51. سؤالات یک مسلمان آمریکایى

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 
پاسخ به پرسش های مذهبی
52. وظیفه زن در اجتماع چیست؟50. این ورزش ها چه حکمى دارند؟

یک مسلمان آمریکایى سؤالات زیادى براى ما فرستاده بود که اکثر آنها آموزنده بود، لذا آنها را تحت پانزده شماره و با پاسخ آنها در این جا مى آوریم.
سؤال 1: مقرّرات مربوط به ازدواج و طلاق در ایالات مختلف آمریکا متفاوت است ولى اصول آن تقریباً یکى است; با توجّه به این که «نماینده مذهبى اسلامى» که ازدواج مسلمانان را ثبت مى نماید در آمریکا وجود ندارد، تکلیف مسلمانان آمریکا چیست؟ چه کسى مى تواند چنین مراسمى را قانونى سازد و آیا پرداخت مهریه به زن ضرورى است؟

پاسخ: زن و مرد مسلمان آمریکایى مى توانند شخصى را که قادر به اجراى صیغه عقد ازدواج است وکیل کنند و هنگامى که وکیل عقد ازدواج را خواند، زناشویى آنان از نظر اسلامى صورت رسمى و قانونى پیدا مى کند و اگر دسترسى به چنین شخصى نداشتند خودشان مى توانند عقد ازدواج را اجرا کنند; اگر به زبان عربى نتوانند به زبان انگلیسى اجرا مى کنند و از نظر مقرّرات اسلامى ضرورتى ندارد که در موقع عقد براى زن «مهر» معیّن شود ولى اگر معیّن نشد پس از ازدواج، زن مى تواند مهرى مناسب به حال خود از مرد مطالبه کند. بنابراین پرداخت مهریه به زن ضرورى است، ولى زن مى تواند از همه آن یا مقدارى از آن صرف نظر کند.

سؤال 2: با توجّه به برنامه کار در کشورهاى غربى، آیا مى توان نماز جمعه را در جمعه شب، یا موقعى از روز یک شنبه که مردم بى کار هستند برگزار کرد و آیا استفاده از وسایل موسیقى در مسجد مجاز است؟

پاسخ: نماز جمعه مانند سایر دستورات اسلامى که وقت معیّنى دارند، باید در همان موقع - فقط روز جمعه پس از ظهر شرعى - به جا آورده شود و در جمعه شب یا روز یک شبنه و یا هر زمان دیگرى، نمى توان آن را به جا آورد.
استفاده از آلات موسیقى از نظر اسلام جایز نیست و لذا نمى توان در مسجد و یا غیر آن، از ابزار و وسایل موسیقى استفاده کرد.
 
سؤال 3: آیا زن مسلمان آمریکایى براى اداى نماز در مسجد، بایستى لباس خاصّى بپوشد یا همان لباس هاى عادى که همیشه بر تن دارد کافى است؟ در صورتى که باید لباس خاصّى بپوشد، چرا؟

پاسخ: لازم نیست زن مسلمان براى نماز لباس مخصوصى بپوشد; چیزى که هست باید در حال نماز تمام بدن (غیر از صورت و دستها از مچ به پایین) را بپوشد.
 
سؤال 4: مى گویند هرکس اعتراف به «اشهد ان اله الاّ الله» و «اشهد انّ محمّداً رسول الله» بنماید، مى توان او را مسلمان دانست; اگر این تنها شرط مسلمان بودن است، آیا مى تواند مقیاس و محکى براى مسلمان بودن شخصى باشد؟ مثلا چطور مى توان شخصى را که نه نماز مى خواند و نه زکات مى دهد و نه روزه مى گیرد و نه از محرّمات الهى پرهیز مى کند مسلمان واقعى دانست، آیا این طور افراد فقط مسلمان شهادتى نیستند؟

پاسخ: مسلمانى مراحلى دارد; مرحله اوّل آن همان ایمان به توحید خداوند و نبوّت پیامبر اسلام که دو جمله «شهادتین» معرّف آن است; مراحل بعدى همان عمل به دستورات و قوانین اسلامى است و آنچه مایه سعادت جاویدان است، همان عقیده و ایمان همراه با عمل است.
بنابراین، شخصى که اقرار به دو اصل بالا - توحید و نبوّت پیامبر اسلام - مى کند ولى اعمال و رفتار او با مقرّرات اسلام تطبیق نمى کند، تنها احکام اجتماعى اسلام در حقّ او جارى است، نه این که یک مسلمان راستین و سعادتمند و اهل نجات باشد.
 
سؤال 5: در صورتى که مرد آمریکایى بالغى مسلمان شود، آیا ختنه شدن او اجبارى است (اگر قبلا نشده باشد)؟

پاسخ: ختنه شدن براى مسلمان ضرورى و واجب است و اگر شخصى پس از بلوغ مسلمان شود، ختنه بر او نیز واجب است.
 
سؤال 6: مسلمان آمریکایى چقدر و به چه کسى بایستى زکات بپردازد و آیا این مقدار را چگونه از حقوق ماهانه خود حساب نماید؟

پاسخ: حقوق ماهانه زکات ندارد; ولى باید توجّه داشت در اسلام واجب مالى دیگرى به نام «خمس» وجود دارد و با توجّه به این که محیط شهرهاى آمریکا یک محیط صنعتى و تجارتى است، اضافه درآمدهاى مسلمان آمریکایى معمولا مشمول قانون خمس مى شود، نه قانون زکات. چنین شخصى که حقوق ماهانه دریافت مى دارد و درآمد او مشمول قانون خمس است، لازم است کلیه درآمد سالانه خود را حساب کند، پس از کسر نمودن کلّیّه مخارج سالانه اش، اگر اضافه درآمدى داشت باید یک پنجم آن را به بیت المال اسلام بپردازد.
باید توجّه داشت که لازم است نصف این یک پنجم - یعنى یک دهم - به سادات فقیر داده شود که از زکات اسلامى محروم هستند و یک دهم باقیمانده با اجازه و نظر مجتهد عادل، در مصالح اسلام مصرف گردد.
شخصى که حقوق ماهانه دریافت مى دارد، مى تواند کلّیّه مبلغى را که سالانه از بابت خمس باید بپردازد به دوازده ماه سال تقسیم کند و هر ماه مبلغى از آن را بپردازد.
 
سؤال 7: وضع اقتصادى و زندگى مردم در کشورهاى غربى - مخصوص آمریکا - طورى تنظیم شده که مردم مجبوند احتیاجاتشان را از قبیل منزل مسکونى، ماشین، یخچال و... بطورى قسطى و براى مدّت معیّنى بخرند; در صورتى که مى دانیم اساس این کار مبتنى بر ربح مى باشد که در اسلام جایز نیست، وظیفه مسلمان آمریکایى در این موارد چیست؟

پاسخ: آنچه در اسلام حرام است گرفتن و یا دادن قرض باسود است; یعنى، اگر شخصى پولى را از دیگرى قرض کند به این شرط که هنگام پرداخت، بیشتر بپردازد ربا و حرام است، امّا نسیه خریدن جنس و پرداخت قیمت آن بطور اقساط، گرچه قیمت «نسیه» بیش از «نقد» باشد اشکالى ندارد و «ربا» محسوب نمى شود.
 
سؤال 8: آیا مسلمان آمریکایى مى تواند متوسّل به دادگاه هاى آمریکایى بشود؟
آیا مسلمان آمریکایى مى تواند یک فرد غیر مسلمان را براى منصبى انتخاب کند، در حالى که مى داند او موافق اسلام نیست؟
آیا سوگندى که مسلمان آمریکایى به انجیل یاد مى کند، از نظر حقوق اسلامى او را ملزم به آن مى سازد و آیا در چنین مواردى باید تقاضا کند تا قرآن بیاورند و به آن سوگندى یاد نماید؟

پاسخ: در صورتى که گرفتن حق راه دیگرى نداشته باشد و منحصر به مراجعه به دادگاه هاى آن جا باشد، مسلمان آمریکایى مى تواند به منظور گرفتن حقّ خود به آنها مراجعه کند.
مسلمان آمریکایى مى تواند غیر مسلمان را براى یک منصب اجتماعى انتخاب کند، به شرط این که با استفاده از مقامى که از راه انتخاب به دست آورد، بر ضدّ اسلام و مسلمانان اقدام به عمل نیاورد و حقّ کسى پایمال نگردد، در غیر این صورت جایز نیست.
کسى که به کتب آسمانى مسیحى و یهودى سوگند مى خورد، از این جهت که این کتاب ها مشتمل بر قسمتى از مقدّسات است - اگرچه قسمت هاى زیادى از آن تحریف شده - اخلاقاً خوب است به سوگند خود عمل کند و از آن تخلّف ننماید، ولى از نظر اسلام الزام آور نیست و کفّاره نیز ندارد.
 
سؤال 9: مى گویند که مرد مسلمان مى تواند با زنان اهل کتاب ازدواج نماید ولى زن مسلمان نمى تواند با مرد اهل کتاب ازدواج اکند، اگر این مطلب صحیح است چرا؟
اگر اسلام ازدواج با مشرکین را تحریم نموده، آیا ازدواج با مسیحى که معتقد به تثلیث و الوهیّت مسیح و یا شفاعت پاپ هاى کلیسا مى باشد ممنوع نیست؟ آیا مسیحى نبایستى بهتر تعریف بشود؟
همچنین مى گویند که ازدواج با ملحدین نیز براى مسلمانان تحریم شده، در این صورت آیا مسلمان مى تواند با عضو حزب کمونیست که الحاد و انکار خدا را اعلام داشته، ازدواج نماید؟
آیا ازدواج مسلمان با انسان دوستان جدید! که خدا را یک ایده نظرى ساده در مغز بشر مى پندارد جایز است؟
آیا مسلمان آمریکایى مى تواند با مسیحى کاتولیک ازدواج کند که مجبور است مراسم ازدواجش توسّط کشیش کاتولیک در کلیسا برگزار گردد و بایستى سند مخصوصى را امضا کند که فرزند او مطابق با تعالیم کاتولیکى تربیت بشود؟

پاسخ: مرد مسلمان مى تواند با زنان اهل کتاب، تنها ازدواج موقّت نماید. فلسفه عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد اهل کتاب این است که غالباً زنان در محیط زناشویى و خانواده تحت تأثیر فکرى مردان هستند و عقاید و روش و سلوک آنان را ممکن است براى خود انتخاب کند; روى این حساب، اگر زن مسلمان به ازدواج مرد اهل کتاب درآید، ممکن است تحت تأثیر فکرى او قرار گیرد و عقاید اسلامى او متزلزل شود; بدین جهت هرگز نباید زن مسلمان به همسرى مرد غیر مسلمان درآید ولى در مردان این طور نیست.
میان مسیحى و مشرک بت پرستان از نظر اسلام تفاوت هست و اسلام بت پرستى را به هیچ وجه به رسمیّت نشناخته، این تفاوت از دو جهت است:
1- مشرک و بت پرست «نبوّت و اساس پیامبرى» را که پس از عقیده به وجود خداوند، اصل دوّم همه ادیان آسمانى است قبول ندارد و چون این اصل مهم را قبول ندارد، هرگز راهى به سوى پذیرفتن دستورات آسمانى و هدایت شدن به سعادت اخروى براى مشرکان نیست; زیرا کسانى بالاخره مى توانند به سوى اسلام هدایت شوند که بر اصل نبوّت و پیامبرى معتقد باشند و از راه این اعتقاد، تدریجاً قوانین و دستورات آسمانى این آیین را بپذیرند.
2- شرک بت پرستان یک شرک کاملا روشن و آشکار است; برخلاف شرک مسیحیّت که مرحله ضعیف ترى از آن است و آنها در عین تثلیث دم از «وحدت» مى زنند و مى گویند سه تا بودن لطمه اى به یکى بودن نمى زند! (اگر چه این مطلب تناقضى غیر قابل قبول است).
ازدواج با شخص ملحد - کسى که عقیده به خداوند ندارد - جایز نیست و بنابراین مرد مسلمان نمى تواند با زن ملحد ازدواج کند و نیز ازدواج مسلمان با مرد ملحد ممنوع است. روى همین حساب، کسانى که «خدا» را یک نوع «ایده نظرى» دانسته و به او عقیده ندارند، ملحدند و ازدواج با آنها جایز نیست.
هیچ مسلمانى نمى تواند تعهّد بسپارد که فرزندان خود را در آینده مسیحى بارآورد.

سؤال 10: آیا مسلمان آمریکایى بجز اعیاد اسلامى مى تواند در اعیاد سایر مذاهب شرکت کند، بخصوص شرکت در عید ژانویه و عید پاک، یا مراسم مخصوص تهیّه درخت کاج، ارسال تبریک و هدیه و مانند آن...؟

پاسخ: را مسلمان صحیح نیست سنن و آداب غیر اسلامى را ترویج کند و در این گونه مراسم شرکت نماید: گذشته از این که برخى از این اعیاد اساس صحیح ندارد، غالباً همراه با مراسم ممنوع مى باشند، مسلمان باید آداب اسلام را ترویج کند.
 
سؤال 11: آیا مراسم تدفین که امروز در آمریکا اجرا مى گردد، مثل به کار بردن مواد شیمیایى براى جلوگیرى از تعفّن و فساد بدن مرده و گذاردن مرده در تابوت، در قوانین اسلامى جایز است؟
آیا حتماً بایستى پارچه سفید (کفن) به کار برده شود و آیا مى توان از لباس هاى معمولى به این منظور استفاده کرد؟
آیا سوزاندن جسد مرده جایز است؟ آیا مراسم تشییع و ختم یک مسلمان ممکن است در کلیسا برگزار شود یا حتماً باید در مسجد باشد؟... تکلیف مسلمانانى که دور از مسجد و اجتماعات اسلامى زندگى مى کنند در این موارد چیست؟

پاسخ: به کار بردن کفن براى مرده مسلمان - با ترتیب خاصّى که در اسلام وارد شده - واجب است; بنابراین دفن مرده با لباس هاى معمولى جایز نیست ولى لازم نیست که کفن حتماً از پارچه سفید باشد. سوزاندن جسد مرده از نظر اسلام حرام است و حتماً باید او را در خاک دفن کنند و دفن واجب این است که بدن مرده را طورى در خاک پنهان کنند که چیزى از آن پیدا نباشد، بطورى که بوى آن به مشام نرسد و همچنین از گزند حیوانات مصون بماند.
به کار بردن موادّ شیمیایى براى جلوگیرى از تعفّن - در صورتى که وضع توهین آمیزى نسبت به مرده مسلمان نداشته باشد - و همچنین گذاردن بدن در تابوت - در صورتى که دفن لازم هم به عمل آید و به منظور تقلید از روش پیروان سایر ادیان نباشد - مانعى ندارد.
خوب است مراسم ختم و تشییع مسلمان در کلیسا برگزار نگردد; بنابراین مسلمانانى که دور از مساجد به سر مى برند، مى توانند این مراسم را در مرکز دیگرى و یا در منازل شخصى برگزار کنند و یا اصلا از برگزارى آن خوددارى نمایند.
 
سؤال 12: در صورتى که مطمئن نیستیم که در رستورانى براى تهیّه غذا از گوشت و یا چربى خوک استفاده شده است، آیا مى توان از آن غذا خورد؟
معمولا نمى توان اطمینان کرد که گوشت ها مطابق ذبح اسلامى تهیّه شده باشد، وظیفه یک مسلمان آمریکایى در این باره چیست؟ آیا مى تواند مقدار بیشترى بپردازد و مثلا از «ذبیحه» یهود استفاده کند؟

پاسخ: در محیط هاى غیر اسلامى تنها در صورتى مى توان از گوشت بازار و یا رستوران استفاده کرد که فروشنده گوشت یا صاحب رستوران مسلمان باشد و احتمال این برود که گوشت، مطابق ذبح اسلامى تهیّه شده و فروشنده مسلمان وظیفه خود را انجام داده است.
اگر گوشتى را انسان از غیر مسلمان بخرد ولى یقین داشته باشد که مطابق ذبح اسلامى تهیّه شده، استفاده از آن مانعى ندارد; ذبیحه یهود و مسیحى ها هر دو براى مسلمانان ممنوع است.
 
سؤال 13: مسلمان آمریکایى براى اداى فریضه حج، چگونه مى تواند ترتیب مسافرت به مکّه را بدهد و مخارج کلّ آن تقریباً چقدر مى شود؟

پاسخ: هر مسلمانى در هر نقطه اى از جهان هنگامى که اضافه بر مخارج سالیانه اش قادر به اداى فریضه حج باشد، باید براى انجام این فریضه در موسم معیّن حج به «مکّه معظّمه» مسافرت کند; براى اطّلاع از هزینه سفر - از قبیل پول رفت و برگشت هواپیما و تهیّه گذرنامه و مانند آن - باید به «شرکت هاى هواپیمایى» که در آمریکا هست و همچنین به ادارات دولتى آمریکا مراجعه کرد.
 
سؤال 14: قوانین مربوط به وصیّت و ارث، در ایالات مختلف آمریکا متفاوت است ولى به هر حال در موارد زیادى با قوانین اسلامى مغایرت دارد، وظیفه مسلمان آمریکایى در این موارد چیست؟

پاسخ: در موارد اختلاف میان قوانین مدنى آمریکا و قوانین اسلام، اگر مسلمان آمریکایى نتواند به قوانین اسلامى عمل کند و ناچار باشد از قوانین مدنى آمریکا پیروى کند، در این موارد گناهى متوجّه او نیست.
 
سؤال 15: آیا قوانین اسلامى «بیمه همگانى» را بر «بیمه تجارتى» ترجیح مى دهد؟ در صورتى که مسلمانى با میزان کمترى بتواند خود را در بیمه تجارتى بیمه بنماید، وظیفه او چیست و آیا مسلمان آمریکایى مى تواند فروشنده سهام این بیمه باشد؟

پاسخ: از نظر مقرّرات اسلامى، «بیمه تجارتى» - بنابراین که یکى از عقود است و دستورات کلّى شامل آن هست - صحیح و قانونى است و تفاوتى میان این نوع از بیمه و «بیمه همگانى» از لحاظ صحّت و قانونى بودن وجود ندارد; بنابر این مسلمان مى تواند خود را در «بیمه تجارتى» بیمه کند و نیز مى تواند فروشنده سهام آن باشد.

 

 

52. وظیفه زن در اجتماع چیست؟50. این ورزش ها چه حکمى دارند؟
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma