عبرت گرفتن از مردگان

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 
مفاتیح نوین
چگونه براى سفر آخرت آماده شویم؟پایان زندگى دنیا و سفر به سوى آخرت

این مسأله به تجربه رسیده است که هر زمان غم و اندوه بر قلب انسان چیره شد، زیارت اهل قبور(1) (براى فاتحه و طلب آمرزش آنان) غم را از دل مى زداید; چرا که غم و اندوه هاى مردم، غالباً به سبب امور مادّى است، لذا هنگامى که انسان جاى آرامگاه ابدى را مى بیند و مى داند که:

هر که باشى و به هر جا برسى

آخرین منزل هستى این است!

و مشاهده مى کند خیل عظیمى از پیشینیان از فقیر و ثروتمند، ضعیف و قدرتمند همه آنها، همه چیز را گذاشته، تنها یک کفن با خود برده اند; و در زیر خاک ها آرمیده اند، به اشتباه خود پى مى برد و درمى یابد که تمام غم و اندوه هاى وى بیهوده است و با کمى اندیشه و تفکّر، بار اندوه و غم از او برداشته مى شود.

چه خوش مى گوید آن شاعر باصفا:

زنده دلى در صف افسردگان

رفت به همسایگى مردگان

حرفِ فنا خواند ز هر لوح پاک

روح بقا جست ز هر روح پاک

کارشناسى پى تفتیش حال

کرد از او بر سرِ راهى سؤال

کاین همه از زنده رمیدن چرا؟

رخت سوى مرده کشیدن چرا؟

گفت پلیدان به مغاک اندرند

پاک نهادان ته خاک اندرند

مرده دلانند به روىِ زمین

بهرِ چه با مرده شوم همنشین؟

همدمى مرده دهد مردگى

صحبت افسرده دل افسردگى!

زیر گِل آنان که پراکنده اند

گرچه به تن مرده، به دل زنده اند

مرده دلى بود مرا پیش از این

بسته هر چون و چرا پیش از این

زنده شدم از نظر پاکشان

آب حیات است مرا خاکشان!

  


1. کیفیّت و زمان زیارت اهل قبور در بخش زیارات، صفحه 566 آمده است.
چگونه براى سفر آخرت آماده شویم؟پایان زندگى دنیا و سفر به سوى آخرت
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma