15. مکتب یوگا چیست؟

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 
پاسخ به پرسش های مذهبی
16. آیا سلّول زنده ساخته شده است؟14. مکتب «اصالت العمل» چه مى گوید؟

سؤال: مکتب «یوگا» که علاقمندانى در هند دارد چیست؟
 
پاسخ: مکتب «یوگا» یک نوع تصوّف است که راه نجات را در ترک علایق مادّى و توجّه تام به روح مى داند; آنان براى رسیدن به این منظور از مجاهدتهاى جانکاه و ریاضتهاى طاقت فرسا استفاده نموده و معتقدند از این طریق مى توان نفس سرکش را آرام ساخت!
در مکتب «یوگا» بزرگترین هدف، جدا ساختن روح از دنیا و اتّصال دادن آن به عالم خودش (برهمن) و خداى عالم است و مى گویند این کار در تنها زیستن انجام مى گیرد!
فلسفه «یوگا» از چنگال شرک و دوگانه پرستى رهایى نیافته و بالاخره معتقد است آفریدگار جهان مادّه که داراى نقص و تضادّ است، غیر از آفریدگارى است که عالم ارواح و موجودات بى عیب و نقص را آفریده است!
البتّه ریاضت، مخصوص مکتب «یوگا» نیست و در هند مکتبها و مذاهبى وجود دارند که به منظور تسلّط بر نفس یا چیز دیگر به ریاضتهاى شاق دست مى زنند; از این نظر کشور هند را کشور مرتاضان مى گویند.
ناگفته پیداست که این مکتبهاى افراطى از نظر اسلام مردود است. اسلام هرگز راه نجات را در ترک علایق مادّى نمى داند; بلکه علایق مادّى را با رعایت اعتدال، وسیله مؤثّرى براى رسیدن به کمالات معنوى مى شمرد و راه تسلّط بر هوسهاى نفسانى را در ترک مطلق علایق مادّى نمى داند.
اسلام ریاضتهاى شاق را مردود مى شناسد و آنها را ممنوع ساخته است. دوگانه پرستى و هر نوع عقیده اى که بوى شرک بدهد، بشدّت از طرف اسلام رد شده و «اللّه» خداى یگانه آفریدگار همه جهانیان معرّفى گردیده است.

 

16. آیا سلّول زنده ساخته شده است؟14. مکتب «اصالت العمل» چه مى گوید؟
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma