2 کسانى که بهواسطه شیرخوردن محرم مى شوند

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 
احکام خانواده در پرتو فقه اسلامى
1 شرایط شیر دادنى که سبب محرم شدن است3 احکام شیر دادن

سؤال 807. اگر کودکى را با رعایت شرایط شیر دهند به چه کسانى محرم مى شود؟

جواب: الف) خود آن زن و او را «مادر رضاعى» مى گویند.

ب) شوهر آن زن که شیر مربوط به اوست و او را «پدر رضاعى» گویند.

ج) پدر و مادر آن زن هر چه بالا روند، اگر چه پدر و مادر رضاعى او باشند.

د) بچّه هایى که از آن زن به دنیا آمده اند یا به دنیا مى آیند.

هـ) بچّه هاى اولاد آن زن هر چه پایین روند چه از اولاد او به دنیا آمده، یا اولاد او آنها را شیر داده باشند.

و) خواهر و برادر آن زن اگر چه رضاعى باشند.

ز) عمو و عمّه آن زن اگر چه رضاعى باشند.

ح) دایى و خاله آن زن اگر چه رضاعى باشند.

ط) اولاد شوهر آن زن که شیر مربوط به اوست هر چه پایین روند، اگر چه اولاد رضاعى او باشند.

ى) پدر و مادر شوهر آن زن که شیر مربوط به آن شوهر است هر چه بالا روند.

ک) خواهر و برادر شوهرى که شیر مربوط به اوست اگر چه خواهر و برادر رضاعى او باشند.

ل) عمو و عمّه و دایى وخاله شوهرى که شیر مربوط به اوست هر چه بالا روند اگر چه رضاعى باشند، همچنین عدّه دیگرى که در مسائل بعد گفته مى شود به واسطه شیر دادن محرم مى شوند.

سؤال 808. دخترى را که زن شیر داده بر شوهر او حرام است؟

جواب: دخترى را که زن شیر داده بر شوهر او حرام است; به شرط این که با آن زن نزدیکى کرده باشد.

سؤال 809. آیا انسان مى تواند با مادر رضاعى زن خود ازدواج کند؟

جواب: خیر، نمى تواند با مادر رضاعى زن خود ازدواج کند زیرا به حکم مادر زن اوست.

سؤال 810. اگر خواهرى بچّه هاى خواهر خود را شیر دهد، آیا این خواهر به شوهر خواهرش محرم مى شود؟

در ضمن حکم فرزندان او چه خواهد بود؟

جواب: خواهرى که شیر داده به پدر بچه شیرخوار محرم نمى شود، ولى فرزندان این خواهر با پدر بچه شیرخوار محرمند.

سؤال 811. آیا نوه هاى مادر رضاعى بر شیرخوار محرم مى باشند؟

جواب: آرى، نوه ها بر شیرخوار محرم مى باشند.

سؤال 812. شخصى از خانمى، طبق شرایطى که در رساله هاى عملیه آمده، شیر خورده است. این زن پس از فوت همسرش، شوهر دیگرى انتخاب نموده، و از هر دو شوهر داراى فرزندانى است. لطفاً در این مورد به دو سؤال زیر پاسخ فرمایید:

الف)  آیا فرزندانى که این خانم از هر دوشوهر دارد بر آن شخص محرم هستند؟

جواب: آرى محرمند.

ب) آیا فرزندانى که از شوهر دوم دارد، مى توانند با فرزندان این شخص که از خانم مذکور شیر خورده، ازدواج نمایند؟

جواب: نمى توانند ازدواج کنند.

سؤال 813. انسان با دخترى که خواهر انسان یا زن برادر او از شیر مربوط به برادرش او را شیر کامل داده باشد محرم است؟

جواب: آرى محرم است و نمى تواند با او ازدواج کند.

سؤال 814. اگر خواهرزاده یا برادرزاده یا نوه خواهر یا نوه برادر شخصى به دخترى شیر داده باشد ; آن دختر به این شخص محرم است؟

جواب: آرى محرم است و نمى تواند با او ازدواج کند.

 

1 شرایط شیر دادنى که سبب محرم شدن است3 احکام شیر دادن
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma