39. سقط «جنین نامشروع» چه حکمى دارد؟

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 
پاسخ به پرسش های مذهبی
40. تزریق خون38. جلوگیرى از باردار شدن زنان چه حکمى دارد؟

سؤال: هرگاه کسى کارى انجام دهد که «جنین نامشروع» سقط شود، آیا همان دیه اى را که براى سقط جنین مشروع تعیین شده باید بپردازد؟
 
پاسخ: سقط جنین مطلقاً جایز نیست - خواه جنین از طریق مشروع باشد یا از طریق نامشروع - بنابراین در این قسمت میان مشروع و نامشروع فرقى نیست; چیزى که هست دیه سقط «جنین نامشروع» به پدر و مادر او نمى رسد - در صورتى که هر دو در حال نزدیکى، متوجّه نامشروع بودن کار خود بوده باشند - و بسان ارث بىوارث، جزء بیت المال مى گردد; ولى اگر جنین حلال و مشروعى را ساقط نماید دیه آن به وارثان او تعلّق مى گیرد، مگر این که یکى از وارثان - مانند پدر یا مادر - اقدام به ساقط نمودن کرده باشد که در این صورت همانند «قاتل» از ارث «مقتول» محروم مى شود.

 

40. تزریق خون38. جلوگیرى از باردار شدن زنان چه حکمى دارد؟
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma