ن

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 
احکام خانواده در پرتو فقه اسلامى
وم

ناسیه: زنى که وقت عادت ماهیانه خود را از یاد برده است.

نظر به ریبه: نگاهى که موجب فتنه و فساد شود.

نجس: پلید، ناپاک.

نفاس: خونى که پس از زایمان از رحم زن خارج مى گردد.

نفساء: زنى که خون نفاس ببیند.

نکاح: ازدواج کردن، زناشویى.

نماز مستحب: هر نمازى که بجا آوردن آن پسندیده است ولى واجب نیست.

نهى از منکر: باز داشتن دیگران از هر عملى که به حکم شارع ناپسند است.

نیت: قصد، تصمیم انجام عمل دینى با هدف تقرب به خداوند.

 

وم
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma