ارتباط بین اکل مال به باطل و خودکشى!

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 
بازاریابى شبکه اى یا کلاهبردارى مرموز
سرنوشت آلودگان به اموال حراماکل مال بالباطل چیست؟

سؤال : چه ارتباطى بین مسأله «انتحار» و «تصرّف باطل و ناحق در اموال مردم» وجود دارد، که در آیه مورد بحث در کنار هم ذکر شده است؟

جواب : پاسخ این سؤال روشن است، و در حقیقت قرآن مجید با ذکر این دو حکم پشت سر هم، به یک نکته مهمّ اجتماعى اشاره کرده است. و آن این که : اگر روابط مالى مردم بر اساس صحیح استوار نباشد، و اقتصاد جامعه به صورت سالم پیش نرود، و در اموال یکدیگر به ناحق تصرّف کنند، جامعه گرفتار یک نوع خودکشى و انتحار خواهد شد. و علاوه بر این که انتحارهاى شخصى افزایش خواهد یافت، انتحار اجتماعى هم از آثار ضمنى آن است».(1)

حوادث و انقلاب هایى که در جوامع مختلف دنیاى معاصر روى داده، شاهد گویاى این حقیقت است. و از آنجا که خداوند نسبت به بندگان خود مهربان است به آنها هشدار مى دهد و اعلام خطر مى کند که مراقب باشند مبادا مبادلات مالى نادرست و اقتصاد ناسالم، اجتماع آنها را به هلاکت بکشاند.(2)

 


1 . یکى از جامعه شناسان در شماره 3722 روزنامه قدس، به تاریخ 29/8/1379، مى گوید: «اگر نوجوانان و جوانان بیکار که با هزار مشکل سرمایه اى را براى عضویّت در این شرکت ها فراهم کرده، با شکست مواجه شوند، براى جبران آن ممکن است دست به هر کارى بزنند» شرح بیشتر این مطلب در فصل هشتم خواهد آمد.

2 . تفسیر نمونه، جلد 3، صفحه 396 .

سرنوشت آلودگان به اموال حراماکل مال بالباطل چیست؟
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma