24. عاشورا چه روزى بوده است؟

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 
پاسخ به پرسش های مذهبی
25. نویسندگان «کتب اربعه» چه کسانى بودند؟23. آیا ممکن است دو ماه قمرى متوالى 29 روز باشد؟

سؤال: واقعه کربلا در چه فصل و در چه روزى از سال شمسى بوده است؟
 
پاسخ: از تقویمها معلوم مى شود که روز عاشوراى سال 1390 هجرى قمرى مطابق با 27 اسفند 1348 شمسى بوده و مى دانیم که واقعه جانسوز کربلا در سال 61 هجرى قمرى بوده است، بنابراین مى گوییم: 1329=61-1390
از طرفى مقدار یک سال شمسى به حسب عدد اعشارى 2422/365 روز است و یک سال قمرى به حسب عدد اعشارى 3670/354 روز است پس تفاوت ایّام این دو 8752/10 خواهد بود. بنابراین تفاوت ایّام تمام این سالها (1329 سال) چنین مى شود: 1408/14453=1329×8752/10 یعنى در مدت 1329 سال، مبدأ سال قمرى به اندازه 1408/14453 روز نسبت به سال شمسى جلو مى افتد که براى تطبیق آن دو باید به عقب برگردیم ; به این ترتیب:
روز 208+39 سال = 2422/365: 14/14453
بنابراین باید همین 208 روز را بر عاشوراى سال 1390 بیفزاییم تا منظور حاصل شود و چون ماههاى شمسى بعد از اسفند تا شهریور مطابق تعدیل قانونى، هم 31 روز است پس: 22 روز + 6 ماه = 31: 208 و چون 6ماه و 22 روز بر 27 اسفند بیفزاییم به بیستم مهر خواهیم رسید.
بنابراین با تقریب جزئى مى توان گفت که «عاشوراى سال 61 مطابق با بیستم مهرماه» بوده است.

 

25. نویسندگان «کتب اربعه» چه کسانى بودند؟23. آیا ممکن است دو ماه قمرى متوالى 29 روز باشد؟
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma