الف) نماز مسافر

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 
همراه زائرین قم و جمکران
ب) نماز جماعت فصل دوم: چهل سؤال مورد ابتلاى مسافرانالف) نماز مسافر
سؤال 1. نیّت نماز مسافر چگونه است؟
جواب: نیّت خاصّى ندارد; همین که نماز چهار رکعتى را دو رکعت بخواند; نماز مسافر محسوب مى شود، حتّى اگر نیّت نماز تمام کند و قبل از پایان دو رکعت یادش بیاید ونیّت را برگرداند کافى است.
سؤال 2. اگر شخصى مثلا ساعت هشت صبح به قم آید و قرار باشد ساعت سه بعد از ظهر به تهران باز گردد، نماز ظهر و عصر را در قم شکسته بجا آورد، یا صبر کند در تهران بطور کامل بخواند؟
جواب: اگر در سفر بخواند شکسته است و اگر در منزل بخواند تمام است، و نماز اوّل وقت مقدم است.
سؤال 3. آیا در سفر مى توان نماز استیجارى یا نماز قضاى پدر و مادر مرحوم یا دیگر در گذشتگان را بجا آورد؟ در صورت جواز، شکسته است یا کامل؟
جواب: اشکالى ندارد، ونماز را به همان صورتى که قضا شده باید بجا آورد، یعنى اگر در وطن از آنها قضا شده در سفر باید کامل بجا آورید.
سؤال 4. پس از اذان ظهر از وطن حرکت کردم و با این که مى توانستم نماز ظهر و عصر را در وطن بخوانم آن را به شهر مقصد موکول کردم و قبل از غروب آفتاب به مقصد رسیدم ولى فراموش کردم نمازم را بخوانم، اکنون قضاى آن را شکسته بجا آورم یا تمام؟ در عکس فرض مسأله حکم چیست؟
جواب: قضاى آن در صورت اوّل شکسته و در صورت دوّم تمام است.
سؤال 5. آیا مسافر مى تواند نوافل نمازهاى یومیّه را بجا آورد؟
جواب: مى تواند نوافل نمازهاى صبح و مغرب و نافله شب را بجا آورد.
سؤال 6. مسافرى در سفر نمازهاى چهار رکعتى را تمام و روزه گرفته است، بعد فهمیده که در سفر باید نمازها را شکسته و روزه را ترک کند. آیا قضاى نمازها و روزه هاى مذکور لازم است؟
جواب: اگر حکم سفر را به هیچ وجه نشنیده است قضا ندارد، ولى اگر شنیده و فراموش کرده احتیاط آن است که قضا کند.
سؤال 7. فلسفه شکسته شدن نماز مسافر چیست؟
جواب: علیرغم تسهیلات زیادى که در مسافرتها ایجاد شده، حتّى در عصر و زمان ما سفر براى غالب مردم مشکلات روحى و جسمى مخصوص خود را دارد، بدین جهت به ما دستور داده اند که نمازهاى چهار رکعتى را در سفر (البتّه با شرایطى که در رساله ها آمده) شکسته بخوانیم و ما باید تابع دستورات دین باشیم و احکام ناظر بر مشکلات غالب مردم است.
سؤال 8. علاقه زیادى جهت تشرّف به قم و زیارت مکان هاى مقدّس آن، و دیدار با علماى دین دارم; ولى پدر و مادرم اجازه نمى دهند که بدون آنها سفر کنم، آیا جلب رضایت آنها براى چنین سفرهایى لازم است؟ و در صورت لزوم و عدم جلب رضایتشان، نمازهایم شکسته است یا تمام؟
جواب: اگر آنها ناراحت مى شوند سفر شما جایز نیست و نمازتان تمام است، و اگر فقط امر و نهى مى کنند امّا ناراحت نمى شوند اشکال ندارد.
سؤال 9. اینجانب هفته اى دو روز به محلّ تحصیل، که بیش از مسافت شرعى است، رفت و آمد دارم که طبق فتواى شما نمازم شکسته است. امّا اخیراً نذر کرده ام که چهل هفته شبهاى چهارشنبه به مسجد جمکران مشرّف شده، و اعمالش را بجا آورم. در طول این چهل هفته، که هفته اى سه روز در سفر خواهم بود، نماز و روزه ام را در سفر تحصیلى و زیارتى چگونه بجا آورم؟
جواب: در تمام این سفرها نماز و روزه شما تمام است.
سؤال 10. با توجّه به این که جنابعالى کسى که هفته اى یک روز به مسافت شرعى سفر مى کند را کثیرالسفر نمى دانید و من هرهفته به زیارت حضرت معصومه(علیها السلام) ومسجدمقدّس جمکران مشرّف مى شدم، آیا مى توانم در این مسأله به فتواى مراجع بزرگوارى که فتوى به کامل بودن نماز مى دهند رجوع کنم؟
جواب: با توجّه به این که ما در این مسأله فتوى داریم رجوع به غیر اشکال دارد.

ب) نماز جماعت فصل دوم: چهل سؤال مورد ابتلاى مسافران
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma