60. آیا با خورشید مى توان قبله را تعیین کرد؟

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 
پاسخ به پرسش های مذهبی
61. قبله در نقاط دور دست59. قبله در کره ماه

سؤال: کسانى که «قبله نما» ندارند و سایر وسایل تعیین قبله در اختیارشان نیست، آیا مى توانند هنگام ظهر به وسیله خورشید قبله را تعیین کنند و یا نه و در صورت امکان کیفیّت آن چگونه است؟
 
پاسخ: کسانى که قبله آنها با نقطه جنوب محاذى (1) است (مانند نواحى غربى عراق) هرگاه هنگام ظهر برابر خورشید بایستند رو به قبله خواهند بود زیرا خورشید هنگام ظهر روى دایره نصف النّهار این نقاط است پس اگر موقع ظهر رو به خورشید بایستند، مقابل نقطه جنوب که قبله این نقاط است خواهند بود، ولى نقاطى که قبله آنها از جنوب به طرف مغرب متمایل است (مانند تمام نقاط ایران) باید در این نقاط موقع ظهر پس از محاذات (2) با خورشید، به اندازه اى که قبله آنها از جنوب به طرف مغرب انحراف دارد، به سمت مغرب منحرف شوند.
مثلا در شهر تهران که قبله آن 37 درجه از نقطه جنوب به سمت مغرب انحراف دارد، باید هنگام ظهر پس از محاذات با خورشید 37 درجه به طرف راست متمایل شوند و طبعاً در این نقاط و مشابه آن، آفتاب هنگام ظهر با شانه چپ محاذى مى شود.
پس قاعده کلّى این است که هرگاه قبله با نقطه جنوب محاذى است تنها محاذات با خورشید هنگام ظهر کفایت مى کند و اگر قبله از آن نقطه، مایل به طرف مغرب است بایستى به همان اندازه از محاذات آفتاب به سمت راست متمایل گردند.


1. محاذى: مقابل، روبه رو.
2. محاذات: برابر هم قرار گرفتن.

 

61. قبله در نقاط دور دست59. قبله در کره ماه
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma