41. آیا خلوص نیّت با این عمل منافات ندارد؟

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 
پاسخ به پرسش های مذهبی
42. چرا نماز «عصر» را گاهى هنگام ظهر مى خوانیم؟40. تزریق خون

سؤال: فقهاى اسلام مى فرمایند: نمازگزار باید در عمل خود خلوص نیّت داشته بشد و محرّکى جز اطاعت فرمان خدا در او نباشد; بنابراین، نمازى که بطور ریا و شهرت خوانده مى شود باطل است زیرا خلوص نیّت ندارد. طبق این قاعده نمازى که انسان از روى اکراه و اجبار دیگرى مى خواند نیز باطل است زیرا محرّک او اطاعت فرمان خدا نیست، در صورتى که در برخى از کشورهاى اسلام مردم را براى اقامه نماز - آن هم با جماعت - وادار مى کنند، این اعمال چه صورتى دارند؟
 
پاسخ: گذشته از بحث هاى طولانى که دانشمندان اسلام در ماهیّت عبادت کرده اند و برخى از آن مبانى با اکراه و اجبار نیز سازگار است، اصولا این سنخ عبادت اگر چه در آغاز کار از روى اکراه و اجبار آورده مى شود، ولى کم کم اثر اکراه و اجبار از بین رفته و پس از چند مرتبه، صورت عادّى بخود مى گیرد و محرّک واقعى همان اطاعت فرمان خدا مى گردد; در این هنگام به فرض این که بعضى از آن نمازهایى که در آغاز کار از روى اکراه و اجبار خوانده است باطل باشد، ولى از آن روزى که اثر اکراه از بین مى رود و یک مرد وظیفه شناس مى گردد، باقى اعمال او با خلوص نیّت توأم مى باشد.
گذشته از این، مى توان گفت این افراد بیش از این مجبور نیستند که خود را به صفوف جماعت برسانند و در صف مأمومین قرار گیرند، در این حالت این افراد مى توانند به میل خود نیّت نماز کنند و پاداش نماز و جماعت را ببرند (چنان که مى توانند شکل نماز را انجام دهند و مانند دیگران رکوع و سجود کنند بدون این که نیّت نماز واقعى را داشته باشند.) هرگاه کسى در این صورت نماز خواند نماز او صحیح است; زیرا از روى اراده و میل انجام یافته است.

 

42. چرا نماز «عصر» را گاهى هنگام ظهر مى خوانیم؟40. تزریق خون
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma