیرینه برترى تو اى با عظمت پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى اى

غَفُورُ، تَعالَیْتَ یا شَکُورُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا شاهِدُ،

آمرزنده برتر آمدى اى پاداش ده سپاسگزاران پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى اى شاهد

تَعالَیْتَ یا شَهیدُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا حَنّانُ، تَعالَیْتَ یا

برترى تو اى گواه پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى بسیار مهربان برترى تو اى

مَنّانُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا باعِثُ، تَعالَیْتَ یا وارِثُ،

نعمت بخش پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى برانگیزنده برترى تو اى ارث بر جهانیان

اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا مُحْیى، تَعالَیْتَ یامُمیتُ، اَجِرْنا مِنَ

پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى زنده کننده برترى تو اى میراننده پناه ده ما را از

النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا شَفیقُ، تَعالَیْتَ یا رَفیقُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا

آتش اى پناه ده منزهى تو اى مهربان برترى تو اى رفیق پناه ده ما را از آتش اى

مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا اَنیسُ، تَعالَیْتَ یا مُونِسُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،

پناه ده منزهى تو اى همدم برترى تو اى مونس پناه ده ما را از آتش اى پناه ده

سُبْحانَکَ یا جَلیلُ، تَعالَیْتَ یا جَمیلُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ

منزهى تو اى شوکتمند برترى تو اى داراى جمال و زیبایى پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو

یا خَبیرُ، تَعالَیْتَ یا بَصیرُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا حَفِىُّ،

اى آگاه برترى تو اى بیناى به کارها پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى مهربان

تَعالَیْتَ یا مَلِىُّ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا مَعْبُودُ، تَعالَیْتَ یا

برترى تو اى بى نیاز مطلق پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى اى معبود حقیقى برتر آمدى اى

مَوْجُودُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا غَفّارُ، تَعالَیْتَ یا قَهّارُ،

موجود بالذات پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى اى آمرزش پیشه برترى تو اى داراى قهر و سطوت

اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا مَذْکُورُ، تَعالَیْتَ یا مَشْکُورُ، اَجِرْنا

پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى یاد شونده برترى تو اى سپاس دارنده پناه ده ما را

مِنَ النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا جَوادُ، تَعالَیْتَ یا مَعاذُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا

از آتش اى پناه ده منزهى تو اى بخشنده برترى تو اى پناهگاه پناه ده ما را از آتش اى

مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا جَمالُ، تَعالَیْتَ یا جَلالُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،

پناه ده منزهى تو اى (اصل هر) زیبایى برترى تو اى (بخشنده هر) بزرگوارى پناه ده ما را از آتش اى پناه ده

سُبْحانَکَ یا سابِقُ، تَعالَیْتَ یا رازِقُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،سُبْحانَکَ یا

منزهى تو اى سبقت گیرنده برترى تو اى روزى دهنده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى

صادِقُ، تَعالَیْتَ یا فالِقُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا سَمیعُ،

راست گفتار برترى تو اى شکافنده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى شنوا

تَعالَیْتَ یا سَریعُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا رَفیعُ، تَعالَیْتَ یا

برترى تو اى شتابنده (در اجابت) پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى بلند مرتبه برترى تو اى

بدیعُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،سُبْحانَکَ یا فَعّالُ، تَعالَیْتَ یا مُتَعالُ،اَجِرْنا

آفریننده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى کننده (آنچه بخواهى) برترى تو اى والامرتبه پناه ده ما را

مِنَ النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا قاضى، تَعالَیْتَ یا راضى، اَجِرْنا مِنَ النّارِ

از آتش اى پناه ده منزهى تو اى داور برترى تو اى راضى پناه ده ما را از آتش

یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا قاهِرُ، تَعالَیْتَ یا ظاهِرُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،

اى پناه ده منزهى تو اى چیره بر خلق برترى تو اى آشکار پناه ده ما را از آتش اى پناه ده

سُبْحانَکَ یا عالِمُ، تَعالَیْتَ یا حاکِمُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا

منزهى تو اى دانا برترى تو اى حکمران پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى

دآئِمُ، تَعالَیْتَ یا قآئِمُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا عاصِمُ،

جاویدان برترى تو اى قیام کننده به امور خلق پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى نگهدار

تَعالَیْتَ یا قاسِمُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا غَنِىُّ، تَعالَیْتَ یا

برترى تو اى قسمت کننده روزى پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى بى نیاز برترى تو اى

مُغْنى، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا وَفِىُّ، تَعالَیْتَ یا قَوِىُّ، اَجِرْنا

بى نیاز کننده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى وفادار برترى تو اى نیرومند پناه ده ما را

مِنَ النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا کافى، تَعالَیْتَ یا شافى، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا

از آتش اى پناه ده منزهى تو اى کفایت کننده برترى تواى شفا دهنده پناه ده ما را از آتش اى

مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا مُقَدِّمُ، تَعالَیْتَ یا مُؤَخِّرُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یامُجیرُ،

پناه ده منزهى تو اى مقدّم دارنده برترى تو اى عقب انداز پناه ده ما را از آتش اى پناه ده

سُبْحانَکَ یا اَوَّلُ، تَعالَیْتَ یا آخِرُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا

منزهى تو اى اوّل برترى تو اى آخر پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى

ظاهِرُ، تَعالَیْتَ یا باطِنُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا رَجآءُ،

پیدا برترى تو اى ناپیدا پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى امید

تَعالَیْتَ یا مُرْتَجى، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا ذَا الْمَنِّ، تَعالَیْتَ

برترى تو اى مایه امیدوارى پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى صاحب نعمت برترى تو

یا ذَا الطَّوْلِ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ یاحَىُّ، تَعالَیْتَ یا قَیُّومُ،

اى صاحب احسان پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى زنده برترى تو اى پاینده

اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا واحِدُ، تَعالَیْتَ یا اَحَدُ، اَجِرْنا مِنَ

پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى یگانه برترى تو اى یکتا پناه ده ما را از

النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا سَیِّدُ، تَعالَیْتَ یا صَمَدُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا

آتش اى پناه ده منزهى تو اى آقا برترى تو اى بى نیاز پناه ده ما را از آتش اى

مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا قَدیرُ، تَعالَیْتَ یا کَبیرُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،

پناه ده منزهى تو اى توانا برترى تو اى بزرگ پناه ده ما را از آتش اى پناه ده

سُبْحانَکَ یا والى، تَعالَیْتَ یا عالى، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا

منزهى تو اى حکمران برترى تو اى والامقام پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى

عَلِىُّ، تَعالَیْتَ یا اَعْلى،اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا وَلِىُّ، تَعالَیْتَ

والا برترى تو اى والاتر از همه پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى صاحب اختیار برترى تو

یا مَوْلى، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا ذارِئُ، تَعالَیْتَ یا بارِئُ،

اى سرور پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى آفریننده برترى تو اى پدیدآرنده

اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا خافِضُ، تَعالَیْتَ یا رافِعُ، اَجِرْنا مِنَ

پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى پایین آرنده برترى تو اى بالا برنده پناه ده ما را

النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا مُقْسِطُ، تَعالَیْتَ یا جامِعُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا

از آتش اى پناه ده منزهى تو اى به انصاف رفتار کننده برترى تو اى گردآورنده پناه ده ما را از آتش اى

مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا مُعِزُّ، تَعالَیْتَ یا مُذِلُّ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،

پناه ده منزهى تو اى عزت بخش برترى تو اى ذلت بخش پناه ده ما را از آتش اى پناه ده

سُبْحانَکَ یا حافِظُ، تَعالَیْتَ یا حَفیظُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ

منزهى تو اى نگهبان برترى تو اى نگهدار پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو

یا قادِرُ، تَعالَیْتَ یا مُقْتَدِرُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا عَلیمُ،

اى توانا برترى تو اى بااقتدار پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى دانا

تَعالَیْتَ یا حَلیمُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا حَکَمُ، تَعالَیْتَ یا

برترى تو اى بردبار پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى داور برترى تو اى

حَکیمُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا مُعْطى، تَعالَیْتَ یا مانِعُ،

فرزانه پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى عطا ده برترى تو اى مانع از عطا

اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا ضآرُّ، تَعالَیْتَ یا نافِعُ، اَجِرْنا مِنَ

پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى زیان رسان برترى تو اى سودرسان پناه ده ما را از

النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا مُجیبُ، تَعالَیْتَ یا حَسیبُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ

آتش اى پناه ده منزهى تو اى اجابت کننده برترى تو اى حسابگر پناه ده ما را از آتش

یامُجیرُ، سُبْحانَکَ یا عادِلُ، تَعالَیْتَ یا فاضِلُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،

اى پناه ده منزهى تو اى دادگر برترى تو اى با فضیلت پناه ده ما را از آتش اى پناه ده

سُبْحانَکَ یا لَطیفُ، تَعالَیْتَ یا شَریفُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ

منزهى تو اى مهربان برترى تو اى شریف پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو

یا رَبُّ، تَعالَیْتَ یا حَقُّ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا ماجِدُ،

اى پروردگار برترى تو اى ثابت پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى گرامى

تَعالَیْتَ یا واحِدُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا عَفُوُّ، تَعالَیْتَ یا

برترى تو اى یگانه پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى با گذشت برترى تو اى

مُنْتَقِمُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا واسِعُ، تَعالَیْتَ یا مُوسِّعُ،

انتقام کش پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى وسیع رحمت برترى تو اى گشایش بخش

اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا رَءُوفُ، تَعالَیْتَ یا عَطُوفُ، اَجِرْنا

پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى مهرورز برترى تو اى با عطوفت پناه ده ما را

مِنَ النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا فَرْدُ، تَعالَیْتَ یا وِتْرُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا

از آتش اى پناه ده منزهى تو اى یگانه برترى تو اى تک و تنها پناه ده ما را از

مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا مُقیتُ، تَعالَیْتَ یا مُحیطُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،

آتش اى پناه ده منزهى تو اى حافظ و نگهبان برترى تو اى محیط بر هر چیز پناه ده ما را از آتش اى پناه ده

سُبْحانَکَ یا وَکیلُ، تَعالَیْتَ یا عَدْلُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا

منزهى تو اى وکیل برترى تو اى سراسر عدل و داد پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى

مُبینُ، تَعالَیْتَ یا مَتینُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا بَرُّ، تَعالَیْتَ

آشکار کننده برترى تو اى ثابت سستى ناپذیر پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى نیکوکار برترى تو

یا وَدُودُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا رَشیدُ، تَعالَیْتَ یا مُرْشِدُ،

اى بسیار مهربان پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى ارشاد کننده برترى تو اى رهنمون

اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا نُورُ، تَعالَیْتَ یا مُنَوِّرُ، اَجِرْنا مِنَ

پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى نور برترى تو اى روشنى بخش پناه ده ما را از

النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا نَصیرُ، تَعالَیْتَ یا ناصِرُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا

آتش اى پناه ده منزهى تو اى یاور برترى تو اى یارى ده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده

مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا صَبُورُ، تَعالَیْتَ یا صابِرُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،

منزهى تو اى بردبار برترى تو اى شکیبا پناه ده ما را از آتش اى پناه ده

سُبْحانَکَ یا مُحْصى،تَعالَیْتَ یا مُنْشِئُ،اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ

منزهى تو اى شمارنده برترى تو اى ایجاد کننده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو

یا سُبْحانُ، تَعالَیْتَ یا دَیّانُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا مُغیثُ،

اى منزه برترى تو اى کیفر ده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى فریادرس

تَعالَیْتَ یا غِیاثُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا فاطِرُ، تَعالَیْتَ یا

برترى تو اى دادرس پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى آفریننده برترى تو اى

حاضِرُ،اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَکَ یا ذَا الْعِزِّ والْجَمالِ، تَبارَکْتَ یا

حاضر پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى صاحب عزّت و زیبایى بزرگى تو اى

ذَاالْجَبَرُوتِ وَالْجَلالِ، سُبْحانَکَ لا اِلـهِ اِلاَّ اَنْتَ، سُبْحانَکَ اِنّى کُنْتُ مِنَ

صاحب جبروت و جلال منزهى تو معبودى جز تو نیست «منزهى تو و همانا من از

الظّالِمینَ، فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجَّیْناهُ مِنَ الْغَمِّ، وَکَذلِکَ نُنْجىِ الْمُؤْمِنینَ،

ستمگرانم پس مستجاب کردیم دعاى او (یعنى یونس) را و او را از اندوه نجاتش دادیم و این چنین مؤمنین را نجات بخشیم»

وَصَلَّى اللهُ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ اَجْمَعینَ، وَالْحَمْدُللهِِ رَبِّ الْعالَمینَ، وَحَسْبُنَا

و درود خدا بر محمّد و آلش همگى و ستایش خاص پروردگار جهانیان است و خدا ما را

اللهُ وَنِعْمَ الْوَکیلُ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلىِّ العَظیمِ.

بس است و او نیکو وکیلى است و جنبش و نیرویى نیست جز به خداى والاى بزرگ.

 


1. نام این دعا از کلمه «مجیر» که در این دعا تکرار گردیده گرفته شده که از اوصاف خدا و به معناى «پناه دهنده» است.
2. مصباح کفعمى، صفحه 268 و بلدالامین، صفحه 362.
3. حاشیه مصباح کفعمى، مطابق نقل مرحوم محدّث قمى در مفاتیح الجنان.
دعاى جوشن کبیر:دعاى یستشیر:
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma