روش کار پنتاگونو

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 
بازاریابى شبکه اى یا کلاهبردارى مرموز
ب) گلدکوئست (کوئست اینترنشنال)الف) پنتاگونو (شرکت فیوچراستراتژى)

فردى که فرم اطّلاعات این شرکت را به شما مى دهد خود از اعضاى پنتاگونو مى باشد. در فرم مذکور اسامى هفت نفر چاپ شده است. شخصى که در رده هفتم قرار دارد همان کسى است که فرم را به شما ارائه کرده، و نامى که در بالاترین رده قرار دارد، آدرس و مشخّصات بانکى اش به صورت بزرگ چاپ شده است. و شما باید مراحل زیر را انجام دهید:

الف) به فردى که فرم را در اختیار شما مى گذارد و در رده هفتم قرار دارد، به عنوان کارمزد فروش مستقیم 40 دلار بپردازید.

ب) حواله بانکى به مبلغ 40 دلار براى شخصى که در بالاترین رده (رتبه اوّل) قرار دارد، بفرستید.

ج) مبلغ 40 دلار آمریکا براى شرکت پنتاگو حواله نمایید.

پس از ارسال حواله، به همراه گواهى هاى مورد نظر، گواهى جدیدى صادر و براى شما ارسال مى گردد. در این گواهى ها شما در رتبه هفتم قرار مى گیرید، و دیگر اسامى به یک رده بالاتر رفته اند (مثلا شخصى که شما از او گواهى خرید کرده اید در رتبه ششم قرار گرفته است) و کسى که در بالاترین رده بوده، با دریافت 480/87 دلار نامش از آن رده حذف مى گردد. شما با فروش سه کارت (گواهى) که از طریق پست از ایتالیا برایتان ارسال شده، هر کدام به مبلغ 40 دلار، هزینه ابتدایى خود را جبران مى کنید.

* * *

ب) گلدکوئست (کوئست اینترنشنال)الف) پنتاگونو (شرکت فیوچراستراتژى)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma