3ـ بازماندن از فعالیّت هاى سالم

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 
بازاریابى شبکه اى یا کلاهبردارى مرموز
4ـ تضعیف روابط اخلاقى2ـ آسیب هاى جبران ناپذیر اقتصادى

درا ین مورد نیز در مباحث سابق اشاراتى داشتیم. بدین جهت، در اینجا و براى تکمیل بحث، به بیان نقطه نظرات تنى چند از صاحب نظران قناعت مى کنیم:

الف) یکى از مسئولین سابق دانشگاه صنعتى اصفهان با بیان این نکته که شیوع سیستم هاى هرمى بازاریابى باعث شده تا دغدغه اصلى دانشجویان از درس خواندن به سمت این گونه شغل هاى کاذب تغییر جهت دهد، گفت: «دستیابى به درآمدهاى زودرس و ناگهانى، و توقّعات بالاى دانشجویان براى اشتغال در شغل هاى پردرآمد، عامل گرایش آنان به سمت این گونه سیستم هاى بازاریابى کاذب و غیر علمى شده است».(1)

ب) یکى دیگر از مسئولین مجمع صنفى دانشگاه هاى تهران، با بیان این که امروزه نیروهاى انسانى متخصّص به اوّلین منابع و شاخص هاى توسعه در کشورها تبدیل شده اند، گفت:

«متأسّفانه شیوع این سیستم در بین دانشجویان باعث درگیر شدن آنها در این سیستم و عدم بهرهورى و به کارگیرى تخصّصى آنها در عرصه هاى علمى و تولیدى کشور شده، و خواهد بود».(2)

ج) یکى از کارشناسان مسائل اقتصادى اظهار داشت: «تبعات اجتماعى و فرهنگى، مانند بى انگیزه گى جوانان نسبت به کار و اشتغال، از آثار این گونه فعالیّت هاى مخرّب و غیر قانونى در کشور است».(3)


1 . روزنامه جوان، شماره 1792، مورّخ 27/4/1384 .

2 . روزنامه جوان، شماره 1792، مورّخ 27/4/1384 .

3 . روزنامه جمهورى اسلامى، مورّخ 17/12/1383 .

4ـ تضعیف روابط اخلاقى2ـ آسیب هاى جبران ناپذیر اقتصادى
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma