21. بردن نام خدا در آغاز هر کار چه فایده اى دارد؟

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 
پاسخ به پرسش های مذهبی
22. دلایل مصونیّت قرآن از تحریف چیست؟20. آیا این آیه با مسأله «خلود» منافات دارد؟

سؤال: این که مى گویند در شروع کارها باید نام خدا برده شود چه فایده اى دارد؟
 
پاسخ: با در نظر گرفتن آثار توجّه به خدا در پاکى عمل انسان، روشن مى شود که بردن نام خدا در اوّل هر کار انسان را متوجّه صحّت عمل و درستکارى مى نماید و اگر هیچ فایده اى در این دستور عالى مذهبى جز این موضوع نباشد، براى اهمّیّت آن کافى است; بنابراین، بردن نام خدا در آغاز هر کار و استمداد از ذات مقدّس او به نوبه خود یک درس تربیتى است و انسان را به صحّت عمل و درستکارى دعوت مى کند و از خیانت و ناپاکى عمل که سرچشمه قسمت مهمّى از بدبختى هاى اجتماعى امروز ماست، باز مى دارد.
گذشته از این، انسان محدود و ناتوان، در هر لحظه اى نیاز به امداد الهى دارد. او با گفتن بسم اللّه نیازمندى خویش را ابراز نموده و از قدرت نامتناهى خداوند استمداد مى کند.
خداوند رحیم و مهربان و قادر و توانا نیز او را مشمول رحمت و عنایت خاصّ خود قرار مى دهد.

 

 

22. دلایل مصونیّت قرآن از تحریف چیست؟20. آیا این آیه با مسأله «خلود» منافات دارد؟
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma