1 شرایط شیر دادنى که سبب محرم شدن است

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 
احکام خانواده در پرتو فقه اسلامى
6 حضانت2 کسانى که بهواسطه شیرخوردن محرم مى شوند

سؤال 797. شیر دادن با چه شرایطى سبب محرمیّت مى شود؟

جواب: هرگاه زنى کودکى را شیر دهد با نُه شرط سبب محرم شدن خواهد بود:

الف) شیر از ولادت باشد، بنابراین اگر پستان بدون تولّد فرزندى شیر پیدا کند و کودکى از آن بنوشد سبب محرمیت نمى شود.

ب) بچّه از زن زنده شیر بخورد، پس اگر پستان زن مرده اى را به دهان بگیرد و شیر بخورد اثرى ندارد.

ج) شیر آن زن از حرام نباشد، بنابراین اگر شیر بچّه اى را که از زنا به دنیا آمده به بچّه اى بدهند به کسى محرم نمى شود.

د) شیر را از پستان بمکد، ولى احتیاط واجب آن است اگر شیر را در گلوى بچّه بریزند با آن زن و محارم او ازدواج نکند.

هـ) شیر را با چیز دیگر مخلوط نکنند.

و) شیر مربوط به یک شوهر باشد، بنابراین اگر زنى را که داراى شیر است طلاق دهد بعد شوهر دیگرى کند و از او باردار شود و تا موقع وضع حمل شیرى که مربوط به شوهر اوّل داشته باقى بماند و مثلاً کودکى را هشت دفعه از شیر مربوط به شوهر اوّل و هفت دفعه از شیر مربوط به شوهر دوم شیر دهد آن کودک به کسى محرم نمى شود، همچنین اگر زنى از شیر مربوط به شوهر اوّل کودکى را بطور کامل شیر دهد و بعد از شیر مربوط به شوهر دوم کودک دیگرى را شیر دهد آن دو به یکدیگر محرم نمى شود.

ز) کودک به واسطه بیمارى شیر را قى نکند، ولى احتیاط واجب آن است در این صورت کسانى که به واسطه شیر دادن به آن بچّه محرم مى شوند با او ازدواج نکنند و نگاه محرمانه هم به او ننمایند.

ح) کودک پانزده مرتبه، یا یک شبانه روز بطورى که در مسأله بعد خواهد آمد شیر کامل بخورد، یا آن مقدار شیر به او بدهند که بگویند از آن شیر استخوانش محکم شده و گوشت در بدنش روییده است و احتیاط مستحب آن است که اگر ده مرتبه شیر بخورد کسانى که به واسطه شیر خوردن با او محرم مى شوند با او ازدواج نکنند و نگاه محرمانه نیز به او ننمایند.

ط) دو سال کودک تمام نشده باشد، بنابراین بعد از تمام شدن دو سال اگر به او شیر دهند به کسى محرم نمى شود، حتّى اگر پیش از تمام شدن دو سال چهارده مرتبه و بعد از آن یک مرتبه شیر بخورد با کسى محرم نمى شود، ولى اگر از موقع زاییدن زن بیش از دو سال گذشته باشد و شیر او باقى باشد و بچّه اى را شیر دهد احتیاط واجب آن است که با زنانى که به واسطه شیر خوردن با او محرم مى شوند ازدواج نکند و نگاه محرمانه هم ننماید.

سؤال 798. آیا میتوان در طول یک شبانه روزى که کودک شیر مى خورد از غذا و شیر زن دیگر هم استفاده کند؟

جواب: نباید در بین یک شبانه روز غذا یا شیر زن دیگرى را بخورد، مگر این که غذا بقدرى کم باشد که به حساب نیاید، همچنین در بین پانزده مرتبه شیر خوردن باید شیر زن دیگرى را نخورد، و در هر مرتبه باید بقدرى بخورد که سیر شود و بنابر احتیاط دو دفعه بطور ناقص، نه دو دفعه حساب مى شود و نه یک دفعه.

سؤال 799. اگر زنى از شیر مربوط به یک شوهر چندین بچّه را شیر دهد حکم محرمیت آنان چگونه است؟

جواب: هرگاه زنى از شیر مربوط به یک شوهر چندین بچّه را شیر دهد همه آنان به یکدیگر و به شوهر و زنى که آنان را شیر داده محرم مى شوند

سؤال 800. هرگاه کسى داراى چند همسر است، هر کدام از آنان بچّه اى را شیر کامل دهد ; حکم محرمیت آنان چگونه مى شود؟

جواب: آن بچّه ها به یکدیگر و به آن مرد و به همه آن زنان محرم مى شوند.

سؤال 801. هرگاه زنى از شیر مربوط به یک شوهر پسر و دخترى را شیر کامل دهد; حکم محرمیت آنان چگونه مى شود؟

جواب: آنها به هم محرم مى شوند، ولى خواهر و برادر آنها به یکدیگر محرم نمى شوند.

سؤال 802. اگر زنى برادر کسى را شیر دهد به او محرم مى شود؟

جواب: محرم نمى شود، اگر چه احتیاط مستحب آن است که با او ازدواج نکند.

سؤال 803. هرگاه زنى دختر عمّه یا دختر خاله کسى را شیر دهد به او محرم مى شود؟

جواب: محرم نمى شود، ولى احتیاط مستحب آن است که با او ازدواج نکند.

سؤال 804. مردى که دو همسر دارد اگر یکى از آن دو همسر، فرزند عموى زن دیگر را شیر دهد زنى که فرزند عموى او شیر خورده به شوهر خود حرام مى شود؟

جواب: خیر، حرام نمى شود.

سؤال 805. دخترى از سنّ هفت ماهگى به بعد، به مدّت سه ماه و بطور متفرّقه، روزى یک بار یا دو بار، از زنى شیر خورده و در همین روزها از شیر مادر، یا از شیر خشک، یا آب قند، نیز استفاده کرده است و بعضى مواقع در طول این سه ماه، 7 الى 10 روز اصلاً از شیر آن زن استفاده نکرده است، آیا این دختر فرزند رضاعى آن زن محسوب مى شود؟

جواب: در فرض مسأله، با توجّه به این که گوشت و استخوان آن کودک تا حدّى به وسیله شیر آن زن روییده است، فرزند رضاعى او محسوب مى شود.

سؤال 806. اگر زن و شوهرى، کودکى را که سنّ او کمتر از 2 سال است به فرزند خواندگى بپذیرند، و زن با کمک و مشارکت شوهر، و با استفاده از روش خاصّى، پستان خود را شیردار سازد، و کودک را با چنین شیرى به طور مستقیم (از پستان) در حدّ نصاب تعیین شده (15 مرتبه کامل، یا به دفعات در طىّ یک شبانه روز به صورت تغذیه انحصارى) شیر دهد، لطفاً بفرمایید:

الف) آیا به این طریق رابطه خویشاوندى رضاعى میان کودک و زوجین مورد اشاره محقّق مى گردد؟

ب) در صورتى که پاسخ سؤال اوّل منفى باشد، آیا رابطه مادر و فرزندى رضاعى به صورت انحصارى میان مرضعه و مرتضع برقرار مى شود؟

جواب: حکم رضاع در این مورد جارى نیست، و این مسأله از مسائلى است که در میان فقها کاملاً مشهور است، و مدارک معتبرى دارد که شیر بدون ولادت، تأثیرى در تحریم ندارد.

 

6 حضانت2 کسانى که بهواسطه شیرخوردن محرم مى شوند
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma