اکل مال بالباطل چیست؟

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 
بازاریابى شبکه اى یا کلاهبردارى مرموز
ارتباط بین اکل مال به باطل و خودکشى!1ـ اکل مال به باطل، یا درآمدهاى نامشروع

حضرت آیة الله العظمى مکارم شیرازى (مدّ ظلّه) در پاسخ به این سؤال فرمودند:

«منظور از اکل مال به باطل این است که انسان بى آن که فعالیّت مثبتى داشته باشد اموال بادآورده اى را تملّک کند، و در گلدکوئست و مانند آن چنین مطلبى به خوبى دیده مى شود. افرادى که در شاخه هاى اوّل قرار مى گیرند، بى آن که کار مهمّى انجام داده باشند، اموال هنگفتى را تصاحب مى کنند، و افرادى که در شاخه هاى آخر مى باشند، مال باختگان واقعى هستند; درست شبیه به قمار».

براى روشن تر شدن مطلب فوق، به تحلیلى که در یکى از مجلاّت معروف آمده توجّه کنید: «اگر 000/000/5 نفر جذب این بازى شده باشند، تنها به حدود 000/50 نفر سود کلانى تعلّق مى گیرد، و حدود 000/200/1 نفر هیچ سودى دریافت نمى کنند، و باقى شرکت کنندگان،یعنى 000/750/3 نفر دیگر فقط ضرر کرده اند، بى آن که سکّه اى دریافت کرده باشند».(1)

همان گونه که ملاحظه مى کنید عدّه محدودى (000/50 نفر و خود شرکت) بى آن که کار مهم و فعالیّت مثبتى داشته باشند، اموال هنگفتى را تصاحب مى کنند، و افرادى که در شاخه هاى آخر هستند (حدود چهار میلیون نفر) مال باختگان واقعى هستند; و این است معنى اکل مال به باطل.

یکى از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى در تشریح فعالیّت شرکت هاى مذکور مى گوید:

«در شرکت هایى که هر عضو باید دو عضو دیگر جذب کند، بر اساس محاسبه انجام شده به 75% این افراد هیچ چیز تعلّق نمى گیرد، و به 15% اعضا معادل نیمى از آنچه هزینه کرده اند تعلّق مى گیرد، و 7% افراد معادل حقّ عضویّت خود را دریافت داشته، و فقط 3% افراد که در رأس هرم هستند سودسرشارى به دست خواهند آورد».

وى در ادامه گفت : «در شرکت هاى هرمى که هر عضو باید پنج عضو دیگر جذب کند، 96% اعضاى شبکه هیچ درآمدى نخواهند داشت، و 2% افراد نصف آورده خود را مى گیرند، و 1% آنان عین پول، و کمتر از 1% هم که در رأس هرم هستند سود سرشارى مى برند»(2) و بقیّه این اموال هنگفت به جیب مؤسسات مذکور مى ریزد!1 . سروش جوان، شماره 23، تیر 1381 .

2 . نماینده مذکور آقاى حمید رضا کاتوزیان نماینده مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى است، که به هنگام تحصیل در یکى از کشورهاى اروپایى از نزدیک شاهد فعالیّت برخى از شرکت هاى کلاهبردار مورد بحث بوده، و یکى از طرّاحان یک فوریّت ممنوعیّت فعالیّت شرکت هاى هرمى و شاخه اى در مجلس شوراى اسلامى است. مطلب فوق را از روزنامه خراسان، شماره 16136 به تاریخ 5/4/1384 نقل کرده ایم.

ارتباط بین اکل مال به باطل و خودکشى!1ـ اکل مال به باطل، یا درآمدهاى نامشروع
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma