42. چرا نماز «عصر» را گاهى هنگام ظهر مى خوانیم؟

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 
پاسخ به پرسش های مذهبی
43. آیا نماز در قبول شدن سایر اعمال دخالت دارد؟41. آیا خلوص نیّت با این عمل منافات ندارد؟

سؤال: چگونه نماز عصر را گاهى در اوایل ظهر - پس از اداى نماز ظهر - به جا مى آوریم، در صورتى که هنوز عصر نشده است و همچنین چگونه نماز ظهر را گاهى در آخر وقت مى خوانیم در حالى که ظهر سپرى شده است؟
 
پاسخ: اصلا باید توجّه داشت که هرکدام از نمازهاى ظهر و عصر و همچنین مغرب و عشا یک وقت مختص و یک وقت مشترک دارد، منظور از وقت مختص این است که جز نمازى که وقت به آن اختصاص دارد نمى توان در آن وقت به جا آورد.
مثلا مقدار چهار رکعت از اوّل ظهر، مخصوص نماز ظهر و به اندازه چهار رکعت از آخر روز، مخصوص نماز عصر است و آنچه در میان این دو وقت قرار گرفته است، وقت «مشترک» میان ظهر و عصر مى باشد و نیز باید توجّه داشت که هر کدام از این دو نماز وقت فضیلتى دارند که اگر آنها را در آن وقت انجام دهیم، فضیلت و ثواب بیشترى خواهد داشت.
مثلا وقت فضیلت نماز ظهر، از آغاز ظهر تا وقتى است که سایه شاخص به مقدار خود آن مى شود، در این صورت وقت فضیلت ظهر به آخر رسیده و وقت عصر وارد مى گردد.
بنبار این، نامگذارى این دو نماز به نام هاى «ظهر» و «عصر» از نظر وقت فضیلت این دو نماز مى باشد، نه از جهت وقت مشترک که در آن وقت هم اداست.
کسى که در اوایل ظهر نماز عصر را مى خواند، نماز خود را در وقت خودش مى خواند و این که نیّت مى کند نماز عصر مى خوانم، یعنى نمازى را مى خوانم که از نظر وقت فضیلت، وقت آن عصر است; و در هر حال، بهتر این است که آن را بتأخیر اندازد و در وقت فضیلت - وقت عصر - به جا آورد. همچنین کسى که نماز ظهر را در اواخر روز به جا مى آورد، نماز را در وقت مشترک مى خواند و این که نیّت نماز ظهر مى کند، به خاطر این است که وقت فضیلت آن ظهر است و همچنین است نماز مغرب و عشا از نظر وقت «مختص» و «مشترک» و «فضیلت».

 

 

43. آیا نماز در قبول شدن سایر اعمال دخالت دارد؟41. آیا خلوص نیّت با این عمل منافات ندارد؟
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma