فصل هشتم : زمینه ها و تبعات فعالیّت هاى ناسالم مورد بحث   

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 
بازاریابى شبکه اى یا کلاهبردارى مرموز
الف) بسترها و زمینه هاج) خلاف گویى ها

هر چند مبارزه با مظاهر و مصادیق جرم امرى لازم و اجتناب ناپذیر است، (و در مورد شرکت هاى مزبور در این زمینه نیز تاکنون کوتاهى شده، هر چند کارهاى انجام شده نیز چشمگیر بوده است)، ولى بدون شک این کار کافى نیست، و براى ریشه کن کردن جرم، باید ریشه هاى آن را شناسایى کرد، و نوک پیکان مبارزه را به آن سمت نشانه گرفت، تا زمینه ها و بسترهاى جرم از بین برود. از سوى دیگر، جهت مقابله جدّى و فراگیر با هر جرمى، ابتدا باید به درستى آن را شناسایى کرد، سپس بطور دقیق و بدون پیشداورى تبعات آن را از جهات مختلف تحت مطالعه قرار داد، و در مرحله سوم با استفاده از راهکارهاى مختلف، که کمترین هزینه و تبعات منفى را به دنبال داشته باشد، به مقابله با آن جرم پرداخت.

با توجّه به این مقدّمه، به سراغ زمینه ها و بسترهاى فعالیّت شرکت هاى بازاریابى شبکه اى ناسالم رفته، سپس تبعات منفى و مفاسد اقتصادى و اجتماعى آن را، به امید خدا و به طور خلاصه، بررسى خواهیم کرد.

الف) بسترها و زمینه هاج) خلاف گویى ها
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma